Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Gajek

Telefon
81 537 6885
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


poniedziałek 8.00-9.30


czwartek 8.00-9.30


 

Adres

al. Kraśnicka 2D/209D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

 

1. geoturystyka, geoparki

2. GIS i TLS

3. geologiczne uwarunkowania procesów glacjalnych

4. urbex jako nowa forma turystyki poznawczej


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 1. Grabiec Mariusz, Puczko Dariusz, Budzik Tomasz, Gajek Grzegorz, 2011: Snow distribution patterns on Svalbard glaciers derived from radio-echo soundings. Polish Polar Research, Volume: 32   Issue: 4, ss: 393-421
 2. Zagórski Piotr, Gajek Grzegorz, Demczuk Piotr, 2012: The influence of glacier systems of polar catchments on the functioning of the coastal zone (Recherchefjorden, Svalbard). Zeitschrift fur Geomorphologie,  Volume: 56   Supplement: 1   ss: 101-121
 3. Warowna Justyna, Zgłobicki Wojciech, Kołodyńska-Gawrysiak Renata, Gajek Grzegorz, Gawrysiak Leszek, Telecka Małgorzata, 2015: Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, E Poland. Quaternary International, ss. 1-12
 4. Lehmann Sara, Gajek Grzegorz, Chmiel Stanisław, Polkowska Żaneta, 2016: Do morphometric parameters and geological conditions determine chemistry of glacier surface ice? Spatial distribution of contaminants present in the surface ice of Spitsbergen glaciers (European Arctic), Environmental Science and Pollution Research, 23, ss. 23385–23405
 5. Gajek Grzegorz, Reder Jan, 2008: Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS. [W:] Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, 120, ss. 31-37,
 6. Harasimiuk Marian, Warowna Justyna, Gajek Grzegorz, 2013: Zróżnicowanie krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 14, ss.23-31
 7. Warowna Justyna, Zgłobicki Wojciech, Gajek Grzegorz, Telecka Małgorzata, Kołodyńska-Gawrysiak Renata, Zieliński Paweł, 2014: Geomorphosite assessment in the proposed Geopark Vistula River Gap (E Poland). Quaestiones Geographicae, 33(3), ss. 173-180
 8. Zgłobicki Wojciech, Warowna Justyna, Baran-Zgłobicka Bogusława, Gajek Grzegorz, Jezierski Waldemar, 2015: Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce. Turystyka kulturowa, 6, ss. 51-67
 9. Franczak Łukasz, Kociuba Waldemar, Gajek Grzegorz, 2016: Runoff Variability in the Scott River (SW Spitsbergen) in Summer Seasons 2012–2013 in Comparison with the Period 1986–2009. Quaestiones Geographicae 35, ss. 39-50
 10. Lehmann Sara, Kociuba Waldemar, Franczak Łukasz, Gajek Grzegorz, Łęczyński Leszek, Kozak Katarzyna, Szopińska Małgorzata, Ruman Marek, Polkowska Żaneta, 2014: Studies on the presence and spatial distribution of anthropogenic pollutants in the glacial basin of Scott Glacier in the face of climate change (Fiord Bellsund, Spitsbergen). AIP Conference Proceedings, 1618, ss. 301-304
 11. Šulc-Michalkowá M., Miřijovsky J., Lóczy D., Zgłobicki Wojciech, Ajkai-Ortmann A., Baran-Zgłobicka Bogusława, Czigány S., Dezső J., Fulajtár M., Gajek Grzegorz, Gawrysiak Leszek, Gyenizse P., Halász A., Halmai Á., Jenčo M., Pirkhoffer E., Ronczyk L., Saksa M., Warowna Justyna, 2016: Interdisciplinary studies of river channels and UAV mapping in the V4 region. Comenius University in Bratislava, s. 1-278
 12. Marian Harasimiuk, Grzegorz Gajek, 2013: The Geographical Environment of NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard) / Geology. Tectonics and lithology. Piotr Zagórski, Marian Harasimiuk, Jan Rodzik (reds.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 34–47
 13. Jan Rodzik, Grzegorz Gajek, Jan Reder, Piotr Zagórski, 2013: The Geographical Environment of NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard)/ Relief. Glacial geomorphology. Piotr Zagórski, Marian Harasimiuk, Jan Rodzik (reds.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 136–165
 14. Kosek Klaudia, Lehmann Sara, Gajek Grzegorz, Kociuba Waldemar, Franczak Łukasz, Polkowska Żaneta, 2014: New perspectives in polar research / Morphometric parameters of the Renardbrenn as an important factors determining the spatial distribution of chemical compounds on the glacier surface. Migała Krzysztof, Owczarek Piotr, Kasprzak Marek, Strzelecki Mateusz C. (reds.) Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wyd. I-BiS, Wrocław, ss. 97-109
 15. Lehmann S., Kociuba Waldemar, Gajek Grzegorz, Franczak Łukasz, Polkowska Żaneta2014: New perspectives in polar research / Dynamics of changes in the concentration levels of organic pollutants in the proglacial waters of the Scott River (Spitsbergen, SW Svalbard). Migała Krzysztof, Owczarek Piotr, Kasprzak Marek, Strzelecki Mateusz C. (reds.) Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wyd. I-BiS, Wrocław, ss.       111-121
 16. Magdalena Komorowicz, Hanna Wróblewska, Andrzej Fojutowski, Aleksandra Kropacz, Andrzej Noskowiak, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Leszek Łęczyński, 2014: New perspectives in polar research/Properties of driftwood from Bellsund coast (Svalbard): preliminary results. Migała Krzysztof, Owczarek Piotr, Kasprzak Marek, Strzelecki Mateusz C. (reds.) Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wyd. I-BiS, Wrocław, ss. 123-137
 17. Sara Lehmann-Konera, Marek Ruman, Krystyna Kozioł, Grzegorz Gajek, Żaneta Polkowska, 2017: Glacier Evolution in a Changing World/ Glaciers as an Important Element of the World Glacier Monitoring Implemented in Svalbard. Danilo Godone (reds.), InTechOpen, ss. 3-36
 18. Łęczyński Leszek, Kociuba Waldemar, Gajek Grzegorz, 2017: Geosystem wybrzeży morskich 3. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich/ Monitoring Klifu Orłowskiego w latach 1997-2014 - rozwój metodyki badań. Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (reds.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ss. 184-190

Projekty: 

Intarnational Polar Year project GLACIODYN The dynamic response of Arctic glaciers to global warming, Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu na zmiany klimatu i jej skutki środowiskowe, projekt badawczy specjalny, Nr IPY/269/2006

BW-01-1100-15-09  Wpływ recesji lodowców na dynamikę strefy brzegowej fiordu Recherche (Spitsbergen) w ostatnim stuleciu – grant zespołowy Prorektora UMCS ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej

N N306 525738 Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen)

4/2010/Wn-03/FG-go-tx/D Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia „Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław)” przedsięwzięcie z dziedziny potrzeb geologii finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NCN 2011/01/B/ST10/06996 “Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie hydrologicznym (Spitsbergen SW)”