Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Beata Zielińska

mgr Beata Zielińska
Stanowisko
specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
81 537-68-73
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Zakład Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP, al.Kraśnicka 2d, p. 102D
20-718 Lublin