DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2 cd
20-612 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 68 01, 81 537 68 62
fax 81 537 68 62
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00
piątek: dziekanat nieczynny

Opis

 

Kierownik Dziekanatu:
mgr Katarzyna Jaksim
pok. 10, tel. 81 537 68 62, fax 81 537 68 62
e-mail: katarzyna.jaksim@poczta.umcs.lublin.pl


Stanowisko ds. obsługi wydziału:
mgr Monika Banecka
pok. 11, tel. 81 537 68 01
e-mail: monika.banecka@poczta.umcs.lublin.pl


Stanowisko ds. jakości kształcenia:
mgr Dorota Krawczyk
pok. 8, tel. 81 537 68 48
e-mai: dorota.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl


 

Geografia, studia stacjonarne I st. i II st.
Geografia, studia doktoranckie III st.
Pomoc materialna - Geografia, Turystyka i Rekreacja II st.
mgr Dorota Adamczyk 
pok. 7, tel. 81 537 68 81
e-mail: dorota.adamczyk@poczta.umcs.lublin.pl


Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I st. i II st.
mgr Anna Zasada
pok. 7, tel. 81 537 68 82
e-mail: anna.zasada@poczta.umcs.lublin.pl


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st.
Pomoc materialna - Gospodarka Przestrzenna I st., Turystyka i Rekreacja I st.
mgr Ewa Chłopek
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: ewachlopek@poczta.umcs.lublin.pl


Geoinformatyka, studia stacjonarne I st. i II st.
Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II st.
Nauczanie geografii, studia podyplomowe niestacjonarne
Pomoc materialna - Geoinormatyka I st. i II st., Gospodarka Przestrzenna II st.
mgr inż. Grzegorz Kosmala
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: grzegorz.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl