Nowe wydanie "Wiadomości Uniwersyteckich"

Ukazało się czerwcowe wydanie "Wiadomości Uniwersyteckich". Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią w wydaniu elektronicznym (link) i papierowym (dostępne na Wydziale). 
W numerze m.in.:
 • wywiad z dziekan WNoZiGP, dr Jolantą Rodzoś prof. UMCS, pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia pt. "Dbałość o jakość kształcenia to zadanie permanentne.",
 • Jest też relacja z Dnia Jakości Kształcenia, który odbył się na naszym Wydziale 14 czerwca,
 • W czasopiśmie zawarto również rozmowę z prodziekanem ds. studenckich WNoZiGP, prof. dr. hab. Wojciechem Zgłobickim (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji) "Mamy jedną planetę",
 • "Ortofotomapa Lublina 1983 już dostępna",
 • "Warsztaty laboratoryjne z geografii dla uczniów".
Zapraszamy do zajrzenia do działu "Na Wydziałach", gdzie można dowiedzieć się, co jeszcze działo się na WNoZiGP w ostatnim czasie. Polecamy również wszystkie pozostałe artykuły w "Wiadomościach Uniwersyteckich", w tym dodatek specjalny dla kandydatów na studia.

  Aktualności

  Data dodania
  29 czerwca 2022