Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Plak

dr hab. Andrzej Plak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Telefon
81 573 68 95
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-3173-6371
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24759358200
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Plak
Konsultacje

Poniedziałek  od 11.00 do 12.00 online (Teams: czat)


Czwartek od 9.00 do 10.00 pokój 217D


 

O sobie

 

1994 r. - magister chemii, spec. ochrona środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2006 r. – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii; rozprawa nt.: Funkcje miasta a zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich, metaloidów i pierwiastków ziem rzadkich w glebach miejskich; promotor - prof. dr hab. Jerzy Melke

 2019 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS; rozprawa nt.: " Funkcje miasta a zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich, metaloidów i pierwiastków ziem rzadkich w glebach miejskich

Zainteresowania naukowe:

- badania gleb terenów zurbanizowanych,

- rozpoznanie i ocena stanu pokrywy glebowej,

- badania czynników kształtujących mechanizm pobierania różnych składników z gleb przez rośliny,

- gleby a zdrowie człowieka i jakośc jego życia,

- marketing,

- celowość natury w dobie kryzysu ekologicznego, 


Działalność naukowa

Najważniejsze artykuły naukowe:

 1. Zgłobicki W., Lata L., Plak A., Reszka M. 2011. Geochemical and statistical approach to evaluate background concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (case study: Eastern Poland). Environmental Earth Sciences  62, 347-355 (25 pkt.)
 2. Chodorowski J., Plak A., Pidek I, Dobrowolski R., 2013. Multi-proxy reconstruction of mire development in the Poręby Wojsławskie ecosystem (Sandomierz Basin, Southeastern Poland). Geochronometria, 40(3) 2013, 177-186.
 3. Wójcik M., Dresler S., Plak A., Tukiendorf A., 2015. Naturally evolved enhanced Cd tolerance of Dianthus carthusianorum L. is not related to accumulation of thiol peptides and organic acids, Environmental Science and Pollution Research,  22 (10), 7906-7917.
 4. Plak A., Chodorowski J., Melke J., Bis M., 2015. Influence of Land Use on the Content of Select Forms of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn in Urban Soils. Pol. J. Environ. Stud. 24(6), 2577-2586.
 5. Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P.,  Chodorowski J.,  Plak A.,  Kiebała A.,  Zgłobicki W., 2015. Human-induced landscape evolution in the loess areas of Lublin Upland, E Poland: evidence from pedosedimentary archives in closed depressions. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues. 59 (2), 155-175.  
 6. Kołodyńska-Gawrysiak R., Chodorowski J., Mroczek P., Plak A., Zgłobicki W., Kiebała A., Trzciński J., Standzikowski K., 2017. The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Naleczow Plateau, Eastern Poland. Catena, 149, 1-18 
 7. Charzyński, P., Plak, A., Hanaka, A. 2017. Influence of the soil sealing on the geoaccumulation index of heavy metals and various pollution factors. Environmental Science and Pollution Research 24 (5), 4801-4811.
 8. Plak A., Bartmiński P., 2017.  The impact of land use on the organic and inorganic selenium content in soils developed from loess. Journal of Elementology 22 (4), 1463-1474,
 9. Plak A., Bartmiński P., Dębicki R., 2017, Land-use impact on selected forms of arsenic and phosphorus in soils of different functions. International Agrophysics. 31 (4), 525-537.
 10. Bulak P., Lata L., Plak A., Wiacek D., Strobel W., Walkiewicz A., Pietruszewski S., Bieganowski A. 2018 Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction. International Journal of Phytoremediation,  20  (4), 338-342.  
 11. Sugier p., Kołos A., Wołkowycki D., Sugier D., Plak A., Sozinov O., 2018. Evaluation of species inter-relations and soil conditions in Arnica montana L. habitats: a step towards active protection of endangered and high-valued medicinal plant species in NE Poland,  Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 87(3):3592 -3608  
 12. Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A.,Majewska M, Jaroszuk-Ściseł J., 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, (doi.org/10.1007/s11104-018-3871-7)
 13. Sugier P, Sugier D, Sozinov O, Kołos A, Wołkowycki D, Plak A, Characteristics of plant communities, population features, and edaphic conditions of Arnica montana L. populations in pine forests of mid-Eastern Europe. Acta Soc Bot Pol. 2019;88(4):3640. https:// doi.org/10.5586/asbp.3640
 14. Hanaka, A.; Nowak, A.; Plak, A.; Dresler, S.; Ozimek, E.; Jaroszuk-Ściseł, J.; Wójciak-Kosior, M.; Sowa, I. Bacterial Isolate Inhabiting Spitsbergen Soil Modifies the Physiological Response of Phaseolus coccineus in Control Conditions and under Exogenous Application of Methyl Jasmonate and Copper Excess. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1909. https://doi.org/10.3390/ijms20081909
 15. Sugier, P.; Sęczyk, Ł.; Sugier, D.; Krawczyk, R.; Wójcik, M.; Czarnecka, J.; Okoń, S.; Plak, A. Chemical Characteristics and Antioxidant Activity of Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng. at the Southern Border of the Geographical Range of the Species in Europe. Molecules 202126, 7692. https://doi.org/10.3390/molecules26247692

 

 Monografie i rozdziały w monografiach:

1. Plak A., 2007, Czynniki kształtujące zawartość i formy arsenu w glebach aglomeracji lubelskiej., Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 149 (3), 1-95. [ISSN 1234-4125]

2. Chodorowski J., Bartmiński P., Plak A., Klimowicz Z., Dębicki R., Pozniak S., Kit M., Pidkowa O., 2015. Gleby [w:] Roztocze przyroda i człowiek (Praca zbiorowa). Wydawca Roztoczański Park Narodowy, 93-103.  [ISBN: 978-83-943800-4-5]

3. Charzyński P., Hulisz P., Piotrowska-Długosz A., Kamiński D., Plak A., 2018. Sealing Effects on Properties of Urban Soils [In:]  Rattan Lal & B.A. Stewart (Eds.)  Urban Soils, CRC Press, Boca Raton – London – New York, 155-174. [ISBN; 978-14-987701-0-1]

4. Plak A., 2019, Funkcje miasta, a zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich, metaloidów i pierwiastków ziem rzadkich w glebach miejskich. Wyd. UMCS, Lublin [ISBN; 978-83-227-9155-4]