Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Irena Pidek

prof. dr hab. Irena Pidek
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU, KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537 68 42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek i środa 9.00-10.00


 

O sobie

1986 r. - magister biologii, spec. biologia środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2001 r. – doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; rozprawa „Historia roślinności północnego przedpola Wyżyny Lubelskiej na podstawie analizy pyłkowej mezoplejstoceńskich profili ze stanowisk Zdany i Brus”; promotor - prof. dr hab. Kazimiera Mamakowa

2014 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na podstawie osiągnięcia naukowego (cykl powiązanych tematycznie 7 artykułów) pt.: "Rekonstrukcje paleoklimatu w czwartorzędzie Polski wschodniej w oparciu o palinologiczny obraz szaty roślinnej z wykorzystaniem współczesnych analogów pyłkowych"


Działalność naukowa

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych z listy A MNiSW (lata 2014-2018)

 

1.Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M. 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2): 235-250 

2.Pidek I.A., Poska A., Kaszewski B.M. 2015 . Taxon-specific pollen deposition dynamics in a temperate forest zone, SE Poland: the impact of physiological rhythmicity and weather controls. Aerobiologia 31 (2) : 219-238

3.Dobrowolski R., Kulesza P., Łojek J., Pidek I.A. 2015.  Origin and evolution of the Bezedna lake-mire complex in the Lublin area (East Poland): a case study from permafrost lakes in karstic regions. Journal of Paleolimnology, 53 (2): 191-213

4. Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P. 2016. What was the interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60 (1): 147-164.

5. Kupryjanowicz M., Granoszewski W., Nalepka D., Pidek I.A., Walanus A., Balwierz Z., Fiłoc M., Kołaczek P., Majecka M., Malkiewicz M., Nita M., Noryśkiewicz B.,Winter H.  2016. Instability of the environment at the end of the Eemian Interglacial as illustrated by the isopollen maps for Poland. Geological Quarterly 60 (1): 225-237

6. Hrynowiecka A., Pidek I.A. 2017. Older and Younger Holsteinian climate oscillations in the palaeobotanical record of the Brus profile (SE Poland) . Geological Quarterly  61 (4): 723-737.

7. Stachowicz-Rybka R., Pidek I.A., Żarski M. 2017. New palaeoclimate reconstructions based on multidisciplinary investigation in the Ferdynandów 2011 stratotype site (eastern Poland). Geological Quarterly 61 (2): 276-290.

8.Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A. 2017. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and paleogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International;  http://dx.doi.org/10.1016/j.quatint.2017.08.028

9. Kupryjanowicz M., Nalepka D., Pidek I.A., Walanus A., Balwierz Z, Bińka K., Fiłoc M., Granoszewski W., Kołaczek P., Majecka A., Malkiewicz M., Nita M., Noryśkiewicz B., Winter H. 2018.   The east-west migration of trees during the Eemian Interglacial registered on isopollen maps of Poland. Quaternary International , 467: 178-191.

10. Pietruczuk J., Dobrowolski R., Pidek I.A., Urban D. 2018. Palaeoecological evolution of a spring-fed fen in Pawłów (eastern Poland). Grana, 57 (5): 345-363.

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych z listy B MNiSW 

1.Pidek I.A. 2015. Palynostratigraphy and vegetation changes during the Early Middle Pleistocene, based on new studies of deposits from Ferdynandów (central eastern Poland). Acta Palaeobotanica 55 (1): 53-66. 

2. Plak A., Chodorowski J., Pidek I.A., Dobrowolski R.. 2015. Selected geochemical cryteria in mire profiles of Poręby Wojsławskie (Sandomierz Basin, Poland SE).Polish Journal of Soil Science, vol. 48 (1): 91-99. 

3. Pidek I.A., Żuraw B., Stępniewski K., Maciejewska E., Rodzik J.  2015. Monitoring  pyłkowy jako narzędzie do interpretacji zmian krajobrazu i klimatu Roztocza. Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr. 17, Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 16: 57-65. 

4.Pidek I.A., Stachowicz-Rybka R., Żarski M. 2015. Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym. Annales UMCS, sect. B, vol LXX z.1.: 9-26. 

5.Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Pidek I.A., Michczyńska D.J. , Łojek J., Kulesza P. 2015. Naturalne i antropogeniczne zmiany warunków środowiska we wczesnym średniowieczu w rejonie Chełma w zapisie osadów biogenicznych stanowiska Bezedna. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria Archeologiczna 46: 2013-2015: 37-54. 

6.Pidek I.A., Orłowska A. 2017. Conception of the „Unique Ferdynandovian flora” geosite in the Łuków Plain., Polish Journal of Natural Sciences 32 (3): 573-585. 

7.Orłowska A., Pidek I.A. 2017. Górski Szlak dla Alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr. Annales UMCS, sect. B, vol. LXXII, z. 1: 91-102. 

8. Pidek I.A., Wasylikowa K., Moskal-del Hoyo M. 2017. Plant exploitation by the inhabitants of the Wielbark culture settlement complex near the village Ulów, SE Poland, at the background of the natural environment. Folia Quaternaria 85, Kraków 2017: 81-108. 

9.Bober A., Pidek I.A., Żarski M. 2018. Late Saalian and Eemian Interglacial at the Struga site (Garwolin Plain, central Poland). Acta Palaeobotanica 58 (2): 219-229.

Rozdziały w recenzowanych publikacjach naukowych w języku angielskim:

1.Wołoszyn M., Janeczek A., Dobrowolski R., Rodzik J., Mroczek P., Zagórski P., Bałaga K., Pidek I.A.,  Hajdas I. 2015. Beyond boundaries of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns – insights from archaeology, cartography and paleogeography. [in:] O. Heinrich-Tamáska, H. Herold, P. Straub, T.Vida (eds.), „Castellum, civitas, urbs“ – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa (Centres and Elites in Early Medieval East-Central Europe). seria Castellum Pannonicum Pelsonense, 6. Budapest, Keszthely, Leipzig, Rahden/westf. 2015 : 177-196

2. Pidek I.A., Zieliński T., Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P, Małek M. 2014. Unique Features of Interglacial Deposits (MIS 11, eastern Poland): Comparison of Palaeobotanical and Geological Data. [in:] Rocha R., Pais J., Kullberg J.C., Finney S. (Eds) STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy At the Cutting Edge of Stratigraphy. Springer Geology, Switzerland 2014,: 569-572. 

3.Rodzik J., Dobrowolski R., Mroczek P., Pidek I.A., Zagórski P., Hajdas I. 2017; The early medieval settlement complex at Gródek – the environmental conditions. [in:] Wołoszyn M. (ed.). Średniowieczny zespół osadniczy w Gródku w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 4, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, vol. IV: 1-29.