Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Suchora

dr Magdalena Suchora
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
+48 81 537 77 85
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-3210-8492
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Suchora
Konsultacje

         


Pełnione funkcje:
European School of Sustainability Science and Research koordynator UMCS

 

Adres

ECOTECH COMPLEX (10.2019-09.2020)
Głęboka 39
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • paleolimnologia
 • analiza subfosylnych szczątków Cladocera jako źródło informacji paleogeograficznej
 • sedymentologia osadów biogenicznych
 • hydrobiologia

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne (od 2006 r.)
 • International Paleolimnology Association (od 2006 r.)
 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 2009 r.)
 • International Humic Substances Society (od 2016 r.)
 • Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych (od 2016 r.)

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2018/2019):

 • Biotic resources in tourism, wykład, konwersatorium, (Tourism management, I rok, I stopień)
 • Ocena i prognozowanie relacji człowiek-środowisko, wykład, konwersatorium, laboratorium (Geografia, III rok, I stopień)
 • Przygotowanie pracy licencjackiej (Geografia, III rok, I stopień)
 • Usługi ekosystemowe w przestrzeni miejskiej, fakultet (Gospodarka przestrzenna, III rok, I stopień)
 • Eksploracja danych w R, fakultet (Geoinformatyka, III rok, I stopień)
 • Metody informatyczne w turystyce i rekreacji, wykład (Turystyka i rekreacja, I rok, II stopień)
 • Technologie informatyczne w turystyce i rekreacji, laboratorium, (Turystyka i rekreacja, I rok, I stopień)
 • Aspekty rozwoju turystyki w wymiarze regionalnym, wykład (Turystyka i rekreacja, II rok, I stopień)
 • Zaawansowane metody badawcze w geografii, wykład (Studia doktoranckie, II rok)
 • Grafika projektowa - laboratorium (Gospodarka przestrzenna, II rok, I stopień)
 • Podstawy wyceny nieruchomości - fakultet (Gospodarka przestrzenna, II rok, I stopień)

Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

Kulesza, P., Suchora, M., Pidek, I. A., Alexandrowicz, W. P. 2011. Chronology and directions of Late Glacial paleoenvironmental changes: A multi-proxy study on sediments of Lake Słone (SE Poland). Quaternary International, 238(1), 89-106.

Kulesza, P., Suchora, M., Pidek, I. A., Dobrowolski, R., Alexandrowicz, W. P. 2012. The Holocene palaeoenvironmental changes reflected in the multi-proxy studies of Lake Słone sediments (SE Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 363, 79-98.

Kowalewski G. A., Kornijów R., McGowan S., Woszczyk M., Suchora M., Bałaga K., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Szeroczyńska K, Wasiłowska, A. 2013. Persistence of protected, vulnerable macrophyte species in a small, shallow eutrophic lake (Eastern Poland) over the past two centuries: Implications for lake management and conservation. Aquatic Botany, 106, 1-13.

Pęczuła W., Suchora M., 2014. The influence of barley straw extract addition on the growth of duckweed (Lemna valdiviana Phil.) under laboratory conditions. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, (415), 01.

Pęczuła W., Suchora M., Żukowska G. 2015. The influence of glucose and peat extract additions on the spring recruitment of Gonyostomum semen from the sediments. Hydrobiologia, 744(1): 177-186.

Fiłoc, M., Kupryjanowicz, M., Szeroczyńska, K., Suchora, M., & Rzodkiewicz, M. 2017. Environmental changes related to the 8.2-ka event and other climate fluctuations during the middle Holocene: Evidence from two dystrophic lakes in NE Poland. The Holocene, 27(10), 1550-1566.

Suchora, M., Szczurowska, A., Niedźwiecki, M. 2017. Trophic State Indexes and Phytoplankton in the Trophic Status Assessment of Waters of a Small Retention Reservoir at an Early Stage of Operation. Journal of Ecological Engineering, 18(5), 209–215.

Fiłoc, M., Kupryjanowicz, M., Rzodkiewicz, M., Suchora, M. 2018. Response of terrestrial and lake environments in NE Poland to Preboreal cold oscillations (PBO). Quaternary International, 475, 101-11.

Suchora, M., 2019. An over 200-year environmental change record from the highly impacted small, hardwater Lake Pniówno (Chełm Hills). Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B, 74, 231-255.

Pleskot, K. Apolinarska, K., Kołaczek, P., Suchora, M., Fojutowski, M., Joniak, T., Kotrys, B., Kramkowski, M., Słowiński, M., Woźniak, M., Lamentowicz, M., 2020, Searching for the 4.2 ka climate event at Lake Spore, Poland. CATENA, 191.  https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104565

Stolz, C., Pidek, I. A., Suchora, M. 2020. The quick death of a lake: human impact on Lake Tresssee (N Germany) during the last 6000 years – an approach using pollen, Cladocera and sedimentology. Acta Palaeobotanica, 60(1), 156-180.  https://doi.org/10.35535/acpa-2020-0007

Udział w projektach badawczych:

MNiSW, N N307036037 – Rekonstrukcja paleośrodowiska północnej części Pagórów Chełmskich w późnym glacjale i holocenie w świetle badań osadów jeziornych i torfowiskowych, 2009-2011, wykonawca.

NCN, OPUS, 2017/27/B/ST10/01905, Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna), 2018-2021, wykonawca.

NCN, PRELUDIUM 13, 2017/25/N/ST10/00772, Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej, 2018-2021, wykonawca.

NCN, MINIATURA 2, 2018/02/X/ST10/03496, Zastosowanie analiz sedaDNA dla zwiększenia wartości interpretacyjnej form przetrwalnych wrotków (Rotifera) w badaniach paleolimnologicznych, 2019-2020, kierownik projektu.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, First TEAM 03/2017, Translation regulation in spore-forming bacterium – Specialized ribosomes in Bacillus subtilis, 2019-2020, wykonawca.

 


Ogłoszenia