Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Stanisław Chmiel

dr hab. Stanisław Chmiel
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81-537-68-78
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Chmiel
Konsultacje

wtorek 8.15-10


(pok. 117d lub zdalnie przez MS Teams)

Adres

Al. Kraśnicka 2d/117
20-718 Lublin Lublin

O sobie

Stopnie i tytuły naukowe

2017 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplina geografia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS w Lublinie, praca pt. „Transfer wodny biogenów oraz metali ciężkich i jego środowiskowe implikacje”.

2002 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca pt. „Rola zasilania podziemnego i spływu powierzchniowego w kształtowaniu cech fizykochemicznych wód rzecznych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza”.

1988 - magister geografii (specjalność: hydrografia, meteorologia i klimatologia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca pt. „Sezonowa zmienność cech fizyczno-chemicznych wód Wieprza w profilu Łańcuchów w roku hydrologicznym 1987”.

1982 - technik chemik, specjalność technologia odczynników chemicznych, Technikum Chemiczne nr 1 im. Karola Olszewskiego w Lublinie.

 

Przebieg pracy zawodowej

2019 - obecnie  – profesor UMCS, Katedra Hydrologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, WNoZiGP, UMCS w Lublinie

2017-2019 – adiunkt w Zakładzie Hydrologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

2011-2017  – asystent naukowo-techniczny, Zakład Hydrologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

2002-2011 – asystent naukowo-techniczny, Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi WBiNoZ UMCS w Lublinie

1988-2002 – asystent inżynieryjno-techniczny, Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi WBiNo UMCS w Lublinie


Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

Hydrochemia, hydrometria, hydrologia, zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych do oceny stanu środowiska wodnego i jego ochrony, wykorzystanie metod izotopowych do identyfikacji wpływu zmian klimatu na obieg wody.

Wybrane publikacje

 Gebus-Czupyt B., Chmiel S., Trembaczowski A.,  Pelc A, Hałas S., 2020: Simultaneous preparation of N2 and CO2 from water nitrates for d15N and d18O analysis on the example of the Zemborzycki Reservoir studies. Chemosphere, 248, 125754.

Chmiel S., Sposób J., Mięsiak-Wójcik K., Michalczyk Z., Głowacki S., 2020: The effect of a dam reservoir on water trophic status and forms of river transport of nutrients. E. Korzeniewska, M. Harnisz (eds.), Polish River Basins and Lakes – Part I. 2020, The Handbook of Environmental Chemistry 86, Springer, 305-320.

Lehmann-Konera S., Kociuba W., Chmiel S., Franczak Ł., Polkowska Ż., 2019: Concentrations and loads of DOC, phenols and aldehydes in a proglacial arctic river in relation to hydro-meteorological conditions. A case study from the southern margin of the Bellsund Fjord – SW Spitsbergen. Catena, 174, 117-129.

Klaudia K., Kozioł K., Luczkiewicz A., Jankowska K., Chmiel S., Polkowska Z., 2019: Environmental characteristics of a tundra river systemin Svalbard. Part 2: Chemical stress factors. 2019, Science of the Total Environment., 653,  1585-1596.

Szumińska D., Szopińska M., Lehmann-Konera S., Franczak Ł., Kociuba W., Chmiel S., Kalinowski M., Polkowska Ż., 2018: Water chemistry of tundra lakes in the periglacial zone of the Bellsund Fiord (Svalbard) in the summer of 2013. Science of the Total Environment, 624, 1669-1679.

Szopińska M., Szumińska D., Bialik R.J., Chmiel S., Plenzler J., Polkowska Ż.,  2018: Impact of a newly-formed periglacial environment and other factors on fresh water chemistry at the western shore of Admiralty Bay in the summer of 2016 (King George Island, Maritime Antarctica). Science of The Total Environment,  613–614, 619-634.

Chabudziński Ł., Chmiel S., Michalczyk Z., 2015: Metal content in the waters of the upper Sanna River catchment (SE Poland): condition associated with drilling of a shale gas exploration wellbore. Environmental Earth Sciences, 74,  9, 6681–6691.

Chmiel S., Hałas S., Głowacki S., Sposób J., Maciejewska E., Trembaczowski A.,  2016: Concentration of soil CO2 as an indicator of decalcification rate after limning treatment: A case study in the Lublin Upland and Roztocze. International Agrophysics, 30, 2, 143–150.

Szopińska M., Szumińska D., Polkowska Ż., Machowiak K., Lehman S., Chmiel S., 2016: The chemistry of river–lake systems in the context of permafrost occurrence (Mongolia, Valley of the Lakes). Part I. Analysis of ion and trace metal concentrations. Sedimentary Geology, 340, 74–83.

Bojar A.V., Hałas S., Bojar H.P., Chmiel S.,  2017: Stable isotope hydrology of precipitation and groundwater of a region with high continentality, south carpathians, Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 12, 2, 513–524.