Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Stanicka

dr Małgorzata Stanicka
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
ZAKŁAD POLITYKI PRZESTRZENNEJ I PLANOWANIA
Telefon
81/537-68-04
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałki g. 14-15 (w drugiej połowie semestru), czwartki g. 10.30-12,  pokój 20 B