Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karol Standzikowski

mgr Karol Standzikowski
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Adres

al. Kraśnicka 2c, pok.207D
20-718 Lublin

O sobie

2006 r. - magister fizyki na Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki UMCS. Od 2007 Inspektor Ochrony Radiologicznej oraz fizyk Medyczny w zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Kolejowego w Lublinie, a od 2013 specjalista naukowo techniczny w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii UMCS. Zajmuję się datowaniami luminescecyjnymi oraz paleomagnetycznymi.