Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Agnieszka Dróżdż

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI
Telefon
+48 81 537 77 21
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Pokój 37B
20-033 Lublin ul. Akademicka 19

O sobie

2009 - 2013 Studia I stopnia na kierunku Fizyka Medyczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończone z tytułem inżyniera. Temat pracy inżynierskiej: „Zastosowanie spektrometru promieniowania gamma w pomiarach koncentracji radionuklidów naturalnych – charakterystyka układu i opracowanie programu zapewnienia jakości pomiarów”;

2013 - 2014 Studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna (specjalizacja Dozymetria i Elektronika w Medycynie) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończone z tytułem magistra inżyniera. Temat pracy magisterskiej: „Wpływ diety ketogenicznej na wywołane drgawkami epileptycznymi zmiany w hipokampalnej akumulacji biomolekuł – badania metodą mikrospektroskopii FTIR”;

2014 - 2019 Studia III stopnia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dyscyplinie fizyka. Ukończone z tytułem naukoweym doktora nauk fizycznych, nadanego uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Informatyki AGH. Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie zaawansowanych metod spektroskopowych do badania wpływu nanocząstek tlenków żelaza na organizmy żywe”. Na wniosek Recenzentów praca uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

A. K. Dróżdż, D.Kubera, A. Sławińska-Brych, A. Matwijczuk, L. Ślusarczyk, G. Czernel, D. Karcz, A. Olender, A. Bogut, D. Pietrzak, W. Dąbrowski, A. Stepulak, A. Załuska-Wójcik, M. Gagoś, Synergistic Antifungal Interactions between Antibiotic Amphotericin B and Selected 1,3,4-thiadiazole Derivatives, Determined by Microbiological, Cytochemical, and Molecular Spectroscopic Studies, IJMS, 2023, 24 (4), 3430;

A. Wilk, A. K. Dróżdż, K. Olbrich, N. Janik-Olchawa, Z. Setkowicz, J. Chwiej, Influence of measurement mode on the results of glioblastoma multiforme analysis with the FTIR microspectroscopy, Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc., 2023, 287 (2), 122086;

A. K. Dróżdż, A. Sławińska-Brych, D. Kubera, M. Kimsa-Dudek, J. M. Gola, J. Adamska, C. Kruszniewska-Rajs, A. Matwijczuk, D. Karcz, W. Dąbrowski, A. Stepulak, M. Gagoś, Effect of Antibiotic Amphotericin B Combinations with Selected 1,3,4-Thiadiazole Derivatives on RPTECs in an In Vitro Model, IJMS, 2022, 23 (23), 15260;

N.Janik-Olchawa, A. K. Dróżdż, A. Wajda, M. Sitarz, K. Planeta, Z. Setkowicz, D. Ryszawy, A. Kmita, J. Chwiej, Biochemical changes of macrophages and U87MG cells occurring as a result of the exposure to iron oxide nanoparticles detected with the Raman microspectroscopy, Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc., 2022, 278, 121337;

N. Janik-Olchawa, A. K. Dróżdż, D. Ryszawy, M. Pudelek, K. Planeta, Z. Setkowicz, M.j Sniegocki, M. Wytrwal-Sarna, M. Gajewska, J. Chwie, The influece of IONPs core size on their biocompatibility and activity in in vitro cellular models, Scientific Reports, 2021, 11, 1-14;

K. Kawon, Z. Setkowicz, A. K. Dróżdż, K.f Janeczko, J. Chwiej, The methods of vibrational microspectroscopy reveals long-term biochemical anomalies within the region of mechanical injury within the rat brain, Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc., 2021, 263, 1-9;

M. M. Rugiel, Z. K. Setkowicz, A. K. Drozdz, K.J. Janeczko, J. Kutorasińska, J. G. Chwiej, The Use of Fourier Transform Infrared Microspectroscopy for the Determination of Biochemical Anomalies of the Hippocampal Formation Characteristic for the Kindling Model of Seizures, ACS Chem. Neurosci., 2021 12 (24), 4564-4579;
 
K. Płaneta, A. Kubala-Kukuś, A. Dróżdż, K. Matusiak, Z. Setkowicz, J. Chwiej, The assessment of the usability of selected instrumental techniques for the elemental analysis of biomedical samples, Scientific Reports, 2021, 11, 3704, 1–31;
 
K. Płaneta, Z. Setkowicz, N. Janik-Olchawa, K. Matusiak, D. Ryszawy, A. Dróżdż, K. Janeczko, B. Ostachowicz, J. Chwiej, Comparison of elemental anomalies following implantation of different cell lines of glioblastoma multiforme in the rat brain: a total reflection X-ray fluorescence spectroscopy study, ACS Chem. Neurosci., 2020, 11 (24), 4447–4459;
 
K. Matusiak, A. Drozdz, Z. Setkowicz, A. Kubala-Kukus, I. Stabrawa, M. Ciarach, K. Janeczko, D. Horak, M. Babic, J. Chwiej, Intravenously administered d-mannitol-coated maghemite nanoparticles cause elemental anomalies in selected rat organs, Metallomics, 2020, 12, 1811-1821;
 
N. Janik-Olchawa, A. Drozdz, D. Ryszawy, M. Pudełek, K. Planeta, Z. Setkowicz, M. Śniegocki, A. Żądło, B. Ostachowicz, J. Chwiej, Comparison of ultrasmall IONPs and Fe salts biocompatibility and activity in multi-cellular in vitro models, Scientific Reports, 2020, 10, 15447, 1–17;
 
A. Drozdz, K. Matusiak, Z. Setkowicz, M. Ciarach, K. Janeczko, C. Sandt, F. Borondics, D. Horak, M. Babic, J. Chwiej, FTIR microspectroscopy revealed biochemical changes in liver and kidneys as a result of exposure to low dose of iron oxide nanoparticles; Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc., 2020, 236, 118355, 1–14;
 
M. Rugiel, A. Drozdz, K. Matusiak, Z. Setkowicz, K. Klodowski, J. Chwiej, Organ Metallome Processed with Chemometric Methods Enable the Determination of Elements that May Serve as Markers of Exposure to Iron Oxide Nanoparticles in Male Rats; Biol. Trace Elem. Res., 2020, 198 (2), 602–616;
 
J. G. Chwiej, S. W. Ciesielka, A. K. Skoczen, K. J. Janeczko, C. Sandt, K. L. Planeta, Z. K. Setkowicz, Biochemical Changes Indicate Developmental Stage in the Hippocampal Formation; ACS Chem. Neurosci., 2019, 10, 628–635;
 
J. Chwiej, M. Palczynska, A. Skoczen, K. Janeczko, J. Cieslak, R. Simon, Z. Setkowicz, Elemental changes of hippocampal formation occurring during postnatal brain development; J. Trace Elem. Med. Biol., 2018, 49, 1–7;
 
A. Skoczen, K. Matusiak, Z. Setkowicz, A. Kubala-kukus, I. Stabrawa, K. Janeczko, J. Chwiej, Low doses of polyethylene glycol coated iron oxide nanoparticles cause significant elemental changes within the main organs; ACS Chem. Res. Toxicol., 2018, 31, 876–884;
 
J. Chwiej, A. Patulska, A. Skoczen, K. Matusiak, K. Janeczko, M. Ciarach, R. Simon, Z. Setkowicz, Various ketogenic diets can differently support brain resistance against experimentally evoked seizures and seizure-induced elemental anomalies of hippocampal formation; J. Trace Elem. Med. Biol., 2017, 42, 50–58;
 
A. Skoczen, Z. Setkowicz, K. Janeczko, C. Sandt, F. Borondics, J. Chwiej, The influence of high fat diets with different ketogenic ratios on the hippocampal accumulation of creatine – FTIR microspectroscopy study; Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc., 2017, 184, 13–22;
 
K. Matusiak, A. Skoczen, Z. Setkowicz, A. Kubala-Kukus, I. Stabrawa, M. Ciarach, K. Janeczko, A. Jung, J. Chwiej, The elemental changes occurring in the rat liver after exposure to PEG-coated iron oxide nanoparticles: total reflection x-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy study; Nanotoxicology, 2017, 11, 1225–1236;
 
J. Chwiej, A. Skoczen, K. Matusiak, K. Janeczko, A. Patulska, C. Sandt, R. Simon, M. Ciarach, Z. Setkowicz, The influence of the ketogenic diet on the elemental and biochemical compositions of the hippocampal formation; Epilepsy Behav., 2015, 49, 40–46;
 
J. Chwiej, A. Patulska, A. Skoczen, K. Janeczko, M. Ciarach, R. Simon, Z. Setkowicz, Elemental changes in the hippocampal formation following two different formulas of ketogenic diet: An X-ray fluorescence microscopy study; JBIC J. Biol. Inorg. Chem., 2015, 20, 1277–1286;
 
J. Chwiej, A. Skoczen, K. Janeczko, J. Kutorasinska, K. Matusiak, H. Figiel, P. Dumas, C. Sandt, Z. Setkowicz, The biochemical changes in hippocampal formation occurring in normal and seizure experiencing rats as a result of a ketogenic diet; Analyst, 2015, 140, 2190–2204.