Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Bartoszek

dr Krzysztof Bartoszek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
+48 (81) 537-68-17
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Bartoszek2
https://orcid.org/0000-0002-8676-003X
https://publons.com/researcher/2559039/krzysztof-bartoszek/
https://scholar.google.pl/citations?user=UDA-Nb4AAAAJ
Konsultacje

Semestr zimowy 2021/22:


Poniedziałek: 12.00-13.30 - zdalnie przez MS Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową). Link: https://bit.ly/3BaGjfc    


Wtorek: 12.00-13.00 - pokój 109D                        

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:

- przyczyny zmienności czasowej i przestrzennej usłonecznienia i zachmurzenia w Polsce

- cyrkulacja atmosferyczna

- wykorzystanie danych satelitarnych w klimatologii

- charakterystyka okresu wegetacyjnego w Polsce


Działalność naukowa

Kalendarz typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny
Opis kalendarza (pdf)        Kalendarz (xls)       

Wskaźniki cyrkulacji (odchylenia od normy)     Wskaźniki cyrkulacji (wartości)

 

Wybrane publikacje:

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022: Long-term variability of cloud cover in Poland (1971–2020). Atmospheric Research, 268, 106028  
DOI: 10.1016/j.atmosres.2022.106028

Bartoszek K., Baranowska A., Kukla Ł., Skowera B., Węgrzyn A., 2021: Spatiotemporal assessment and meteorological determinants of atmospheric drought in agricultural areas of East-Central Poland. Agronomy-Basel, 11(12), 2405 DOI: 10.3390/agronomy11122405

Matuszko D., Węglarczyk S., Bartoszek K., Soroka J., Bogdańska B., 2021: Change of Sunshine. In: Falarz M. (ed.) Climate change in Poland: Past, Present and Future. Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-70328-8

Bartoszek K., Matuszko D., 2021: The influence of atmospheric circulation over Central Europe on the long-term variability of sunshine duration and air temperature in Poland. Atmospheric Research, 251, 105427  DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.105427

Bartoszek K.Matuszko D., Węglarczyk S., 2021: Trends in sunshine duration in Poland (1971-2018)International Journal of Climatology, 41(1), p. 73-91     DOI: 10.1002/joc.6609

Bartoszek K., Matuszko D., Soroka J., 2020: Relationships between cloudiness, aerosol optical thickness, and sunshine duration in Poland. Atmospheric Research, 245, 105097  DOI: 10.1016/j.atmosres.2020.105097

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2020: Sunshine duration in Poland from ground‐ and satellite‐based data. International Journal of Climatology, 40(9), p. 4259-4271    DOI: 10.1002/joc.6460

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2019: Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych [w:] Współczesne problemy klimatu Polski, pod red. L. Chojnackiej Ożgi i H. Lorenc. IMGW-PIB, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, s. 53-65   ISBN:978-83-64979-33-0

Wereski S., Bartoszek K., Bilik A., 2019: Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015. Prace Geograficzne, z. 157, s. 91-108  DOI: 10.4467/20833113PG.19.011.10627

Bartoszek K., 2018: Long-term relationships between air flow indices and air temperature over Southeast Poland. Időjárás, 122(2), p. 101-118   DOI: 10.28974/idojaras.2018.2.1

Bartoszek K., 2018: Actual sunshine duration in Poland – comparison of satellite and ground-based measurementsPrzegląd Geofizyczny, t. 63, z. 4, s. 329-338   Link

Kaszewski B.M., Bartoszek K., Gluza A., 2018: Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza polarnego nad Lubelszczyznę. Annales UMCS, sectio B, vol. 73, s. 49-64    DOI: 10.17951/b.2018.73.0.49-64

Bartoszek K., 2017: The main characteristics of atmospheric circulation over East-Central Europe from 1871 to 2010. Meteorology and Atmospheric Physics, 129(2), p. 113-129   DOI: 10.1007/s00703-016-0455-z

Bartoszek K., Krzyżewska A., 2017: The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland. Weather, 72(6), p. 176-180   DOI: 10.1002/wea.2975

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017: The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, vol. 12, p. 41-49 DOI: 10.2478/11703

Bartoszek K., 2017: Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami. Prace Geograficzne, z. 150, s. 61-78  DOI: 10.4467/20833113PG.17.017.7321

Kaszewski B.M., Bartoszek K., Gluza A., 2017: Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad Lubelszczyznę. Annales UMCS, sectio B, vol. 72, No 2, s. 7-26    DOI: 10.17951/b.2017.72.2.7-26

Bartoszek K., 2017: Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a sezonową temperaturą powietrza na obszarze Lubelszczyzny. Annales UMCS, sectio B, vol. 72, No 1, s. 33-45    DOI: 10.17951/b.2017.72.1.33

Bartoszek K., Skiba D., 2016: Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland). Open Geosciences, 8(1), p. 214-230 DOI: 10.1515/geo-2016-0019

Krzyżewska A., Bartoszek K., Wereski S., 2016: Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów z sierpnia 2015 r. Przegląd Geofizyczny, 61, 3-4, s. 239-249    PDF

Siłuch M., Dąbrowska A., Bartoszek K., 2016: Początek okresu wegetacyjnego określany na podstawie danych meteorologicznych, teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych leszczyny pospolitej. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15, 2, s. 117-125   Link

Bartoszek K., Węgrzyn A., 2016: The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966-2010). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation, 48(1), p. 67-77 DOI: 1515/sggw-2016-0006

Bartoszek K., Siłuch M., Bednarczyk P., 2015: Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing, vol. 48, p. 327-344 DOI: 10.5721/EuJRS20154819

Bartoszek K., Siłuch M., 2015: Porównanie metody Gumińskiego i teledetekcji satelitarnej w aspekcie wyznaczania dat początku okresu wegetacyjnego na obszarze Polski. Inżynieria Ekologiczna, vol. 45, s. 99-105  DOI: 10.12912/23920629/60601

Bartoszek K., 2014: Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101,
No. 4, p. 445-452  DOI: 10.13080/z-a.2014.101.057


Bartoszek K., 2014: Występowanie susz atmosferycznych w okolicy Lublina
i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. 
Annales UMCS, sec. E, t. 69, 4, s. 49-61  PDF  

Bartoszek K.
, Węgrzyn A., Sienkiewicz E., 2014: Częstość występowania
i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących
w okolicach Lublina i Nałęczowa. 
Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 23, 4 (66), s. 410-420  PDF
 

Bartoszek K.
, Węgrzyn A., 2013: Dni z pogodą parną w okolicy Lublina
i Nałęczowa w latach 1966-2010.
 Prace Geograficzne, vol. 133, s. 21-34  PDF

Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B. M., Siłuch M., 2012: Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geofizyczny, t. 57, z. 1, s. 123-134  PDF

Bartoszek K., Węgrzyn A., 2011: Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej. Annales UMCS, sec. B, t. 66, 1, s. 93-102  

Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010: Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland area in the period 1988-2007 [w:] Agrometeorology Research, pod red. J. Leśnego. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185 (6), s. 24-33

Bartoszek K., Cichoń M., 2008: Termiczne pory roku w rejonie Czesławic
k. Nałęczowa (1963-2005). 
Annales UMCS, sec. E, t. 63, 1, s. 1-9 


Bartoszek K., 2007: Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie (1955/1956-2004/2005). Annales UMCS,
sec. E, t. 62, 1, s. 39-47 


Bartoszek K., 2006: Niże śródziemnomorskie. Przegląd Geofizyczny, t. 51, z.1, s. 35-43 

Bartoszek K., 2006: Niże północnoatlantyckie. Wiadomości IMGW, t. 29(50), z.1, s. 15-24

 

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

2019: "Multidekadowa zmienność temperatury powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim tysiącleciu"; w ramach konkursu NCN MINIATURA 2, numer projektu 2018/02/X/ST10/02056 (kierownik projektu)

2017-2019: "Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do paramteryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebowej”; w ramach konkursu NCN SONATA 11, numer projektu 2016/21/D/ST10/01947 (współwykonawca projektu)