Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Karolina Trykacz

mgr inż. Karolina Trykacz
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
(81) 537 68 05
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Trykacz
Konsultacje

Pok. 21 B
(semestr letni 2019/2020)
wtorki 8:45-10:15
środy 12:30-14:00

O sobie

Wykształcenie:

Gospodarka Przestrzenna, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS / Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (Portugalia) 

Zainteresowania badawcze: planowanie przestrzenne, rozwój lokalny i regionalny, obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kształtowanie krajobrazu

Prowadzone przedmioty:

 – Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (kształtowanie krajobrazu)
 – Planowanie krajobrazu
 – Podstawy planowania przestrzennego
 – Planowanie przestrzenne w państwach europejskich
 – Planowanie wielkoprzestrzenne
 – Miejscowe planowanie przestrzenne
 – Projektowanie urbanistyczne
 – Architektura krajobrazu
 – Grafika projektowa


Działalność naukowa

Publikacje:

Wolińska D., Trykacz K., 2018, Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania procesu rewitalizacji [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 502, s. 73-81, (ISSN 1899-3192).

Konferencje naukowe:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną, Wrocław 25 V 2017. Referat (D. Wolińska, K. Trykacz) Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania procesu rewitalizacji.

II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów. MIASTO DLA LUDZI 2018 - MIASTO JUTRA, Wrocław 14-15 XII 2018. Referat (D. Wolińska, K. Trykacz) Idea smart city nowoczesną koncepcją zarządzania miastem jutra.

V Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości. Ochrona Dziedzictwa w XXI wieku, Kraków 12-13 IV 2019. Referat (K. Trykacz, D. Wolińska) Budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo kulturowe - rewitalizacja ,,Starej Kaliny" w Lublinie.

RSA Central and Eastern Europe Conference 2019. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, Lublin 11-13 IX 2019. Referat (K. Trykacz) The Role of Functional Areas in Polish and Portuguese Economic Space.

Udział w programach i projektach badawczych:

Program PROMMiędzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Coimbra (Portugalia), 2020, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geograficzne, od 2020 r.