O MOST

Podstawowe informacje

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy  dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w programie:

Szczegółowe informacje o programie MOST: