WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

tel. (81) 537 52 16 fax. (81) 537 54 14 e-mail: biologia@umcs.pl

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl

Godziny dyżurów

Dziekan

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Wtorek: 9:00-11:00

Środa: 10:00-11:00

Pokój 280 B

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
 
Wtorek: 9:00-10:00

Piątek - dyżur zdalny MS Teams:

               14:00-15:00

kod zespołu v8kconu

Opis

Jednym z czterech wydziałów powołanych w nowo utworzonym 23 października 1944 roku Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej był Wydział Przyrodniczy. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczego wybrano dziekana - profesora dr. Konstantego Strawińskiego. Pod koniec 1946 roku Wydział składał się już z 24 katedr tworzących sekcje: biologiczną, nauk o Ziemi, matematyczno-fizyczną, chemiczną, filozoficzno - psychologiczną, nauk pedagogicznych oraz antropologiczną.

3 grudnia 1946 roku Rada Wydziału Przyrodniczego wystąpiła do Senatu UMCS z wnioskiem o przemianowanie Wydziału na Matematyczno- Przyrodniczy.

1 stycznia 1952 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi został profesor dr Franciszek Uhorczak. Wydział kształcił studentów na kierunkach: biologia i geografia. W 1962 roku oddano do użytku gmach przy ul. Akademickiej, w którym znalazły pomieszczenie wszystkie rozproszone dotąd katedry Wydziału BiNoZ.

W 1970 roku, w ramach reorganizacji UMCS, dotychczasowe katedry zostały przemianowane na zakłady skupione w trzech nowo utworzonych Instytutach. W roku 1995 oddano do użytku nowe skrzydło budynku, w którym mieścił się Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. W 2003 roku Instytut Nauk o Ziemi przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy Alei Kraśnickiej 2 cd. W 2011 roku Wydział BiNoZ podzielił się na dwa nowe Wydziały: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii została wybrana prof. dr hab. Anna Tukiendorf. W latach 2012-2019 Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii był prof. dr hab. Kazmierz Trębacz. Obecnie Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii jest dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS. W ramach Wydziału Biologii i Biotechnologii do roku 2019 funkcjonował Instytut Biologii i Biochemii oraz Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. Obecnie w ramach Wydziału Biologii i Biotechnologii funkcjonuje Instytut Nauk Biologicznych.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

 

Dziekan

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

telefon: 81 537 59 46

e-mail: joanna.czarnecka@umcs.pl

pokój 280 B

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS
 
telefon: 81 537 50 64

e-mail: mwojcik@umcs.pl

pokój 61B

 

 

Jednostki podrzędne