WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Kontakt

Kierownik ds. Administracji Wydziału
(Kierownik Dziekanatu)
tel. 81 537 68 01
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl 


Asystent Dziekana

lic. Ida Bury
tel. 81 537 68 62
e-mail: ida.bury@poczta.umcs.lublin.plDZIEKANAT

Opis

Dziekan

 

 

dr Jolanta Rodzoś
tel. (81) 537-68-33
e-mail:  jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 10:00 - 12:00
środa 13:00 - 15:00


Prodziekan ds. Studenckich

 

 

dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw. UMCS 
tel. (81) 537-68-84
e-mail:   wojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl 
Dyżury w Dziekanacie:

wtorek 12:00 - 13:00
czwartek 12:00 - 13:00

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne