DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2 cd
20-612 Lublin

Kontakt

Kierownik ds. Administracji Wydziału
(Kierownik Dziekanatu)
mgr Izabela Ejtel
pok. 11D
tel. 81 537 68 01
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl,
izabela.ejtel@mail.umcs.pl


Asystent Dziekana
mgr Anna Brzozowska-Junak
pok. 10D
tel. 81 537 68 62
e-mail: anna.brzozowska-junak@mail.umcs.pl

Godziny dyżurów

od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00
piątek: dziekanat nieczynny

Opis

Kierownik ds. Administracji Wydziału
Kierownik Dziekanatu:
mgr Izabela Ejtel
pok. 11, tel. 81 537 68 01
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl,
izabela.ejtel@mail.umcs.pl


Asystent Dziekana:
mgr Anna Brzozowska-Junak

pok. 10D, tel. 81 537 68 62
e-mail: anna.brzozowska-junak@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Finansowej i Zamówień Publicznych:
mgr inż. Agnieszka Ryś

pok. 19B, tel. 81 537 69 93
e-mail: agnieszka.rys@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Jakości Kształcenia:
mgr Dorota Krawczyk
pok. 8, tel. 81 537 68 48
e-mail: dorota.krawczyk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Procesu Dydaktycznego
mgr Iga Kozłowska
pok. 8, tel. 81 537 69 98
e-mail: iga.kozlowska@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Informacji i Promocji
mgr Michał Zembrzycki
pok. 19B, tel. 81 537 69 95
e-mail: michal.zembrzycki@mail.umcs.pl

 

 


OBSŁUGA STUDENTÓW


 

Geografia, studia stacjonarne I st. i II st.
Geografia wojskowa I st.
Tourism Management I st.
Geografia, studia doktoranckie III st.
Pomoc materialna - Geografia, Turystyka i Rekreacja II st.
mgr Milena Miciuła
pok. 7, tel. 81 537 68 81
e-mail: milena.miciula@mail.umcs.pl


Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I st. i II st.
mgr Anna Zasada
pok. 7, tel. 81 537 68 82
e-mail: anna.zasada@mail.umcs.pl


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st.
Pomoc materialna - Gospodarka Przestrzenna I st., Turystyka i Rekreacja I st.
mgr Dorota Adamczyk
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: dorota.adamczyk@mail.umcs.pl


Geoinformatyka, studia stacjonarne I st. i II st.
Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II st.
Pomoc materialna - Geoinormatyka I st. i II st., Gospodarka Przestrzenna II st.
mgr inż. Grzegorz Kosmala
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: grzegorz.kosmala@mail.umcs.pl