Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Dobek

dr Mateusz Dobek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Dobek
https://orcid.org/0000-0001-5614-436X
https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=1ZqBnAcAAAAJ&gmla=AJsN-F4yn-dQ8oTb-ttxmd8MQFPLJ1bDvXqG_g9yPyoUY2kwRcHylbt1JpNLWFh2H3DMHRdq7nBQ7o_DbO
Konsultacje

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej


Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku


Katedra Hydrologii i Klimatologii, pok. 110D, tel. 81 5376803


Konsultacje on-line na platformie MS Teams w poniedziałki od 13.00 do 15.00 [https://tinyurl.com/y3zgup48]


 

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Dobek M.Wereski S., Krzyżewska A., 2020, Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 1-10, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0025

Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2020, Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 1-10, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0021

Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M., 2020, Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, Special Issue: UTCI - 10 years of applications, s. 1-17, https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2

Wereski S., Dobek M., Kierklo K., 2018, Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form turystyki i rekreacji, Prace Geograficzne, 153, 89-103

Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M., 2017, Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951 – 2015, Annales UMCS, sec. B, vol. 72, 2, 27-40

Dobek M., Krzyżewska A., Wereski S., 2017, Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym, Annales UMCS sec. B, 72, 1, 47-61

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017, The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland), Bulletin of Geography, Physical Geography Series, No. 12 (2017), 41-49

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., 2016, Weather Emergency interventions due to weather-related hypothermia, Weather,  Volume 72, Issue 1, 8-12

Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016, Silne fale termiczne w Lublinie, Klimat i bioklimat miast, Acta Geographica Lodziensis, vol. 104, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 11-19

Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., 2015, Upały a zdrowie i życie człowieka na przykładzie Lublina, 2015, Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 39-51

Dobek M., Kozieł M., 2015, Geocaching w Roztoczańskim Parku Narodowym, Annales UMCS, sec. B, 70, 2, 191-207

Dobek M., Nowosad M., Wereski S., 2015, Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina w okresie 1976–2010, Annales UMCS, sec. B, 70, 1, 83-94

Dobek M., Krzyżewska A., 2015, Wybrane zagadnienia z bioklimatu LublinaAnnales UMCS, sec. B, 70, 2, 117-129

Dobek M., 2013, Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009-2010Annales UMCS sec.B, vol. 68, 2, 79-90

Dobek M., 2013, Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI), Acta Balneologica, vol. LV, 141-145

Dobek M., Demczuk P., Nowosad M., 2013, Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenariosAnnales UMCS sec.B, 68, 21-38

Nowosad M., Rodzik B., Wereski S., Dobek M., 2013, UTCI index in Lesko and Lublin and its circulation determinants, Geographia Polonica, 86, 1, 29-36

Janicki G., Dobek M., Filipiuk E., Gluza A., Kaszewski B.M., Sobolewski W., 2011, Precipitation-free periods and water resources in the Lublin region, SE PolandInternational Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 3 Iss: 3, 225 - 237

Wereski S., Dobek M., Wereski S., 2010, Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005,[w:] (red.) Richling A., Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 371-377

Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010, Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, (red.) J. Leśny, Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185(6), 24-33

Nowosad M., Dobek M., Siwek K., 2010, Warunki termiczne w Lublinie w 2009 roku a wskaźnik cyrkulacji strefowej według formuły Lityńskiego[w:] (red.) Bednorz E., Klimat Polski na tle klimatu Europy, Warunki termiczne i opadowe, Poznań, 79-94

Lorens B. , Rodzik J., Dobek M., Grądziel T., Klimowicz Z., Mrugała S., Pidek I. A., Furtak T., Tarasiuk A., 2009, Abiotyczne uwarunkowania sukcesji roślinnej w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego na przykładzie Guciowa, [w:] (red.) Grabowski T., Roztocze. Region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Zwierzyniec, 87-98

Dobek M., Gawrysiak L., 2009, Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie, Prace Geograficzne, zeszyt 122, IGiGP UJ, 49-53

Nowosad M., Dobek M., Kieliszek A., Siwek K., 2009, Some remarks on the highest wind speed values in Lublin, Bulletin of Geography – Physical Geography Series No 2, Toruń, 63-69

Dobek M., Bochenek W., 2009, Charakterystyka wielkości ochładzającej  powietrza w Szymbarku (1996 – 2005), [w:] Bochenek W., Kijowska M., Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, 79-83

Dobek M., Siłuch M., Wereski S., Bartoszek K., Skiba K., 2008, Czas trwania i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex, [w:] red. Kłysik K., Wibig J., Fortuniak K. Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 415-422

Dobek M., 2007, Reakcja zwierciadła wód podziemnych na opad atmosferyczny w latach 1961 – 1981 w wybranych punktach Wyżyny Lubelskiej, Annales UMCS, sec. E, 62, 49-55

Dobek M., Kieliszek A., Krzyżewska A., 2006, Rozwój komórek burzowych na podstawie zdjęć satelitarnych, Annales UMCS, sec.B, 61, 242-247