Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Irena Pidek

Konsultacje

 


Wtorek i Środa 9.00-10.00 pok. 109A


 

O sobie

1986 r. - magister biologii, spec. biologia środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2001 r. – doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; rozprawa „Historia roślinności północnego przedpola Wyżyny Lubelskiej na podstawie analizy pyłkowej mezoplejstoceńskich profili ze stanowisk Zdany i Brus”; promotor - prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa

2014 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na podstawie osiągnięcia naukowego (cykl powiązanych tematycznie 7 artykułów) pt.: "Rekonstrukcje paleoklimatu w czwartorzędzie Polski wschodniej w oparciu o palinologiczny obraz szaty roślinnej z wykorzystaniem współczesnych analogów pyłkowych"

2021 r. - tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych


Działalność naukowa

Artykuły naukowe (za ostatnie 5 lat z IF):

 1. Suchora M., Kultys K., Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A., Hrynowiecka A., Terpiłowski S., Łabęcka K., Żarski M. 2022. Palaeoecological record of long Eemian series from Kozłów (Central Poland) with reference to palaeoclimatic and palaeohydrological interpretation. Quaternary International ; doi.org./10.1016/j.quaint.2022.02.022
 2. Abraham V., Hicks S., Svobodová-Svitavská H., Bozilova E., Panajiotidis S., Filipova-Marinova M., Jensen Ch. E., Tonkov S., Pidek I.A.,  Święta-Musznicka J., Zimny M., Kvavadze E., Filbrandt-Czaja A., Hättestrand M., Karlıoğlu Kılıç N., Kosenko J., Nosova M., Severova E., Volkova O., Hallstodóttir M., Kalnina L., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., Pardoe H., Christodoulou A., Koff T., Fontana S.L., Alenius T., Isaksson E., Seppä H., Veski S., Pędziszewska A., Weiser M., Giesecke T., 2021.Patterns in recent and Holocene pollen accumulation rates across Europe – the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction. Biogeosciences, 18: 4511-4534.
 3. Jarosz J., Pidek I.A., Urban D., Lamentowicz M., Michczyński A., 2021. Human impact since medieval times in the western part of Lublin Polesie against the background of Holocene climate changes: record from Lake Mytycze in the Wieprz-Krzna Canal System (SE Poland). Quaternary International. doi.org./10.1016/ j.quatint.2020.10.024
 4. Pidek I.A., Hrynowiecka A., Zalat A. A., Żarski M., 2021. A high-resolution pollen and diatom record of mid- to late-Eemian at Kozłów (Central Poland) reveals no drastic climate changes in the hornbeam phase of this interglacial. Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.032
 5. Pidek I.A., Poska A., Hrynowiecka A., Brzozowicz D., Żarski M., 2021. Two pollen-based methods of eemian climate reconstruction employed in the study of the Żabieniec-Jagodne palaeolakes in Central Poland. Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.09.014
 6. Zalat A.A., Bober A., Pidek I.A., Żarski M., 2021. Environmental and climate change during the Late Saalian-Eemian Interglacial at the Struga site (Central Poland): a diatom record against the background of palynostratigraphy. Review of Palaeobotany and Palynology. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2021.10438
 7. Felde V.A., Flantua S.G.A., Jenks C.R., Benito B.M., de Beaulieu J.-L., Kuneš P., Magri D.,· Nalepka D., Risebrobakken B.,· Braak C.J.F., Allen J.R.M., Granoszewski W., Helmens K.F., Huntley B., Kondratienė O., Kalniņa L., Kupryjanowicz M., Malkiewicz M., Milner A.M., Nita M., Noryśkiewicz B., Pidek I.A., Reille M., Salonen J.S., Šeirienė V., Winter H., Tzedakis P.C.,·Birks H.J.B., 2020. Compositional turnover and variation in Eemian pollen sequences in Europe. Veget Hist Archaeobot 29: 101-109.
 1. Stolz Ch., Pidek I.A., Suchora M., Fülling A., 2020. Lake and inland dunes as interconnected Systems: The story of lake Tresssee and an adjacent dune field (Schleswig-Holstein, North Germany). The Holocene. https://doi.org/10.1177/0959683620981684
 2. Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I.A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P., 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity, vol 94 (377), e-28, 1-8. doi:10.15184/aqy.2020.134.
 3. Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A.,2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and paleogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501: 45-58.
 4. Dobrowolski R., Mazurek M., Osadowski Z., Aleksandrowicz W.P., Pidek I.A., Pazdur A., Piotrowska N., Drzymulska D., Urban D.,2019. Holocene environmental changes in northern Poland recorded in alkaline spring-fed fen deposits – A multi-proxy approach. Quaternary Science Reviews, 219, 1: 236-262.
 5. Pietruczuk J., Dobrowolski R., Pidek I.A., Urban D., 2018. Palaeoecological evolution of a spring-fed fen in Pawłów (eastern Poland). Grana, 57 (5): 345-363.  
 6. Kupryjanowicz M., Nalepka D., Pidek I.A., Walanus A., Balwierz Z, Bińka K., Fiłoc M., Granoszewski W., Kołaczek P., Majecka A., Malkiewicz M., Nita M., Noryśkiewicz B., Winter H., 2018.   The east-west migration of trees during the Eemian Interglacial registered on isopollen maps of Poland. Quaternary International, 467: 178-191.  
 7. Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A.,2017. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and paleogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501: 45-58.   
 8. Hrynowiecka A., Pidek I.A., 2017. Older and Younger Holsteinian climate oscillations in the palaeobotanical record of the Brus profile (SE Poland). Geological Quarterly,  61 (4): 723-737.
 9. Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A., Żarski M., 2017. New palaeoclimate reconstructions based on multidisciplinary investigation in the Ferdynandów 2011 stratotype site (eastern Poland). Geological Quarterly, 61 (2): 276-290.

Projekty badawcze,

kierownik:

 1. NCN OPUS, 2017/27/B/ST10/01905, Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna), okres realizacji: 2018-2022,
 2. MNiSW, N30409232/3590, Warunki klimatyczne oraz skład i struktura roślinności jako czynniki kształtujące współczesny opad pyłku w wybranych zbiorowiskach i regionach Polski – badania aktuopalinologiczne, okres realizacji: 2007-2010;

wykonawca:

 1. The German Research Foundation Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG Stolz 912/4-1), Der schnelle Tod eines Sees (ang: Rapid disappearance of the lake), kierownik: prof. Christian Stolz (Europa-Universität Flensburg, Germany; Departament Physische Geographie), okres realizacji: 2018-2019,
 2. NCN OPUS, 2015/19/B/HS3/01720, Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł VI - koniec V tys. BC), na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej, kierownik: dr Marcin Szeliga, okres realizacji 2016-2019,
 3. NCN OPUS DEC, 2013/09/B/HS3/03352, Roztocze – starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne, kierownik: dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, okres realizacji: 2013-2017,
 4. NPRH, 12H 12 0064 81, Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych, kierownik: dr hab. Marcin Wołoszyn, okres realizacji 2012-2015.
 5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 40874/13/A2, Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań archeologicznych 2004-2005), 2014-2015, kierownik: dr Tomasz Dzieńkowski,
 6. MNiSW (NCN 307 039 940), Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski, kierownik: dr Renata Stachowicz-Rybka, okres realizacji: 2010-2014,
 7. MNiSW (NCN 304 352238), Eemska historia roślinności Polski w oparciu o mapy izopolowe, kierownik: dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, okres realizacji: 2010-2014,
 8. MNiSW (NCN 306 198 739), Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (Polska E), kierownik: dr hab. Sławomir Terpiłowski, okres realizacji: 2010-2013.