Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

          środa 9.00 – 11.00       16.30 – 17.30

O sobie

1984 r. – magister geologii stratygraficzno-poszukiwawczej i geofizyki geologicznej (studia indywidualne), Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

1994 r. – doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie; rozprawa „Paleomagnetyzm osadów dewonu i  karbonu z obszaru śląsko-krakowskiego”; promotor prof. dr hab. Magdalena Kądziałko-Hofmokl z Instytutu Geofizyki PAN

2001 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka nadany uchwałą  Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN na podstawie osiągnięcia (cykl powiązanych tematycznie 5 artykułów) pt.:  „Paleomagnetyzm permsko-triasowych sekwencji z Polski i centralnego Spitsbergenu – implikacje magnetostratygraficzne, paleogeograficzne i paleotektoniczne”.

2011 r. -  tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany przez Prezydenta RP; procedura aplikacyjna przed Radą Naukową Instytutu Geofizyki PAN.


Działalność naukowa

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych z listy A MNiSW (lata 2016 – 2019)

Nawrocki J., Łanczont M., Rosowiecka O., Boguckij A., 2016. Magnetostratigraphy of the less-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine). Quaternary International,399: 72-85.

Nawrocki, J., Bogucki, A., Łanczont, M.,  Werner, T., Standzikowski, K., and  Pańczyk, M., 2018. The Hilina Pali palaeomagnetic excursion and possible self-reversal in the loess from western Ukraine: Boreas, 47: 954-966.

Nawrocki, J., Bogucki, A., Łanczont, M.,  Werner, T., Standzikowski, K., and  Pańczyk, M., 2018.‘Is the Hilina Pali “palaeomagnetic excursion” becoming another example of the reinforcement syndrome? A comment inspired by Nawrocki et al. (2018)’: Reply to comments. Boreas, 47: 969-970.

Nawrocki, J., Gozhik P., Łanczont, M., Pańczyk, M., Komar, M., Bogucki, A., Williams, I.S., and Czupyt, Z., 2018, Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,  496: 121-135.

Nawrocki, J., Bogucki, A.B., Gozhik, P., Łanczont, M., Pańczyk, M., Standzikowski, K., Komar, M., Rosowiecka, O., Tomeniuk, O., 2019. Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. Boreas (w druku): https://doi.org/10.1111/bor.12400

Nawrocki, J., Pańczyk, M., Szrek, P., 2019. Magmatic activity at the Silurian/Devonian boundary in the Brunovistulia and Małopolska Terranes (S Poland): possible link with the Rheic Ocean closure  and the onset of the Rheno-Hercynian Basin. Geological Magazine (w druku): https://doi.org/10.1017/S0016756819000384

Bradak, B., Seto, Y., Nawrocki, J., 2019. Significant pedogenic and palaeoenvironmental changes during the early Middle Pleistocene in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (w druku): https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109335

 

Monografie i rozdziały w monografiach (lata 2016 – 2019)

Nawrocki J., Becker A. (red.), 2017. Atlas Geologiczny Polski.  Wydawnictwa PIG-PIB. Warszawa.  

Rosowiecka O., Nawrocki J., 2018. Contamination in the vicinity of Selected Roads in Poland. W: M. Jeleńska i in. (red.). Magnetometry in Envieronmental Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer International Publishing AG.