Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Paulina Hałas

mgr Paulina Hałas
Stanowisko
starszy referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

al. Kraśnicka 2d pokój 107
20-718 Lublin

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Sorpcja jonów metali ciężkich, barwników i fenolu na modyfikowanych materiałach hybrydowych ze szczególnym uwzględnieniem chitozanu. Procesy separacji jonów metali, usuwanie chloranów(VII) z wód i ścieków metodą chromatografii jonowej.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Uzyskanie tytułu Najlepszego Absolwenta na Wydziale Chemii w 2015 roku.