Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwester Wereski

dr Sylwester Wereski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
81 537-68-18
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4726-0363
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=248310&_k=3ikk1t
https://www.researchgate.net/profile/Sylwester_Wereski
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=qQaPGdgAAAAJ
Konsultacje

SEMESTR ZIMOWY / WINTER SEMESTER (2021/2022)


środa/ wednesday
10.30-12.30 / 10.30-12.30 PM


pokój 111D lub za pośrednictwem platformy Teams (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową)
link do zespołu
(MS Teams kod / MS Teams code: 0fu1umh)


 


 


 


 


 

Adres

Al. Kraśnicka 2D pok. 111D
20-718 Lublin

O sobie

 
 
absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie (rozprawa doktorska pt.: "Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy Zbiornika Solińskiego" przygotowana w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie pod kierunkiem Pana dr hab. Marka Nowosada )

absolwent Studiów Podyplomowych "Analiza Danych" na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie

absolwent Studiów Podyplomowych "Kształcenie w Intergacji Osób Niepełnosprawnych" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

miłośnik Bieszczadów i muzyki poważnej
 
zapalony amator pstrykania kadrów :)
 
Koordynator Wydziałowy programów: Erasmus+ i MOST
 
Zastępca Przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
 
Członek Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
 

Działalność naukowa

Publikacje:

Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M. 2021, Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, 65, s. 1497-1513, DOI: https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2

Wereski S. 2020, Warunki klimatyczne obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. [w:] P. Kramarz, M. Pociask, R. Michalski (red.) Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. PAPIRUS, Jarosław, s. 119-126

Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M. 2020, Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 128-137, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0021

Dobek M., Wereski S., Krzyżewska A., 2020, Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 118-127, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0025

Krzyżewska A., Wereski S., Demczuk P. 2020, Biometeorological conditions during an exceptionally strong heat wave in Poland in August 2015. Weather, 75, 6, s. 183-189, https://doi.org/10.1002/wea.3497

Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2019, Thermal variability in the Lublin Region during the frost wave in January 2017. Annales UMCS, sec. B, 74, 1, s. 217-229

Wereski S., Bartoszek K., Bilik A., 2019, Extreme weather types in Lublin and thair circulation conditions in the year 1951-2015. Prace Geograficzne, 157, s. 91-108

Mahmoudi P., Tavousi T., Wereski S., Miri Kamak M. 2019, Comparative evaluation of sultry indices in the mid-south of Iran. Theoretical and Applied Climatology, 137, 3-4, s. 3041-3053, DOI: 10.1007/s00704-018-2742-8

Wereski S., Dobek M., Kierklo K. 2018, Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki. Prace Geograficzne, 153, s. 89-103

Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2018, Thermal variability in the Lublin Region during an exceptionally severe heat wave in August 2015. Przegląd Geofizyczny, 63, 1-2, s. 1-11

Krzyżewska A., Wereski S.Dobek M., 2017, Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015. Annales UMCS, sec. B, 72, 2, s. 27-39

Dobek M., Krzyżewska A., Wereski S., 2017, Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym. Annales UMCS, sec. B, 72, 1, 47-61

Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017, Influence of atmospheric circulation on bioclimatic condition in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 12, 41-49

Krzyżewska A., Bartoszek K., Wereski S., 2016, Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów z sierpnia 2015 r. Przegląd Geofizyczny, 61, 3-4, 239-241

Nowosad M., Wereski S., 2016, Warunki klimatyczne. [w:] A. Górecki, B. Zemanek (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony, Ustrzyki Górne, 31-38

Dobek M., Nowosad M., Wereski S., 2015, Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina. Annales UMCS, sec. B, 70, 1, 83-94

Wereski S., Nowosad M., Dobek M., 2015, Sezony bioklimatyczne w sąsiedztwie Zbiornika Solińskiego (1989-1998). [w:] H. Lorenc, Z. Ustrnul (red.) Klimat a gospodarka i społeczeństwo. Monografie IMGW-PIB, Warszawa, 145-157

Wereski S., Demczuk P., 2015, Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki. [w:] A. Wdowiak, A. Tucki (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 212-224

Nowosad M., Rodzik B., Wereski S., Dobek M., 2013, The UTCI Index in Lesko and Lublin and its circulation determinations. Geographia Polonica, 86, 1, 29-36

Wereski S., 2012, Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998). Przegląd Geograficzny, 84, 3, 447-456

Wereski S., 2012, Ocena warunków bioklimatycznych sprzyjających uprawianiu wybranych form turystyki w Baligrodzie. [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.) Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź, 86-94

Wereski S., Wereski Sł., 2012, Metody wyznaczania stanów parności na podstawie danych meteorologicznych z Leska (1981-2010). Przegląd Geofizyczny, 57, 2, 69-78

Wereski S., 2011, Próba charakterystyki klimatu Bieszczadów Zachodnich z punktu widzenia bioklimatologii człowieka na podstawie wybranych pozycji literatury. [w:] A. Rychling, M. Fuhrmann (red.) Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci - Warszawa. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów, WGiSR UW, Warszawa, 287-298

Krzyżewska A., Wereski S., 2011, Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych. Przegląd Geofizyczny, 56, 1-2, 99-109

Bartoszek K., Skiba K., Dobek M., Siłuch M., Wereski S., 2010, Frost occurrence in April and May in the Eastern Poland Area in the period 1988-2007. [w:] J. Leśny (red.) Agrometeorology Research, Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 185 (6), 24-33

Wereski S., Dobek M., Wereski Sł., 2010, Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005. [w:] A. Rychling (red.) Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Biała Podlaska, 371-377

Wereski S. 2009, Warunki biotermiczne w Lesku w latach 2000-2005. [w:] L. Kasprzak (red.) Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 51-56

Wereski S., Wereski Sł., 2009, Klimat odczuwalny Leska na podstawie normalnej temperatury efektywnej (NTE) i temperatury radiacyjno-efektywnej (TRE). Annales UMCS, sec. B, 64, 2, 129-139

Wereski S., 2008, Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych w wyższych partiach Bieszczadów Zachodnich w wybranych dniach czerwca 2002 roku. Annales UMCS, sec. B, 62, 220-238

Dobek M., Siłuch M., Wereski S., Bartoszek K., Skiba K., 2008, Czas trwania  i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex. [w:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.) Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 415-422

Udział w projektach: 

Nowosad M., Wereski S., 2017, Dokumentacja projektowa dotycząca potrzeby powiększenia BdPN oraz utworzenia trzech rezerwatów na terenie nadleśnictwa Stuposiany (dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska)

Nowosad M., Siwek K., Wereski S., 2010, Operat Ochrony Zasobów Przyrody Nieożywionej. Warunki Klimatyczne. Krameko, Kraków, s. 58

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

1st virtual and 22nd International Congress of Biometeorology, on-line, 20-23 września 2021 r.:
poster: 2010 and 2015 heat waves in varied urban area - case study from Lublin, SE Poland, współautorzy: A. Krzyżewska, M. Dobek, S.D. Arachchige
poster: „An evaluation of bioclimatic conditions in Lublin Region (Poland) based on the Tourism Climate Index, współautorzy: A. Krzyżewska, M. Dobek, B.M. Kaszewski
poster: „Bioclimatic conditions and air quality in Lublin (2015-2019), współautorzy: M. Dobek,  A. Krzyżewska
 
III Konferencja Naukowa Jakość powietrza a zdrowie, Wrocław / on-line, 12-14 maja 2021 r.:
poster: Air quality and bioclimatic conditions in Lublin (2015-2019), współautorzy: M. Dobek i A. Krzyżewska
 
ANYWHERE Finale ConferenceHands-on demonstration oraz  4th project Workshop, Buksela, 29-30 listopada 2019 r.:
poster: „Heat waves in summer season in Poland in 21st century”współautor: A. Krzyżewska
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wpółczesne problemy klimat PolskiWarszawa, 6-7 czerwca 2019 r.:
poster: „Wieloletnie zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w dolinach bieszczadzkich na przykładzie stacji w Stuposianach”współautor: Sł. Wereski
poster: „Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w dolinach bieszczadzkich na przykładzie stacji w Stuposianach”
 
1st European Biometeorologist Regional MeetingWarszawa, 24 maja 2019 r.
 
I Forum Biometeorologii Polskiej, Warszawa, 22 maja 2019 r.
 
International Conference UTCI - assessment measure in human bioclimatology - 10 years of application, Warszawa, 22-23 maja 2019 r.:
referat: „UTCI variability during winter seasons in Poland in the 21th century”współautorzy: M. Dobek i A. Krzyżewska
referat: „UTCI variability during summer seasons in Poland in the 21th century”współautorzy: M. Dobek i A. Krzyżewska
poster:  „Bioclimatic conditions of Lublin based on UTCI Index”współautorzy: M. Dobek i A. Krzyżewska
 
X Międzynarodowa Konferencja nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia stosowana - gospodarka, teoria, praktyka, innowacyjność poświęcona pamięci prof. dr hab. Tadeusza Górskiego, Lublin-Zamość-Lwów-Kamieniec Podolski, 19-22 września 2018 r.: 
referat: „Biometeorological conditions during severe cold waves in Poland in 21 century”, współautor: A. Krzyżewska
poster: „Zmiany temperatury gleby na Lubelszczyźnie (2013-2017)”, współautorzy: M. Dobek i A. Krzyżewska
 
Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich, Łódź, 25-26 września 2017 r.: 
referat: „Warunki biometeorologiczne podczas wyjątkowo silnej fali upałów w Polsce w sierpniu 2015 roku”, współautor: A. Krzyżewska
poster: „Zróżnicowanie termiczne Lubelszczyzny podczas wyjątkowo silnej fali upałów w sierpniu 2015 roku”, współautorzy: A. Krzyżewska, M. Nowosad 
poster: „Ekstremalne typy pogody w Lublinie w latach 1951-2015”, współautorzy: K. Bartoszek, A. Bilik 

XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów 
Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu, Puławy, 19-21 września 2017 r.: 
poster: „Zróżnicowanie termiczne na Lubelszczyźnie podczas fali mrozów w styczniu 2017 roku”, współautorzy: A. Krzyżewska, M. Nowosad 
poster: „Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015”, współautorzy: M. Dobek, A. Krzyżewska
 
IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Lublin, 12-15 września 2016 r.: 
poster: „Przydatność pogody do wybranych form rekreacji i turystyki w Polsce Wschodniej”, współautorzy: M. Dobek, K. Kierklo, 
poster: „Cyrkulacja atmosferyczna a natężenie silnych obciążeń cieplnych w Lublinie (1951-2010)”, współautorzy: K. Bartoszek, M. Dobek, A. Krzyżewska
 
V. Ogólnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast. Łódź, 21-23 września 2015 r. (bez wystąpienia)
 
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dni Trzech Kultur w Medycynie - usługi i turystyka zdrowotna. Włodawa, 19 września 2015 r.:
referat: Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki" współautor: P. Demczuk
 
Kongres Geografów Polskich Granice Geografii, Lublin, 17-20 czerwca 2015 r.:
poster: „Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w Lublinie” współautorzy: M. Dobek i M. Nowosad
 
Konferencja Naukowa Klimat a społeczeństwo i gospodarka, Warszawa, 5 maja 2015 r.:
poster: „Sezony bioklimatyczne w sąsiedztwie Zbiornika Solińskiego (1989-1998)” współautorzy: M. Nowosad i M. Dobek
 
Konferencja Naukowa Bioklimatologia człowieka, Warszawa, 17-18 listopada 2011 r.: 
poster: „Ocena warunków bioklimatycznych sprzyjających uprawianiu turystyki wypoczynkowej w Solinie w latach 1981-1998” 
poster: „Cyrkulacyjne uwarunkowania zmienności wskaźnika UTCI w Lesku i w Lublinie (1981-2005)” współautorzy: M. Nowosad i M. Dobek

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Zwierzyniec, 26-28 września 2011 r., 
poster: „Stany parności w Lesku w latach 1966-2010”, współautor: Sł. Wereski

IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów, Łódź, 19-21 września 2011 r., 
referat: „Ocena warunków bioklimatycznych sprzyjających uprawianiu wybranych form turystyki w Baligrodzie.”

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów, Toruń, 23-25 września 2010 r., 
referat: „Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski w latach 2000-2010 na tle regionów bioklimatycznych”, współautor: A. Krzyżewska. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Biała Podlaska – Grabanów, 20-22 maja 2010 r., 
referat:  „Częstość występowania poszczególnych odczuć cieplnych w Lublinie i w Lesku na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) w latach 1991-2005”, współautorzy: M. Dobek i Sł. Wereski 

IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów, Poznań, 25-27 września 2009 r., 
poster – „Warunki biotermiczne w Lesku w latach 2000-2005.” 
 
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów, Warszawa, 10-11 października 2008 r., 
referat – „Próba charakterystyki bioklimatu Bieszczadów Zachodnich na podstawie wybranych pozycji literatury”
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Potencjał turystyczny czynnikiem rozwoju regionalnego. Nałęczów, 11-12 września 2008 r., 
referat - „Klimat odczuwalny Leska na podstawie normalnej temperatury efektywnej (NTE) i temperatury radiacyjno-efektywnej (TRE)”, współautor: Sł. Wereski.
 
VI. Ogólnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast. Łódź, 29 listopada – 1 grudnia 2007 r., 
poster pt. „Czas trwania i częstość występowania uciążliwych warunków bioklimatycznych w Lublinie na podstawie wskaźnika Humidex”, współautorzy: M. Dobek, M. Siłuch, K. Bartoszek, K. Skiba.

 

Uczestnictwo w wybranych warsztatach i seminariach:

Seminarium on-line "Zamiany klimatu - wyzwania i inspiracje dla nauki II", Lublin, 8 grudnia 2020 r. (UMCS, WFOŚiGW w Lublinie)

I Warsztaty Geofizyczne "Programowanie w środowisku R". Borucino, 24-29 czerwca 2018 r. (PTGeofiz, UG)

Warsztaty dla nauczycieli GIFT (Geophysical Information For Teacher). Wiedeń, 7-10 kwietnia 2013 r. (EGU)

II Szkoła Bioklimatologii Człowieka. Warszawa, 16 listopada 2011 r. (IGiPZ PAN)

Międzynarodowe Warsztaty Bioklimatyczne "Universal Thermal Climate Index (UTCI)". Warszawa, 4-7 kwietnia 2009 r. (UW, IGiPZ PAN, COST UE)

I Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej. Kraków, 23 stycznia 2009 r. (UJ)

Seminarium naukowe "Informacja geoprzestrzenna w zarządzaniu obszarami chronionymi wybranych terenów gór Polski i Ukrainy". Krosno, 19-20 kwietnia 2007 r. (organizator: UWr, Swedish Institute w Sztokholmie, Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie)