Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Jakub Skibiński

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
81 537 68 60
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Skibinski-3
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023
poniedziałek
11.15-12.15
wtorek
11.00-12.00
Pokój 212B

O sobie

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kierunek Gospodarka Przestrzenna - magister, inżynier

Zainteresowania badawcze:

planowanie przestrzenne, rozwój lokalny i regionalny, obszary transgraniczne, systemy informacji geograficznej


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

  1. Bernat S., Trykacz K., Skibiński J., 2022, Landscape Perception and the Importance of Recreation Areas for Students during the Pandemic Time, International Journal  of Environmental Research and Public Health, DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19169837.

  2. Skibiński J., Kultys K., Baran-Zglobicka B., Zgłobicki W., 2021, Geoparks in SE Poland as Areas of Tourism Development: Current State and Future Prospects, Resources, 10 (11): 113, DOI: 10.3390/resources10110113.

  3. Jakubowski A., Trykacz K., Studzieniecki T., Skibiński J., 2021, Identifying cross-brodes functional areas: conceptual background and empirical findings from Polish borderlands, European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2021.1958760.

  4. Skibiński J., Krekora M., Kultys K., 2021, Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego gminy Józefów na tle przemian społeczno-ekonomicznych jednostki, [w] Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe UPH, ISBN: 978-83-66541-78-8.

  5. Kultys K., Skibiński J., 2020, Koncepcja wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych wsi Guciów na Roztoczu Środkowym, [w.] Nowoczesne rozwiązania proekologiczne w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych, rolniczych i technicznych, Wydawnictwo Naukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-56-4.

  6. Skibiński J., 2020, Uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej i kierunki rozwoju gminy uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój, [w] Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce: wybrane problemy, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ISBN 978-83-62336-59-3.