WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 68 01,
tel. 81 537 68 62 fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Dziekan

 

 

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS 
tel. (81) 537-68-45
e-mail:  terpis@poczta.umcs.lublin.pl 
Dyżury w Dziekanacie:

wtorek 12:00 - 14:00
piątek 10:00 - 12:00


Prodziekan ds. Kształcenia

 

 

dr Jolanta Rodzoś
tel. (81) 537-68-33
e-mail:  jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 12:00 - 13:00
środa 13:00 - 14:00


Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 

 

dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw. UMCS
tel. (81) 537-68-42
e-mail:  i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl 
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 12:00 - 14:00
czwartek 12:00 - 14:00


Prodziekan ds. Studenckich

 

 

dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw. UMCS 
tel. (81) 537-68-84
e-mail:   wojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl 
Dyżury w Dziekanacie:

poniedziałek 11:00 - 12:00
czwartek 10:00 - 11:00

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne