Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Siłuch

Telefon
537 68 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek: 14.00-16.00 stacjonarnie i w formie on-line

Adres

Al. Kraśnicka 2 CD pok. 212D
20-612 Lublin

O sobie

Interesuję się zastsosowaniemia GIS, teledetekcją i zastsowaniem UAV (dronów) w pozyskiwaniu danych przestrzennych


Działalność naukowa

 1. Gluza A., Siwek K., Siłuch M., 2000. Topoclimatic studies on the Poleski National Park area. Materiały 4 konferencji „Współczesne badania topoklimatyczne”. Warszawa, s. 18.
 2. Gluza A., Siwek K., Siłuch M.,2001. Z badań nad mikroklimatem Poleskiego Parku Narodowego. Mikroklimat i parowanie terenowe. IV Krajowa Konferencja poświęcona pamięci Profesorów Mariana Molgi i Władysława Smosarskiego nt.: Mikroklimat i Parowanie terenowe, Poznań, 17 listopada 2000. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań. s. 167-172.
 3. Gluza A., Siwek K., Pęcak J., Siłuch M., 2003. Przebieg warunków pogodowych w Calypsobyen w sezonie letnim 2001 na tle wielolecia 1986-2000. Problemy Klimatologii Polarnej z. 13. Gdynia, s. 117-125.
 4. Gluza A. F., Siwek K., Siłuch M., 2004. Badania topoklimatyczne w obszarach chronionych Lubelszczyzny. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska, UMK, Toruń. s. 113-122.
 5. Siłuch M., Siwek K., Gluza A. F., 2004. Wpływ warunków pogodowych na typy stratyfikacji termicznej w przygruntowej warstwie powietrza w ekosystemach trawiastych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska, UMK, Toruń. s. 157-165.
 6. Gluza A., Siłuch M., Siwek K., 2004. Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w sezonie letnim między stacjami Hornsund i Calypsobyen (Spitsbergen). Problemy Klimatologii Polarnej nr 14. s. 183-188.
 7. Siłuch M., 2005. Ogólna charakterystyka rozkładu wilgotności względnej powietrza na Lubelszczyźnie w latach 1951-2000. Acta Agrophysica, vol. 6 (2005), nr. 2, Lublin, ss. 549-560
 8. Kaszewski B. M., Siwek K. S., Siłuch M., Gluza A. F., 2007. Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych w Lublinie (1951-2004). [w:] Cywilizacja i żywioły. Monografie IMiGW. Szkutnicki J., Kossowska-Cezak U., Bogdanowicz E., Ceran M. [red.]. PTGeofiz, IMiGW, Warszawa, 118-126.
 9. M. Dobek, M. Siłuch, S. Wereski, K. Bartoszek, K. Skiba, 2008. Czas trwania
   i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex, [w:] red. K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak „Klimat i bioklimat miast”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 415-422.
 10. Kaszewski B.,M, Siłuch M, 2009. Analiza cech mezo- i topoklimatu w latach 1952-2009 oraz ocena zachodzących zmian. [w:] Chmielewski T.,J. „Ekologia krajobrazów hydrogeniczncyh Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Lublin.
 11. Siłuch M., Kaszewski B.M., 2010. The variability of selected vegetation indexes on the West Polesie Biosphere Reserve, based on satellite data [in:] T.J. Chmielewski & D. Piasecki (ed.), The future of hydrogenic landscapes in European Biosphere Reserves. University of Life Sciences in Lublin, The Polesie National Park/Biosphere Reserve, Polish Academy of Sciences-Branch in Lublin, National UNESCO-MAB Comitee of Poland Lublin, 353-368.
 12. Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010. Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, pod red. J. Leśnego. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185(6), s. 24-33.
 13. Siłuch M., Bartoszek K. 2012. Możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania początku i końca okresu wegetacyjnego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 2012 (IV–VI), t. 12 z. 2 (38), s. 245-255.
 14. Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B., M., Siłuch M., 2012 Ocena przydatności danych gridowych w wyznaczaniu dat początku i końca okresu wegetacyjnego. Przegląd geofiz. (LVII) z. 1.s. 109-122.
 15. Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B., M., Siłuch M., 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd geofiz. (LVII) z. 1.s. 123-134.
 16. Janicki G., Rodzik J., Chabudziński Ł., Franczak Ł., Siłuch M., Stępniewski K., Dyer J., L., Kołodziej G., Maciejewska E. 2013: Monitoring of fluvial transport in small upland catchments - metods and preliminary results. Annales UMCS Sectio B, Vol. LXIX,ss. 49-60.
 17. Demczuk P., Zydroń T., Siłuch M., Klimek M. 2014: Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 46 (4), 2014