Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Dobek

dr Mateusz Dobek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Dobek
https://orcid.org/0000-0001-5614-436X
https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=1ZqBnAcAAAAJ&gmla=AJsN-F4yn-dQ8oTb-ttxmd8MQFPLJ1bDvXqG_g9yPyoUY2kwRcHylbt1JpNLWFh2H3DMHRdq7nBQ7o_DbO
Konsultacje

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej


Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku


Katedra Hydrologii i Klimatologii, pok. 110D, tel. 81 5376803


Konsultacje:


- wtorek 08:00 - 10:00 (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, pok. 110D)


 


 


 

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Sachindra D.A., Ullah S., Zaborski P., Nowosad M., Dobek M., 2023, Temperature and urban heat island effect in Lublin city in Poland under changing climate, Theor Appl Climatol 151, 667–690, https://doi.org/10.1007/s00704-022-04285-0 

Dobek M.Wereski S., Krzyżewska A., 2020, Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 1-10, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0025

Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2020, Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 1-10, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0021

Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M., 2020, Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, Special Issue: UTCI - 10 years of applications, s. 1-17, https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2

Wereski S., Dobek M., Kierklo K., 2018, Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form turystyki i rekreacji, Prace Geograficzne, 153, 89-103

Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M., 2017, Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951 – 2015, Annales UMCS, sec. B, vol. 72, 2, 27-40

Dobek M., Krzyżewska A., Wereski S., 2017, Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym, Annales UMCS sec. B, 72, 1, 47-61

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017, The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland), Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 12 (2017), 41-49

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., 2016, Weather Emergency interventions due to weather-related hypothermia, Weather,  Volume 72, Issue 1, 8-12

Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016, Silne fale termiczne w Lublinie, Klimat i bioklimat miast, Acta Geographica Lodziensis, vol. 104, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 11-19

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., 2015, Upały a zdrowie i życie człowieka na przykładzie Lublina, 2015, Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 39-51

Dobek M., Kozieł M., 2015, Geocaching w Roztoczańskim Parku Narodowym, Annales UMCS, sec. B, 70, 2, 191-207

Dobek M., Nowosad M., Wereski S., 2015, Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina w okresie 1976–2010, Annales UMCS, sec. B, 70, 1, 83-94

Dobek M., Krzyżewska A., 2015, Wybrane zagadnienia z bioklimatu LublinaAnnales UMCS, sec. B, 70, 2, 117-129

Dobek M., 2013, Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009-2010Annales UMCS sec.B, vol. 68, 2, 79-90

Dobek M., 2013, Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI), Acta Balneologica, vol. LV, 141-145

Dobek M., Demczuk P., Nowosad M., 2013, Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenariosAnnales UMCS sec.B, 68, 21-38

Nowosad M., Rodzik B., Wereski S., Dobek M., 2013, UTCI index in Lesko and Lublin and its circulation determinants, Geographia Polonica, 86, 1, 29-36

Janicki G., Dobek M., Filipiuk E., Gluza A., Kaszewski B.M., Sobolewski W., 2011, Precipitation-free periods and water resources in the Lublin region, SE PolandInternational Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3 Iss: 3, 225 - 237

Wereski S., Dobek M., Wereski S., 2010, Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005,[w:] (red.) Richling A., Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 371-377

Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010, Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, (red.) J. Leśny, Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185(6), 24-33

Nowosad M., Dobek M., Siwek K., 2010, Warunki termiczne w Lublinie w 2009 roku a wskaźnik cyrkulacji strefowej według formuły Lityńskiego[w:] (red.) Bednorz E., Klimat Polski na tle klimatu Europy, Warunki termiczne i opadowe, Poznań, 79-94

Lorens B. , Rodzik J., Dobek M., Grądziel T., Klimowicz Z., Mrugała S., Pidek I. A., Furtak T., Tarasiuk A., 2009, Abiotyczne uwarunkowania sukcesji roślinnej w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego na przykładzie Guciowa, [w:] (red.) Grabowski T., Roztocze. Region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Zwierzyniec, 87-98

Dobek M., Gawrysiak L., 2009, Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie, Prace Geograficzne, zeszyt 122, IGiGP UJ, 49-53

Nowosad M., Dobek M., Kieliszek A., Siwek K., 2009, Some remarks on the highest wind speed values in Lublin, Bulletin of Geography – Physical Geography Series No 2, Toruń, 63-69

Dobek M., Bochenek W., 2009, Charakterystyka wielkości ochładzającej  powietrza w Szymbarku (1996 – 2005), [w:] Bochenek W., Kijowska M., Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, 79-83

Dobek M., Siłuch M., Wereski S., Bartoszek K., Skiba K., 2008, Czas trwania i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex, [w:] red. Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 415-422

Dobek M., 2007, Reakcja zwierciadła wód podziemnych na opad atmosferyczny w latach 1961 – 1981 w wybranych punktach Wyżyny Lubelskiej, Annales UMCS, sec. E, 62, 49-55

Dobek M., Kieliszek A., Krzyżewska A., 2006, Rozwój komórek burzowych na podstawie zdjęć satelitarnych, Annales UMCS, sec.B, 61, 242-247