Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Kończak

dr Magdalena Kończak
Stanowisko
starszy referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Adres

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział NoZiGP, Pokój 118D Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • Wykorzystanie adsorbentów węglowych w remediacji gleb i oczyszczaniu wód i ścieków
  • Zagospodarowanie i utylizacja organicznych materiałów odpadowych (głównie osady ściekowe i stałe pozostałości z biogazowni)
  • Losy organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń w środowisku (gleba, woda, osady) oraz w materiałach odpadowych (np. osady ściekowe, pozostałości z biogazowni)
  • Nanomateriały a środowisko naturalne (losy, modyfikacje, toksyczność)
  • Zastosowanie metod hydrochemicznych w interpretacji naturalnych i antropogenicznych przemian jakości wód

Działalność naukowa

H-Index - 9

Wykaz publikacji naukowych:

17. M. Kończak, B. Pan, Y. S. Ok, P. Oleszczuk, Carbon dioxide as a carrier gas and mixed feedstock pyrolysis decreased toxicity of sewage sludge biochar (2020), Science of the Total Environment, 723, 137796, 10.1016/j.scitotenv.2020.137796  (IF(5-years):5,727)

16. A. Kalinowska, M. Szopińska, S. Chmiel, M. Kończak, Ż. Polkowska, W. Artichowicz, K. Jankowska, A. Nowak, A. Łuczkiewicz, Heavy Metals in a High Arctic Fiord and Their Introduction with the Wastewater:A Case Study of Adventfjorden-Longyearbyen System, Svalbard (2020), Water12, 794 https://doi.org/10.3390/w12030794 (IF (5-years): 2,721)

15. P. Oleszczuk, B. Czech, M. Kończak, A. Bogusz, A. Siatecka, P. Godlewska, M. Wiesner, Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates (2019), Chemosphere, 237Article number 124359, 10.1016/j.chemosphere.2019.124359 (IF(5-years): 5,089)

14. M. Kończak, Y. Gao, P. Oleszczuk, Carbon dioxide as a  carrier gas and biomass addition decrease the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar produced from sewage sludge (2019), Chemosphere, 228, pp.26-34, 10.1016/j.chemosphere.2019.04.029 (IF(5-years): 5,089)

13. P. Godlewska, A. Siatecka, M. Kończak, P. Oleszczuk, Adsorption capacity of phenanthrene and pyrene to engineered biochars produced from sewage sludge and sewage sludge-biomass mixture in various gaseous conditions (2019), Bioresource Technology, 280, pp. 421-429, 10.1016/j.biortech.2019.02.021(IF(5-years): 6,589)

12. M. Kończak, P. Oleszczuk, K. Różyło, Application of different carrying gases and ratio between sewage sludge and willow for engineered (smart) biochar production (2019), Journal of CO2 Utilization29, pp. 20-28, 10.1016/j.jcou.2018.10.019 (IF(5-years): 5,844)

11. M. Kończak, P. Oleszczuk, Application of biochar to sewage sludge reduces toxicity and improve organisms growth in sewage sludge-amended soil in long term field experiment (2018), Science of the Total Environment, 625, pp. 8-15, 10.1016/j.scitotenv.2017.12.118 (IF(5-years): 5,727)

10. M. Stefaniuk1, D.C.W. Tsang, Y.S. Ok, P. Oleszczuk, A field study of bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and biochar amended soils (2018), Journal of Hazardous Materials, 349, pp. 27-34 10.1016/j.jhazmat.2018.01.045 (IF(5-years): 7,336)

9. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, K. Różyło, Co-application of sewage sludge with biochar increases disappearance of polycyclic aromatic hydrocarbons from fertilized soil in long term field experiment (2017), Science of the Total Environment, 599-600, pp. 854-862 10.1016/j.scitotenv.2017.05.024 (IF(5-years): 5,727)

8. A. Bogusz, K. Nowak, M. Stefaniuk1,R. Dobrowolski, P. Oleszczuk, Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater (2017), Journal of Environmental Management, 201, pp. 268-276 10.1016/j.jenvman.2017.06.019 (IF(5-years): 4,962)

7. K. Różyło, M. Świeca, U. Gawlik-Dziki, M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk,  The potential of biochar for reducing the negative effects of soil contamination on the phytochemical properties and heavy metal accumulation in wheat grain (2017), Agricultural and Food Science, 26 (1), pp. 34-46 10.23986/afsci.59308, (IF: 1,54)

6. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, P. Bartmiński, Chemical and ecotoxicological evaluation of biochar produced from residues from biogas production (2016), Journal of Hazardous Materials, 318, pp. 417-424,  10.1016/j.jhazmat.2016.06.013, (IF(5-years): 7,336)

5. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Addition of biochar to sewage sludge decreases freely dissolved PAHs content and toxicity in soil (2016), Environmental Pollution, 218, pp. 242-251,10.1016/j.envpol.2016.06.063(IF(5-years):  6,152)

4. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, The total and freely dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons content in residues from biogas production (2016), Environmental Pollution, 208, pp. 787-795, 10.1016/j.envpol.2015.10.059, (IF(5-years):  6,152)

3. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Y. S. Ok, Review on nano zerovalent iron (nZVI): From synthesis to environmental applications (2016), Chemical Engineering Journal, 287, pp. 618–632, 10.1016/j.envpol.2016.06.063 (IF(5-years): 7,610)

2. M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Characterization of biochars produced from residues from biogas production (2015) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 115, pp. 157-165 10.1016/j.jaap.2015.07.011 (IF(5-years):  4,248)

1. M. Stefaniuk1, P. Bartmiński, K. Różyło, R. Dębicki, P. Oleszczuk, Ecotoxicological assessment of residues from different biogas production plants used as fertilizer for soil (2015), Journal of Hazardous Materials, 298, pp. 195-2010.1016/j.jhazmat.2015.05.026, (IF(5-years): 7,336)

Monografie:

1. I. Jośko, M. Stefaniuk1, P. Oleszczuk, Nanomaterials–Plant–Soil System: Challenges and Threats in Nanomaterials–Plant–Soil System (2017) Soil Biology. Springer, Cham, pp. 511–529, doi.org/10.1007/978-3-319-46835-8

 

1 prace zostały opublikowane pod panieńskim nazwiskiem – Stefaniuk

 

PROJEKTY BADAWCZE:

01.01.2019 – aktualnie Wykonawca w grancie NCN „Opus” - Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna). Kierownik – dr hab. I. A. Pidek, prof. nadzw. UMCS

01.10.2013 - 24.09.2017  Wykonawca w grancie NCN „ Sonata 2 Bis” - Studies on mobility, bioavailability and toxicity of organic and inorganic contaminants during sewage sludge and biochar land use. Kierownik  - dr hab. P. Oleszczuk, prof. nadzw. UMCS

 

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ:

Indywidualna nagroda Rektora UMCS w Lublinie za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2018/2019

01.07.2017 – 30.06.2018 Laureat  Stypendium START - Edycja 2017 Stypendium dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Zespołowa nagroda Rektora UMCS w Lublinie za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe w roku akademicki 2015/2016; 2016/2017 oraz 2017/2018