Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Dawidek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
81 537-68-75
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 1130-1300

O sobie

Z wykształcenia i zamiłowania jestem hydrologiem. Przedmiot zainteresowań naukowych stanowią problemy związane ze sposobem funkcjonowania zlewni rzecznych oraz jeziornych. Analiza zjawisk wodnych w środowisku przyrodniczym obejmuje zarówno aspekt ilościowy (np. bilansowy) jak i jakościowy (np. alokacje jonowe). Szczególną uwagę poświęcam systemom zlewniowo-jeziornym lubelskiego odcinka doliny Bugu.     


Działalność naukowa

Wykaz aktywności naukowej znajduje się w bazie:   

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Dawidek