Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Karolina Skibińska

mgr inż. Karolina Skibińska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
(81) 537 68 05
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6427-4460
https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Trykacz
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023
stacjonarnie, pok. 21B
poniedziałek:  11.30-12.30
środa: 11.30-12.30


O sobie

mgr inż. Karolina Skibińska (Trykacz)

Wykształcenie:

Gospodarka Przestrzenna, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS / Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (Portugalia)

Zainteresowania badawcze: planowanie przestrzenne, rozwój regionalny i lokalny, obszary funkcjonalne, ochrona i planowanie krajobrazu


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Jakubowski A., Trykacz K., Studzieniecki T., Skibiński J., 2022, Identifying cross-border functional areas: conceptual background and empirical findings from Polish borderlands, European Planning Studies, 30(12); 2433-2455. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1958760.

Bernat S., Trykacz K., Skibiński J., 2022, Landscape Perception and the Importance of Recreation Areas for Students during the Pandemic Time, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(16): 9837. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19169837.

Trykacz K., Bernat S., 2022, Portugal's experience in landscape conservation and planning, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 21(2), s. 267-278. DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.7240.

Gorzym-Wilkowski W.A., Trykacz K., 2022, Public Interest in Spatial Planning Systems in Poland and Portugal, Land 11(1), 73. DOI: https://doi.org/10.3390/land11010073.

Bernat S., Trykacz K., 2020, Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 2 - zmiany krajobrazu po 1989 roku, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 44 (2), s. 7-38. DOI 10.30450/202009.

Trykacz K., 2020, Miejsce obszarów funkcjonalnych w polskim systemie planowania przestrzennego, [w:] H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak (red.), Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s. 153-172.

Wolińska D., Trykacz K., 2018, Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania procesu rewitalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 502, s. 73-81. DOI: 10.15611/pn.2018.502.07.

Granty, projekty i stypendia:

2021 – NAWA, Program PROM: International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff, Departamento de Geografia e Turismo. Universidade de Coimbra (Portugalia).

2021 –„Uniwersalność+” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, rola: wykonawca.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geograficzne, od 2020 r.