KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII

Adres

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Kontakt

mgr Marta Jóźwik 
tel. +48 81 537 68 50
email: marjoz(at)umcs.pl

Opis

Aktualne tematy badawcze

Głównym tematem badawczym Katedry jest "Modelowanie, wizualizacja i komunikacja danych przestrzennych". W ramach tematu realizowane są zadania szczegółowe, wynikające z zainteresowań pracowników, m. in.:

 • Analizy przestrzenne i geostatystyka
 • Generalizacja kartograficzna
 • Geografia historyczna, kartografia historyczna i GIS historyczny (HGIS)
 • Informacyjność i użytkowanie map turystycznych
 • Metodyka prezentacji kartograficznej
 • Modelowanie i wizualizacja kartograficzna 2D, 3D i 4D
 • Niepewność informacji w modelowaniu kartograficznym
 • Publikacja danych przestrzennych online (webGIS)
 • Redakcja map i atlasów
 • Standaryzacja nazw geograficznych
 • Teledetekcja środowiska
 • Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych

Granty

 • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, cel szczegółowy Repozytorium danych geohistorycznych dla XIX i XX wieku, Fundusze Europejskie POiR 4/4.2/2020, lata 2020-2024, kwota dofinansowania: 560 000 zł, koordynator Instytutu: dr Jakub Kuna, wykonawcy: dr Jakub Kuna, dr Mateusz Zawadzki - czytaj więcej
 • Opracowanie ortofotomapy Lublina 1939-1945, NCN Miniatura 4.0, nr ref. 2020/04/X/HS4/00382, lata 2020-2021, kwota dofinansowania: 16 500 zł, kierownik grantu: dr Jakub Kuna - czytaj więcej

Pracownicy

Władze

Kierownik Katedry dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS

Kierownicy Katedry (chronologicznie)

 • prof. dr Franciszek Uhorczak (1964-1972)
 • w latach 1972-1982 kuratorzy: prof. dr hab. Edward Michna, prof. dr hab. Wojciech Warakomski oraz doc. dr hab. Jan Buraczyński
 • prof. dr hab. Wiktor Grygorenko (1982-1990)
 • prof. dr hab. Mieczysław Sirko (od 1990 r. do lutego 2010 r. oraz od października 2011 do lutego 2012 r.)
 • dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS (od marca 2010 do września 2011 r.)
 • dr hab. Marek Nowosad (od marca do września 2012 r.)
 • dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS (od października 2012 r. do września 2020 r.)
 • dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (od października 2020 r.)

Historia

Historia Katedry sięga roku 1964, kiedy została utworzona Katedra Kartografii. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był profesor Franciszek Uhorczak, naukowiec wywodzący się ze lwowskiej szkoły geograficznej. W 1967 roku w Katedrze powstała pracownia fotoreprodukcji, a w 1968 pracownia poligraficzna. W tym samym roku Katedra zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną ("Problemy kartografii tematycznej"). W 1970 roku Katedrę Kartografii przemianowano na Zakład Kartografii. Zakład był organizatorem kolejnych Konferencji: w 1978 ("Problemy map społeczno-gospodarczych"), 1991 ("Metody badań kartograficznych"), 1998 ("Problemy kartografii tematycznej") i 2016 roku ("Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce"). W październiku 2011 roku nazwę zmieniono na Zakład Kartografii i Geomatyki. W 2013 roku Zakład był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii "Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych", w 2014 roku Międzynarodowego Sympozium "Sustainable Rural Development in Peripheral Regions", a w 2018 roku I Międzynarodowego Pleneru Kartograficznego "Treść, formy i funkcje map teamatycznych w erze systemów informacji geograficznej". Od października 2019 roku Zakład przekształcono w Katedrę Geomatyki i Kartografii w pionie Instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.