Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Miłosz Huber

Telefon
+485376810
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/mhuber/
Konsultacje

Zapraszam na konsultacje w wirtualnym kampusie w semestrze letnim:


czwartek 10.15-11.15


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15622 


(kurs otwarty)

Adres

al. Krasnickie 2d/107, 108
20-718 Lublin

O sobie

Ukończone szkoły:

Mineralogia, petrografia i Geochemia (studia doktorskie) Geologia Złóż i Geochemia Środowiska (studia magistersko -inżynierskie) w .Akademii Górniczo –Hutniczej, Kraków: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Tytuł Naukowy:

dr inż.

Kwalifikacje:

 

15 letnia praktyka w dydaktyce i nauce (adiunkt, Koła Naukowe od 1998r), obsługa mikroskopu elektronowego z przystawkami EDS, EBSD, CL (certygikowane przez firmę Thermo i Horiba) oraz mikroskopu optycznego polaryzacyjnego, obsługa komputera (office, openoffice, linux, HTML, grafika cyfrowa –Gimp, podstawy C++ i Turbo Pascal).

Znajomość języków:

Angielski (komunikatywnie), rosyjski (biegle w mowie i piśmie), hiszpański (podstawy), niemiecki (podstawy).

Doświadczenie zawodowe:

od 2011 opiekun Pracowni Mikroskopii Optycznej i Elektronowej, 2011-2012 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia UMCS, od 2008 opiekun Sekcji Geologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów, od 2008 adiunkt, asystent w UMCS Lublin (2006-2007) i AGH (2001-2005), od 2007 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego o/Lublin, od 2001 członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w latach 2008-2009 vice –prezes Sekcji Wysokogórskiej PTTK o/Lublin, współzałożyciel i współredaktor czasopisma elektronicznego „Journal of Biology and Earth Sciences”, współpraca międzynarodowa z Kolskim Centrum Geologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (od 1998), z Murmańskim Technicznym Uniwersytetem Państwowym, z Instytutem Geologii i Geochronologii Prekambru w ST. Petersburgu (od 2003), z Uniwersytetem w Oulu (w ramach Socrates Erasmus w 2009), 14 ekspertyz dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (11 recenzji projektów badawczych) oraz Biuro Ekspertyz Sądowych (2), Zakłady Tytoniowe (1), 4 zgłoszenia patentowe (2012, 2013). Organizacja Dni Ziemi, Dni Promocji Wydziału (od 2006r), konferencji (SGA-SEG 2001, Applied Crystallography 2004, Sotama 2004, Dating of Minerals and Rocks 2008), wypraw naukowych (1998-2013 na plw Kola, 2000 do Czech, 2000 i 2001 nad Bajkał, 2011 Maluchem po Europie dla UMCS), 3 recenzje artykułów naukowych

Dodatkowe kursy:

 

studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (2013 z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii, Lublin), studia podyplomowe „Własność intelektualna” z zakresu prawa patentowego (UMCS), uczestnictwo w programie „Nauka dla Gospodarki” finansowanym przez UE (2012), kursy: z zakresu geologii i krystalochemii na UJ (2000-2001), fizyki ciała stałego na AGH (2003-2004), „Modelowanie sieci neuronów”, „Programowanie logiczne”,„Równoległy MATLAB” (2011), „Badania nieniszczące materiałów konstrukcyjnych”, „Innowacje, Badania i Komercjalizacja wiedzy” (2012), prawo jazdy kat A i B.

Zainteresowania

fotografika, video –filmowanie, akwarela, motocykle turystyczne, od 2012 szczęśliwy ojciec.


Działalność naukowa

Badania skał i minerałów.

Analizy środowiskowe.

Badania materiałów (miukroanaliza, analizy izotopów stabilnych, chemia -ICP).

Realizowane zadania badawcze:

 1. Określenie ewolucji skorupy Ziemi na przełomie Archaiku i Paleoproterozoiku z wykorzystaniem metod geochemicznych, izotopowych i petrologicznych na przykładzie arktycznej części tarczy fennoskandziej. (temat habilitacji).
 2. Określenie wpływu oddziaływania skał meteorytowych na kształtowanie się geochemii pierwotnych kontynentów w hadaiku (wspólnie z prof. T. Bayanovą z Rosyjskiej Akademii Nauk).
 3. Określenie wpływu szeregu intruzji alkalicznych na pozostałe skały kratonu Wschodnioeuropejskiego.
 4. Badania środowiskowe regionu lubelskiego i arktycznego.
 5. Badania z użyciem mikroskopii optycznej i elektronowej.

Ogłoszenia

Publication in the foreign journals (Thompson Reuters list):

 1. Huber M., Hałas S., Sikorska M.2007: „Evolution of prehnite-albite-calcite veins in Metamorphic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula“, Geologija, vol 57, ss. 1-7.
 1. Halas S., Huber M. and Piestrzynski A.; 2009, „Petrology of gabbroides and isotope signature of sulfide mineralization from Fedorov-Pansky layered mafic intrusion, Kola peninsula, Russia”, Geochronometria, vol 33, 19-22.
 2. Jończy I., Huber M., Lata L., 2014: Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno –chemicznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol 30, nr 1, 161-174
 3. Miłosz A. Huber, Stanisław Hałas, Yuri N. Neradovsky, Tamara B. Bayanova,  Artem W. Mokrushin, Lesia Lata, 2016, Stable isotope geochemistry of sulfides from intrusion in Monchegorsk, Northern part of baltic shield, Geochronometria 43 (2016): 96–101
 4. Bayanova T., Korchagin A., Mitrofanov A., Serov P., Ekimova N., Nitkina E., Kamensky I., Elizarov D., Huber M., 2019; Long-Lived Mantle Plume and Polyphase Evolution of Palaeoproterozoic PGE Intrusions in the Fennoscandian Shield. Minerals, 9, 59, 3-22.
 5. Kozlov E., Fomina  E., Sidorov M., Shilovskikh V., Bocharov V., Chernyavsky A, Huber M., 2020; The Petyayan-Vara Carbonatite-Hosted Rare Earth Deposit (Vuoriyarvi, NW Russia): Mineralogy and Geochemistry. Minerals 2020, 10, 73; doi:10.3390/min10010073 80p
 6. Reetu Sharma, Ankit Yadav, Shobhana Ramteke, Khageshwar Singh Pate, Lesia Lata, Huber Milosh, Warren T. Corns, Pablo Martín-Ramos. 2019, Heavy Metal Pollution in Surface Soil of Korba Basin, India. Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste 2019, 23(4): 1-7, 05019004  40p.
 7. Khageshwar Singh Pate, Ankit Yadav, Yaman Kumar Sahu, Lesia Lata, Huber Milosh, Warren T. Corns, Pablo Martín-Ramos, 2020, Tree Bark as a Bioindicator for Arsenic and Heavy Metal Air Pollution in Rajnandgaon District, Chhattisgarh, India, Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste 24(1): 1-5 05019006. 40p.
 8. Ankit Yadav, Parvin Kumar Sahu, Khageshwar Singh Patel, Lesia Lata, Huber Milosh, Warren T. Corns, Jasmina Allen, Pablo Martín-Ramos, 2020, Assessment of Arsenic and Heavy Metal Pollution in Chhattisgarh, India, Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste  24(1),: 6-14, 05019008 40p.

 Patents:

 1. Miłosz Huber, 2012, Moździerz Laboratoryjny W.122155.
 2. Miłosz Huber, 2012, Kaseta na próbki do mikroskopu optycznego W.121457.
 3. Miłosz Huber, 2012, „Stolik do umieszczania próbek w mikroskopie elektronowym” nr W.67833
 4. Miłosz Huber, Łukasz Bober, 2014, Stolik do badań CL-SEM, W.123229.
 5. Miłosz Huber, Olga Jakowlewa, 2014, Puszka do poboru skał sypkich, W. 123207.
 6. Miłosz Huber, 2016 „Mikroskop magnetyczny”, w.124237
 7. Miłosz Huber, 2016, Przyrząd do badania struktury powierzchni W.123229
 8. Miłosz Huber,, 2016 „Pojemnik do pobierania i przechowywania próbek skał sypkich”, W.123207
 9. Miłosz Huber, 2016 „Stolik do przystawki mikroskopu elektronowego”, w.1223229
 10. Miłosz Huber, 2016, Przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego, p.419253
 11. Miłosz Huber, Michał Dulniak, 2017, Kaseta na sensory (notification).

Maj 2017r. Przyznanie Medalu za Wynalazczość.

Czerwiec 2018 otrzymanie dwu brązowych medali na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Katowicach za wynalazki: Stolik do umieszczania próbek w mikroskopie elektronowym nr W.67833 oraz  Stolik do badań CL-SEM, W.123229.

More informations:

http://mahuber.com/GSEJ_WWW/Mine5Huber.htm

 Rewiewers of scientific papers:

 https://publons.com/researcher/1606069/miosz-huber/