Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Miłosz Huber

Telefon
+485376810
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/mhuber/
Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w wirtualnym kampusie w semestrze letnim:


Wtorek 12.00-13.00, czwartek 11.30-12.30, pokój 107D lub za pomocą kampusa:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15622 


(kurs otwarty)

Adres

al. Krasnickie 2d/107, 108
20-718 Lublin

O sobie

Ukończone szkoły:

Mineralogia, petrografia i Geochemia (studia doktorskie) Geologia Złóż i Geochemia Środowiska (studia magistersko -inżynierskie) w .Akademii Górniczo –Hutniczej, Kraków: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Tytuł Naukowy:

dr inż.

Kwalifikacje:

 

15 letnia praktyka w dydaktyce i nauce (adiunkt, Koła Naukowe od 1998r), obsługa mikroskopu elektronowego z przystawkami EDS, EBSD, CL (certygikowane przez firmę Thermo i Horiba) oraz mikroskopu optycznego polaryzacyjnego, obsługa komputera (office, openoffice, linux, HTML, grafika cyfrowa –Gimp, podstawy C++ i Turbo Pascal).

Znajomość języków:

Angielski (komunikatywnie), rosyjski (biegle w mowie i piśmie), hiszpański (podstawy), niemiecki (podstawy).

Doświadczenie zawodowe:

od 2011 opiekun Pracowni Mikroskopii Optycznej i Elektronowej, 2011-2012 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia UMCS, od 2008 opiekun Sekcji Geologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów, od 2008 adiunkt, asystent w UMCS Lublin (2006-2007) i AGH (2001-2005), od 2007 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego o/Lublin, od 2001 członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w latach 2008-2009 vice –prezes Sekcji Wysokogórskiej PTTK o/Lublin, współzałożyciel i współredaktor czasopisma elektronicznego „Journal of Biology and Earth Sciences”, współpraca międzynarodowa z Kolskim Centrum Geologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (od 1998), z Murmańskim Technicznym Uniwersytetem Państwowym, z Instytutem Geologii i Geochronologii Prekambru w ST. Petersburgu (od 2003), z Uniwersytetem w Oulu (w ramach Socrates Erasmus w 2009), 14 ekspertyz dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (11 recenzji projektów badawczych) oraz Biuro Ekspertyz Sądowych (2), Zakłady Tytoniowe (1), 4 zgłoszenia patentowe (2012, 2013). Organizacja Dni Ziemi, Dni Promocji Wydziału (od 2006r), konferencji (SGA-SEG 2001, Applied Crystallography 2004, Sotama 2004, Dating of Minerals and Rocks 2008), wypraw naukowych (1998-2013 na plw Kola, 2000 do Czech, 2000 i 2001 nad Bajkał, 2011 Maluchem po Europie dla UMCS), 3 recenzje artykułów naukowych

Dodatkowe kursy:

 

studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (2013 z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii, Lublin), studia podyplomowe „Własność intelektualna” z zakresu prawa patentowego (UMCS), uczestnictwo w programie „Nauka dla Gospodarki” finansowanym przez UE (2012), kursy: z zakresu geologii i krystalochemii na UJ (2000-2001), fizyki ciała stałego na AGH (2003-2004), „Modelowanie sieci neuronów”, „Programowanie logiczne”,„Równoległy MATLAB” (2011), „Badania nieniszczące materiałów konstrukcyjnych”, „Innowacje, Badania i Komercjalizacja wiedzy” (2012), prawo jazdy kat A i B.

Zainteresowania

fotografika, video –filmowanie, akwarela, motocykle turystyczne, od 2012 szczęśliwy ojciec.


Działalność naukowa

Badania skał i minerałów.

Analizy środowiskowe.

Badania materiałów (miukroanaliza, analizy izotopów stabilnych, chemia -ICP).

Realizowane zadania badawcze:

 1. Określenie ewolucji skorupy Ziemi na przełomie Archaiku i Paleoproterozoiku z wykorzystaniem metod geochemicznych, izotopowych i petrologicznych na przykładzie arktycznej części tarczy fennoskandziej. (temat habilitacji).
 2. Określenie wpływu oddziaływania skał meteorytowych na kształtowanie się geochemii pierwotnych kontynentów w hadaiku (wspólnie z prof. T. Bayanovą z Rosyjskiej Akademii Nauk).
 3. Określenie wpływu szeregu intruzji alkalicznych na pozostałe skały kratonu Wschodnioeuropejskiego.
 4. Badania środowiskowe regionu lubelskiego i arktycznego.
 5. Badania z użyciem mikroskopii optycznej i elektronowej.

Ogłoszenia

Publication in the foreign journals (Thompson Reuters list):

 1. Hałas S., Huber M. and Piestrzynski A., 2009: Petrology of gabbroides and isotope signature of sulfide mineralization from Fedorov-Pansky layered mafic intrusion, Kola peninsula, Russia. Geochronometria, 33, 19-22. (IF 0,860, udział własny 70%, zaplanowanie badań, prace terenowe, opis petrograficzny prób, przygotowanie i separacja siarczków do badań geochemicznych, interpretacja danych, przygotowanie manuskryptu)
 2. Jończy I., Huber M., Lata L., 2014; Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno-chemicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 30, 1, 161-174. (IF 0,588, udział własny 33%, prace terenowe, pobór prób, opis petrograficzny prób, wykonanie badań w mikroobszarze interpretacja danych)
 3. Huber M.A., Hałas S., Neradovsky Y.N., Bayanova T.B., Mokrushin A.W., Lata L., 2016; Stable isotope geochemistry of sulfides from intrusion in Monchegorsk, Northern part of baltic shield. Geochronometria, 43, 96-101. (IF 1,426, udział własny 70%, zaplanowanie badań, prace terenowe, prace terenowe, opis petrograficzny prób, przygotowanie i separacja siarczków do badań geochemicznych, interpretacja danych, przygotowanie manuskryptu)
 4. Bayanova T., Korchagin A., Mitrofanov A., Serov P., Ekimova N., Nitkina E., Kamensky I., Elizarov D., Huber M., 2019; Long-Lived Mantle Plume and Polyphase Evolution of Palaeoproterozoic PGE Intrusions in the Fennoscandian Shield. Minerals, 9, 59, 3-22. (IF 2,380, udział własny 10% wykonanie analiz petrograficznych prób skał)
 5. Sharma R., Yadav A., Ramteke S., Patel K.S., Lata L., Huber M., Corns W.T., Martín-Ramos P., 2019; Heavy Metal Pollution in Surface Soil of Korba Basin, India. Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste, 23, 4, 1-7. DOI: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000460. (IF 1,12, udział własny 25%, zaplanowanie badań, wykonanie analiz w mikroobszarze, interpretacja wyników)
 6. Kozlov E., Fomina E., Sidorov M., Shilovskikh V., Bocharov V., Chernyavsky A, Huber M., 2020; The Petyayan-Vara Carbonatite-Hosted Rare Earth Deposit (Vuoriyarvi, NW Russia). Mineralogy and Geochemistry. Minerals, 10, 73. DOI:10.3390/min10010073. (IF 2,380, udział własny 10%, zaplanowanie badań, wykonanie analiz petrograficznych prób)
 7. Patel K.S, Yadav A., Sahu Y.K., Lata L., Huber M., Corns W.T., Martín-Ramos P., 2020; Tree Bark as a Bioindicator for Arsenic and Heavy Metal Air Pollution in Rajnandgaon District, Chhattisgarh, India. Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste, 24, 1, 1-5. DOI: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000475. (IF 1,12, udział własny 25%, zaplanowanie badań, wykonanie analiz w mikroobszarze prób, interpretacja wyników)
 8. Yadav A., Sahu P.K., Patel K.S., Lata L., Huber M., Corns W.T., Allen J., Martín-Ramos P., 2020; Assessment of Arsenic and Heavy Metal Pollution in Chhattisgarh, India, Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste Vol. 24, 1, 6-14. DOI: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000478. (IF 1,12, udział własny 25%, zaplanowanie badań, wykonanie analiz w mikroobszarze, interpretacja wyników)
 9. Paszko T., Matysiak J., Kamiński D., Pasieczna - Patkowska S., Huber M., Król B., 2020; Adsorption of bentazone in the profiles of mineral soils with low organic matter content. PLOS One Vol. 2, 1-23. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242980. (IF 2,740, udział własny 15%, wykonanie analiz w mikroobszarze, interpretacja danych)
 10. Dumańska‑Słowik M., Naglik B., Toboła T., Powolny T., Huber M., Milovska S., Dobosz N., Guzik K., Wesełucha‑Birczyńska A., 2021; Origin and occurrence of gem‑quality, skarn‑hosted barite from Jebel Ouichane near Nador in Morocco. Nature Scientific Reports, Vol.11, 10307, DOI: 10.1038/s41598-021-89692-5. (IF 3,998, udział własny 10%, wykonanie analiz izotopowych, interpretacja wyników badań).
 11. Huber M., Stępniewska K., Application of the Fractal Dimension Calculation Technique to Determine the Shape of Selected Monchepluton Intrusion Crystals (NE Fennoscandia). Minerals 2021, 11, 1140. DOI: 10.3390/min11101140 (IF 2,380, udział własny 90%, koncepcja i zaplanowanie badań, dobór materiału, opracowanie metodyki, interpretacja wyników, wnioski, przygotowanie manuskryptu do druku).
 12. Huber M., Iakovleva O., Zhigunova G., Menshakova M.Y., Gainanova R.I., Moroniak M., 2021; Geoheritage of the Western Khibiny ingenious alkaline rocks intrusion (Kola Peninsula, Arctic Russia): Evaluation, and geotourism opportunities. Geoheritage vol. 13, DOI: 10.1007/s12371-021-00592-6 (IF 2,680 udział własny 75%, koncepcja badań, badania terenowe, analizy petrograficzne, wytypowanie obiektów o wyróżniających się walorach, interpretacja wyników, opracowanie rezultatów, przygotowanie manuskryptu do druku).
 13. Kończak M., Huber M., 2022; Application of the engineered sewage sludge-derived biochar to minimize water eutrophication by removal of ammonium and phosphate ions from water. Journal of Cleaner Production 331, 129994. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.129994. (IF 9,297, udział własny 5%, wykonanie analiz w mikroobszarze).
 14. Huber M., Kamiński D., Czernel G., Kozlov E., 2022; Optical and Spectroscopic Properties of Lorenzenite, Loparite, Perovskite, Titanite, Apatite, Carbonates from the Khibiny, Lovozero, Kovdor, and Afrikanda Alkaline Intrusion of Kola Peninsula (NE Fennoscandia). Crystals, 12(2), 224; DOI: 10.3390/cryst12020224 (IF. 2,580 udział własny 75%, koncepcja i pisanie artykułu, dobór materiału, prace terenowe, opis petrograficzny prób, przygotowanie i separacja minerałów do badań szczegółowych, analiza w mikroobszarze, interpretacja danych, interpretacja wyników)          .
 15. Chrobak O., Latoch P., Suchora M., Pidek I.A., Huber M., Bubak I., Kopik N., Kovalenko M., Gąsiorowski M., Armache J.P., Starosta A., 2022; Lake Microbiome 1 and Trophy Fluctuations under the Hemp Retting Activity in the Roman and Medieval Periods. Nature Scientific Reports. (w druku, po drugiej recenzji. IF 3,998, udział własny 10%, wykonanie analiz z udziałem mikroskopu polaryzacyjnego, interpretacja wyników).

 Patents:

 • Miłosz Huber, 2019 – Moździerz laboratoryjny nr 231742.
 • Miłosz Huber 2019 – Przystawka do mikroskopu elektronowego nr 232079.
 • Miłosz Huber, 2012; Moździerz laboratoryjny, W.122155.
 • Miłosz Huber, 2012; Kaseta na próbki do mikroskopu optycznego, W.121457.
 • Miłosz Huber, 2012; Stolik do umieszczania próbek w mikroskopie elektronowym, W.67833.
 • Miłosz Huber, Łukasz Bober, 2014; Stolik do badań CL-SEM, W.123229.
 • Miłosz Huber, Olga Jakowlewa, 2014; Puszka do poboru skał sypkich, W.123207.
 • Miłosz Huber, 2016; Mikroskop magnetyczny, W.124237.
 • Miłosz Huber, 2016; Przyrząd do badania struktury powierzchni, W.123229.
 • Miłosz Huber, 2016; Pojemnik do pobierania i przechowywania próbek skał sypkich, W.123207.
 • Miłosz Huber, 2016; Stolik do przystawki mikroskopu elektronowego, W.1223229.
 • Miłosz Huber, 2016; Przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego, P.419253.
 • Miłosz Huber, Michał Dulniak, 2017; Kaseta na sensory.
 • Hudoba Sławomir, Miłosz Huber, 2020; Płyta kamienna. Wp.28388.

Maj 2017r. Przyznanie Medalu za Wynalazczość.

Czerwiec 2018 otrzymanie dwu brązowych medali na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Katowicach za wynalazki: Stolik do umieszczania próbek w mikroskopie elektronowym nr W.67833 oraz  Stolik do badań CL-SEM, W.123229.

 

 Rewiewers of scientific papers:

 https://publons.com/researcher/1606069/miosz-huber/