DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Adres

al. Kraśnicka 2 cd
20-612 Lublin

Kontakt

Kierownik ds. Administracji Wydziału
(Kierownik Dziekanatu)
tel. 81 537 68 01
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl


Asystent Dziekana
tel. 81 537 68 62
e-mail: ida.bury@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00
piątek: dziekanat nieczynny

Opis

Kierownik ds. Administracji Wydziału
Kierownik Dziekanatu 
mgr Izabela Ejtel 
pok. 11, tel. 81 537 68 01 
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl


Asystent Dziekana:
lic. Ida Bury
pok. 10, tel. 81 537 68 62 
e-mail: ida.bury@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Finansowej i Zamówień Publicznych:
mgr Anna Wilk
pok. 19B, tel. 81 537 69 93  
e-mai: anna.wilk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Jakości Kształcenia:
mgr Dorota Krawczyk
pok. 8, tel. 81 537 68 48 
e-mai: dorota.krawczyk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Procesu Dydaktycznego
mgr Iga Kozłowska
pok. 8, tel. 81 537 69 98 
e-mai: iga.kozlowska@mail.umcs.pl 

 


OBSŁUGA STUDENTÓW


 

Geografia, studia stacjonarne I st. i II st.
Geografia wojskowa I st.
Tourism Management I st.
Geografia, studia doktoranckie III st.
Pomoc materialna - Geografia, Turystyka i Rekreacja II st.
mgr Milena Miciuła
pok. 7, tel. 81 537 68 81
e-mail: milena.miciula@mail.umcs.pl 


Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I st. i II st.
mgr Anna Zasada
pok. 7, tel. 81 537 68 82
e-mail: anna.zasada@mail.umcs.pl 


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st.
Pomoc materialna - Gospodarka Przestrzenna I st., Turystyka i Rekreacja I st.
mgr Dorota Adamczyk
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: dorota.adamczyk@mail.umcs.pl


Geoinformatyka, studia stacjonarne I st. i II st.
Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II st.
Pomoc materialna - Geoinormatyka I st. i II st., Gospodarka Przestrzenna II st.
mgr inż. Grzegorz Kosmala
pok. 6, tel. 81 537 68 80
e-mail: grzegorz.kosmala@mail.umcs.pl