Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Kończak

dr Magdalena Kończak
Stanowisko
starszy referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział NoZiGP, Pokój 118D Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • Wykorzystanie adsorbentów węglowych w remediacji gleb i oczyszczaniu wód i ścieków
  • Zagospodarowanie i utylizacja organicznych materiałów odpadowych (głównie osady ściekowe i stałe pozostałości z biogazowni)
  • Losy organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń w środowisku (gleba, woda, osady) oraz w materiałach odpadowych (np. osady ściekowe, pozostałości z biogazowni)
  • Nanomateriały a środowisko naturalne (losy, modyfikacje, toksyczność)
  • Zastosowanie metod hydrochemicznych w interpretacji naturalnych i antropogenicznych przemian jakości wód

Działalność naukowa

H-Index - 16

Wykaz publikacji naukowych:

24. K. Shirvanimoghaddam, B. Czech, S. Abdikheibari, G. Brodie, M. Kończak, A. Krzyszczak, A. Al-Othman, M. Naebe, Microwave synthesis of biochar for environmental applications (2022), Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 161, Article number 105415, doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105415 (IF2020: 5,541) 

23. M. Kończak, M. Huber, Application of the engineered sewage sludge-derived biochar to minimize water eutrophication by removal of ammonium and phosphate ions from water, (2022Journal of Cleaner Production, 331, Article number 129994, doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129994(IF2020: 9,297)

22. K. Shirvanimoghaddam, B. CzechK. Tyszczuk-RotkoM. KończakS. M. FakhrhoseiniR. YadavM. Naebe, Sustainable synthesis of rose flower-like magnetic biochar from tea waste for environmental applications, (2021) Journal of Advanced Research, 34, 13-27, doi.org/10.1016/j.jare.2021.08.001 (IF2020: 10,479)

21. I. Jośko, M. Kusiak, P. Oleszczuk, M. Świeca, M. Kończak, M. Sikora, Transcriptional and biochemical response of barley to co-exposure of metal-based nanoparticles (2021)Science of the Total Environment, 782,  Article number 146883, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146883 (IF(5-years):6,419)

20. M. Kończak, A. Siatecka, M.A. Nazarkovsky, B. Czech, P. Oleszczuk, Sewage sludge and solid residues from biogas production as an effective bio-waste adsorbent of fulvic acids from water or wastewater (2021)Chemosphere, 278, Article number 130447, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130447 (IF(5-years): 5,705)

19. B. Czech, M. Kończak, M. Rakowska, P. Oleszczuk, Engineered biochars from organic wastes for the adsorption of diclofenac, naproxen and triclosan from water systems (2021)Journal of Cleaner Production, 288, Article number 125686, doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125686 (IF(5-years): 7,491)

18. M. Kończak, P. Oleszczuk, Co-pyrolysis of sewage sludge and biomass in carbon dioxide as a carrier gas affects the total and leachable metals in biochars (2020)Journal of Hazardous Materials, 400, Article number 123144, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123144 (IF(5-years): 8,512)

17. M. Kończak, B. Pan, Y. S. Ok, P. Oleszczuk, Carbon dioxide as a carrier gas and mixed feedstock pyrolysis decreased toxicity of sewage sludge biochar (2020)Science of the Total Environment, 723, Article number 137796, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137796  (IF(5-years):6,419)

16. A. Kalinowska, M. Szopińska, S. Chmiel, M. Kończak, Ż. Polkowska, W. Artichowicz, K. Jankowska, A. Nowak, A. Łuczkiewicz, Heavy Metals in a High Arctic Fiord and Their Introduction with the Wastewater:A Case Study of Adventfjorden-Longyearbyen System, Svalbard (2020)Water12, 794, doi.org/10.3390/w12030794 (IF (5-years): 2,721)

15. P. Oleszczuk, B. Czech, M. Kończak, A. Bogusz, A. Siatecka, P. Godlewska, M. Wiesner, Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates (2019)Chemosphere, 237Article number 124359, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124359 (IF(5-years): 5,705)

14. M. Kończak, Y. Gao, P. Oleszczuk, Carbon dioxide as a  carrier gas and biomass addition decrease the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar produced from sewage sludge (2019), Chemosphere, 228, pp.26-34, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.029(IF(5-years): 5,705)

13. P. Godlewska, A. Siatecka, M. Kończak, P. Oleszczuk, Adsorption capacity of phenanthrene and pyrene to engineered biochars produced from sewage sludge and sewage sludge-biomass mixture in various gaseous conditions (2019), Bioresource Technology, 280, pp. 421-429, doi.org/10.1016/j.biortech.2019.02.021(IF(5-years): 7,270)

12. M. Kończak, P. Oleszczuk, K. Różyło, Application of different carrying gases and ratio between sewage sludge and willow for engineered (smart) biochar production (2019), Journal of CO2 Utilization29, pp. 20-28, doi.org/10.1016/j.jcou.2018.10.019 (IF(5-years): 6,193)

11. M. Kończak, P. Oleszczuk, Application of biochar to sewage sludge reduces toxicity and improve organisms growth in sewage sludge-amended soil in long term field experiment (2018), Science of the Total Environment, 625, pp. 8-15, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.118 (IF(5-years): 6,419)

10. M. Stefaniuk1, D.C.W. Tsang, Y.S. Ok, P. Oleszczuk, A field study of bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and biochar amended soils (2018), Journal of Hazardous Materials, 349, pp. 27-34 doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.01.045 (IF(5-years): 8,512)

9. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, K. Różyło, Co-application of sewage sludge with biochar increases disappearance of polycyclic aromatic hydrocarbons from fertilized soil in long term field experiment (2017), Science of the Total Environment, 599-600, pp. 854-862 doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.024(IF(5-years): 6,419)

8. A. Bogusz, K. Nowak, M. Stefaniuk1,R. Dobrowolski, P. Oleszczuk, Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater (2017), Journal of Environmental Management, 201, pp. 268-276 doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.019 (IF(5-years): 5,708)

7. K. Różyło, M. Świeca, U. Gawlik-Dziki, M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk,  The potential of biochar for reducing the negative effects of soil contamination on the phytochemical properties and heavy metal accumulation in wheat grain (2017), Agricultural and Food Science, 26 (1), pp. 34-46 doi.org/10.23986/afsci.59308, (IF: 1,54)

6. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, P. Bartmiński, Chemical and ecotoxicological evaluation of biochar produced from residues from biogas production (2016), Journal of Hazardous Materials, 318, pp. 417-424,  doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.06.013, (IF(5-years): 8,512)

5. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Addition of biochar to sewage sludge decreases freely dissolved PAHs content and toxicity in soil (2016), Environmental Pollution, 218, pp. 242-251, doi.org/10.1016/j.envpol.2016.06.063 (IF(5-years):  6,939)

4. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, The total and freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons content in residues from biogas production (2016), Environmental Pollution, 208, pp. 787-795, doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.059, (IF(5-years):  6,939)

3. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Y. S. Ok, Review on nano zerovalent iron (nZVI): From synthesis to environmental applications (2016), Chemical Engineering Journal, 287, pp. 618–632, doi.org/10.1016/j.cej.2015.11.046 (IF(5-years): 9,430)

2. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Characterization of biochars produced from residues from biogas production (2015) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 115, pp. 157-165 doi.org/10.1016/j.jaap.2015.07.011 (IF(5-years):  4,296)

1. M. Stefaniuk1, P. Bartmiński, K. Różyło, R. Dębicki, P. Oleszczuk, Ecotoxicological assessment of residues from different biogas production plants used as fertilizer for soil (2015), Journal of Hazardous Materials, 298, pp. 195-201 doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.05.026, (IF(5-years): 8,512)

Monografie:

1. I. Jośko, M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Nanomaterials–Plant–Soil System: Challenges and Threats in Nanomaterials–Plant–Soil System (2017) Soil Biology. Springer, Cham, pp. 511–529, doi.org/10.1007/978-3-319-46835-8

 

1 prace zostały opublikowane pod panieńskim nazwiskiem – Stefaniuk

 

PROJEKTY BADAWCZE:

04.2021 -  aktualnie Wykonawca w grancie NCN „Opus” - Wpływ ługowania naturalnych minerałów fosforu ze skał osadowych na potencjał troficzny wód powierzchniowych wybranych obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu. Kierownik - dr hab. S. Chmiel, prof. UMCS

01.2019 - 05.2021 Wykonawca w grancie NCN „Opus” - Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna). Kierownik – prof. dr hab. I. A. Pidek

10.2013 - 09.2017  Wykonawca w grancie NCN „ Sonata 2 Bis” - Studies on mobility, bioavailability and toxicity of organic and inorganic contaminants during sewage sludge and biochar land use. Kierownik  - prof. dr hab. P. Oleszczuk 

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ:

21.10.2020 -  Nagroda za najlepszy poster naukowy w kategorii "doktor" pt. Biowęgiel - praktyczne zastosowanie czarnego złota w rolnictwie wygłoszony podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej GREEN WEEK 2020: Nowy poczatek dla ludzkości i natury.

01.08.2020 - Laureat Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców (36 miesięcy), Stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiagnięcia w działalności naukowej

Indywidualna nagroda Rektora UMCS w Lublinie za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2018/2019; 2019/2020; oraz 2020/2021

01.07.2017 – 30.06.2018 Laureat  Stypendium START - Edycja 2017 (12 miesięcy) Stypendium dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Zespołowa nagroda Rektora UMCS w Lublinie za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe w roku akademicki 2015/2016; 2016/2017 oraz 2017/2018