Dr Dagmara Kociuba w Komitecie Społecznym LOM

Dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej została powołana do Komitetu Społecznego działającego przy Radzie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.

Celem funkcjonowania Komitetu jest opiniowanie decyzji Rady LOM związanych z przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych przygotowanych na potrzeby LOM.

W Komitecie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej reprezentuje również Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2022