WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Kontakt

Kierownik ds. Administracji Wydziału
(Kierownik Dziekanatu)


mgr Izabela Ejtel
pok. 11D
tel. 81 537 68 01
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl,
izabela.ejtel@mail.umcs.pl 


DZIEKANAT


Asystent Dziekana
mgr Anna Brzozowska-Junak
pok. 10D
tel. 81 537 68 62 
e-mail: anna.brzozowska-junak@mail.umcs.plKierownik Obiektu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
mgr Barbara Zych-Pasek
pok. 214B
tel. 519 319 672; (+48) 81 537 68 58 
e-mail: barbara.zych-pasek@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. obsługi informatycznej
mgr inż. Michał Pawłowski
tel. 81 537 68 07
WNoZiGP, pokój 208B
e-mail: michal.pawlowski@mail.umcs.pl

Opis

Dziekan

 

 

dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS
tel. (81) 537-68-33
e-mail:  jolanta.rodzos@mail.umcs.pl
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 10:00 - 12:00
środa 13:00 - 15:00


Prodziekan ds. Studenckich

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki  
tel. (81) 537-68-84
e-mail: wojciech.zglobicki@mail.umcs.pl
Dyżury w Dziekanacie:
wtorek: 13.00-14.00
czwartek: 10.00-11.00

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne