Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Miłosz Huber

dr inż. Miłosz Huber
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Telefon
+485376810
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/mhuber/
Konsultacje
czwartek 11.00-12.00

Adres

al. Krasnickie 2cd/107, 108
Lublin

O sobie

Ukończone szkoły:

Mineralogia, petrografia i Geochemia (studia doktorskie) Geologia Złóż i Geochemia Środowiska (studia magistersko -inżynierskie) w .Akademii Górniczo –Hutniczej, Kraków: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Tytuł Naukowy:

dr inż.

Kwalifikacje:

 

15 letnia praktyka w dydaktyce i nauce (adiunkt, Koła Naukowe od 1998r), obsługa mikroskopu elektronowego z przystawkami EDS, EBSD, CL (certygikowane przez firmę Thermo i Horiba) oraz mikroskopu optycznego polaryzacyjnego, obsługa komputera (office, openoffice, linux, HTML, grafika cyfrowa –Gimp, podstawy C++ i Turbo Pascal).

Znajomość języków:

Angielski (komunikatywnie), rosyjski (biegle w mowie i piśmie), hiszpański (podstawy), niemiecki (podstawy).

Doświadczenie zawodowe:

od 2011 opiekun Pracowni Mikroskopii Optycznej i Elektronowej, 2011-2012 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia UMCS, od 2008 opiekun Sekcji Geologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów, od 2008 adiunkt, asystent w UMCS Lublin (2006-2007) i AGH (2001-2005), od 2007 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego o/Lublin, od 2001 członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w latach 2008-2009 vice –prezes Sekcji Wysokogórskiej PTTK o/Lublin, współzałożyciel i współredaktor czasopisma elektronicznego „Journal of Biology and Earth Sciences”, współpraca międzynarodowa z Kolskim Centrum Geologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (od 1998), z Murmańskim Technicznym Uniwersytetem Państwowym, z Instytutem Geologii i Geochronologii Prekambru w ST. Petersburgu (od 2003), z Uniwersytetem w Oulu (w ramach Socrates Erasmus w 2009), 14 ekspertyz dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (11 recenzji projektów badawczych) oraz Biuro Ekspertyz Sądowych (2), Zakłady Tytoniowe (1), 4 zgłoszenia patentowe (2012, 2013). Organizacja Dni Ziemi, Dni Promocji Wydziału (od 2006r), konferencji (SGA-SEG 2001, Applied Crystallography 2004, Sotama 2004, Dating of Minerals and Rocks 2008), wypraw naukowych (1998-2013 na plw Kola, 2000 do Czech, 2000 i 2001 nad Bajkał, 2011 Maluchem po Europie dla UMCS), 3 recenzje artykułów naukowych

Dodatkowe kursy:

 

studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (2013 z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii, Lublin), studia podyplomowe „Własność intelektualna” z zakresu prawa patentowego (UMCS), uczestnictwo w programie „Nauka dla Gospodarki” finansowanym przez UE (2012), kursy: z zakresu geologii i krystalochemii na UJ (2000-2001), fizyki ciała stałego na AGH (2003-2004), „Modelowanie sieci neuronów”, „Programowanie logiczne”,„Równoległy MATLAB” (2011), „Badania nieniszczące materiałów konstrukcyjnych”, „Innowacje, Badania i Komercjalizacja wiedzy” (2012), prawo jazdy kat A i B.

Zainteresowania

fotografika, video –filmowanie, akwarela, motocykle turystyczne, od 2012 szczęśliwy ojciec.


Ogłoszenia

Huber M., 2013; „Wstępna charakterystyka skał żyłowych występujących w Dolinie Małaja Biełaja w Chibinach. Preliminary characterization of the mineral veins occurring in the MalayaBelayaValley in the Khibiny”, Journal of Biology and Earth Sciences, Vol 3, Issue 1 , E1 -E1 1

Huber M., 2013; Petrological characteristics of the metamorphosed metaintrusives in amphibolite and granulite facies of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola Peninsula, NW Russia), Journal of Biology and Earth Sciences, 2013, Vol 3, Issue 2, E39-E46

Superson J, Huber M, Zgłobicki W.; 2013, Conditions of development of structural relief in crystalline rocks (case study: Murmansk Upland and Kandalaksha region, Kola Peninsula, Russia), Landform Analysis, Vol. 22: 103–109,

Huber M., 2012(ukazało się 2013r); „Charakterystyka petrologiczno –wytrzymałościowa wybranych skał stosowanych w przemyśle kamieniarskim jako okładziny ozdobne, importowanych do Polski”, Wpływ Sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji, Tom 3, wyd. CIVIS, 17-29,

Huber M., 2013, Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna), Annales UMCS, vol.LXVIII, z.1., Sectrio B, s. 125-139.

Huber M., Hałas S., Serov P.A., Ekimova N.A., Bayanova T.B, 2013; Stable isotope geochemistry and Sm-Nd, U-Pb dating of sulphides from layered intrusions in the northern part of Baltic Shield, Central European Geology, vol. 56, 2-3, 134-135.

Huber M., Hałas S., Lata L., 2013; Study of δ34S and  chemical composition of sulfides from alkaline intrusion  in se part of Khibina Massif (Kola Pennisula, N Russia), Central European Geology, vol. 56, 2-3, 135-136.

Huber M., BlicharskaE., Muraczyńska B., Oszust K.,Kocjan R., 2013; Zastosowanie mikroskopii elektronowej i optycznej w badaniach biomedycznych. Forum Innowacyjne Materiały,165-166

Huber M., Blicharska E., Tkaczyk Ł., Muraczyńska B.,Oszust K., 2013; Określenie składu chemicznego przedmiotów codziennego użytku wykonanych z metalu, za pomocą analiz SEM-EDS. Forum Innowacyjne Materiały,187-188

Huber M,, Bobrowska A., 2013; Petrologiczno –wytrzymałościowa charakterystyka wybranych skał stosowanych w przemyśle kamieniarskim. Forum Innowacyjne Materiały,181-182

Huber M.,2013; Badania z użyciem zjawiska katodoluminescencji i ich zastosowanie w przemyśle. Forum Innowacyjne Materiały,179-180

Huber M.,2013; Badania orientacji krystalogaficznej (metodą schultza) za pomocą kamery ebsd i ich zastosowanie w przemyśle. Forum Innowacyjne Materiały,189-190

Huber M., Mroczek P.,2013; Badania petrologiczne w problematyce monitoringu zagrożeń środowiskowych w petroarchitekturze na przykładzie Sandomierza. Forum Innowacyjne Materiały,117-118

Huber M., Szeliga M., 2013; Zastosowanie analiz petrograficznych w studiach nad przetwórstwem i wykorzystaniem krzemieni turońskich północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w epoce kamienia. Forum Innowacyjne Materiały,185-186.

Huber M., Blicharska E., Chmiel S., Braczkowski M., Muraczyńska B., Kocjan R., Oszust K.,2013; Application of electron and optical microscopy in biomedical research. XII International Conference on Molecular Spectroscopy., 181

Huber M., Lata L., Kramarz P., Oszust K., Frąc M., 2013; Evaluation of geochemical and microbiological properties  in soils from selected regions of the Kola Peninsula. XII International Conference on Molecular Spectroscopy., 183

Huber M.,Lata L.,2013; Characteristic and comparasion of the phonolite (Opolna Zdr, SW Poland), and lujawrite rocks from LovozieroMt. (Kola Pen., Baltic Shield) used by SEM –EDS and chemical method. XII International Conference on Molecular Spectroscopy., 182

Huber M.,2013; Geochemical characteristic of Kandalakshan part of Lapland Granulite Belt of Kola Peninsula (Northern Russia). XII International Conference on Molecular Spectroscopy., 179

Huber M., Chmiel S., Kramarz P., Oszust K., Blicharska E. Szwed W.4, 2013; Characteristics of surface water from selected regions of the Kola Peninsula. XII International Conference on Molecular Spectroscopy., 180

Zgłoszenie do UP RP: P404455 z dnia 26.06.2013. „Moździerz  Laboratoryjny”