OBIEKT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kontakt

Kierownik Obiektu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
mgr Barbara Zych-Pasek
pok. 214B, tel. 519 319 672; (+48) 81 537 68 58 
e-mail: barbara.zych-pasek@mail.umcs.pl