Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Adrian Zając

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Telefon
tel.: 81 537 50 06
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-4184-9049
Konsultacje

Dyżur stacjonarny, pokój 123B: wtorek, 8:00 - 10:00


Lub e-mail: codziennie


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

Wpływ związków naturalnych oraz ich syntetycznych pochodnych na hamowanie wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnału przeżycia oraz indukcję zaprogramowanej śmierci w ludzkich komórkach nowotworowych. Analiza molekularnych mechanizmów eliminacji transformowanych komórek na drodze apoptozy oraz autofagii.

Umiejętności zawodowe:

Badania z zakresu biologii komórki: morfologiczna identyfikacja typów śmierci komórkowej, migracja komórek, immunocytochemia, hodowle komórkowe, mikroskopia świetlna, fluorescencyjna oraz elektronowa, cytometria przepływowa.

Badania z zakresu biologii molekularnej: elektroforeza białek i kwasów nukleinowych, immunoblotting, immunoprecypitacja, wyciszanie ekspresji genów z wykorzystaniem siRNA

Dane bibliograficzne:

19 publikacji (2 z listy B oraz 17 z listy A MNiSW)

Łączny impact factor: 75.272; punktacja MNiSW: 1825

Liczba cytowań: 140, h-index: 7

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,

Członek Federation of European Biochemical Societies

Honorowy Członek SKN Biochemików oraz MIKRON UMCS

Członek Ogólnopolskiego Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii

Członek Young European Biotech Network (do 2015 roku)

Granty:

2021 - Kierowanie projektem: "Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1
w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci"
(PB-X-11-532-21) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 5

Stypendia naukowe:

2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Otrzymane nagrody oraz wyróżnienia

2018 - Nagroda im. Prof. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł w Postępach Biochemii

2021 - Nagroda Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy

2022 - Nagroda Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy

Działalność popularyzatorska:

1.    Organizacja konferencji międzynarodowych i krajowych:

 • “VI National Seminar of Biotechnology Students and I International Seminar
  of Biotechnology Students: An introduction to the world of Polish Biotechnology”;
  18-20.05.2012, Kazimierz Dolny;
 • 7th National and 2nd International Seminar of biotechnology Students “The thin line between law, society and novel biotechnology”; 17-19.05.2013, Kazimierz Dolny;
 • „VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Biotechnologii, Biznes i biotechnologia – spotkanie na granicy dwóch światów”; 17-19.10.2014, Kazimierz Dolny.

2.    Organizacja i czynny udział w Drzwiach Otwartych UMCS (2012 - 2020).

3.    Organizacja i czynny udział w Nocy Biologów (2012 - 2020).

4.    Organizacja i czynny udział w Lubelskim Festiwalu Nauk (2015 – 2019).

5.    Prowadzenie warsztatów dydaktycznych dla szkół partnerskich (Szkoły Partnerskie UMCS).

6.    Prowadzenie warsztatów dydaktycznych z anatomii dla uczniów z gimnazjum 

Graf-Günter-Shule w Oldenburgu w Niemczech.


Działalność naukowa

W roku 2020 uzyskałem stopień naukowy doktora, po przedstawieniu rozprawy pt. „Temozolomid oraz inhibitory szlaków zależnych od receptora TrkB w indukcji zaprogramowanej śmierci ludzkich komórek glejaka in vitro”. Zakres moich badań obejmuje poszukiwanie nowych substancji pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, wykazujących potencjał przeciwnowotworowy. Szczególną uwagę zwracam obecnie na badanie szlaków sygnałowych regulujących migrację, inwazję
i przerzutowanie komórek nowotworów mózgu. Moje badania obejmują również korelacje pomiędzy białkami regulującymi apoptozę oraz autofagię w kontekście eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci. Jest to zagadnienie szczególnie ważne ze względu na agresywny charakter progresji nowotworów centralnego układu nerwowego, a także ich wysoką śmiertelność.

Pozycje opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora:

LISTA A:

 1. Jakubowicz-Gil J, Bądziul D, Langner E, Wertel I, Zając A, Rzeski W. Temozolomide
  and sorafenib as programmed cell death inducers of human glioma cells. Pharmacological Reports. 2017; 69: 779-787. IF = 2.787, MNiSW - 70
 2. Matuszewska A, Stefaniuk D, Jaszek M, Pięt M, Zając A, Matuszewski Ł, Cios I, Grąz M, Paduch R, Bancerz R (2019). Antitumor potential of new low molecular weight antioxidative preparations from the white rot fungus Cerrena unicolor against human colon cancer cells. Scientific Reports 9(1): 1975 Lista A, IF = 3.998, pkt MNiSW – 140
 3. Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Skalicka-Woźniak K, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Gawron A (2019). Hsps responsible for apoptosis induction failure in cervical cancer cells upon osthole and tamoxifen treatment. Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej 73: 563-571 Lista A, IF = 0.878, pkt MNiSW – 40
 4. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Maciejczyk A, Jakubowicz-Gil J (2020). Furanocoumarins in anticancer therapy – For and against. Fitoterapia 142: 104492 Lista A, IF = 2.527, pkt MNiSW – 100
 5. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Bądziul D, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A, Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J (2020). Coumarins modulate the anti-glioma properties of Temozolomide. European Journal of Pharmacology 881: 173207 Lista A, IF = 4.432, pkt MNiSW – 100
 6. Czerwonka A, Fiołka M, Jędrzejewska K, Jankowska E, Zając A, Rzeski W (2020). Pro-apoptotic action of protein-carbohydrate fraction isolated from coelomic fluid of the earthworm Dendrobaena veneta against human colon adenocarcinoma cells. Biomedicine & Pharmacotherapy 126: 110035 Lista A, IF = 6.529, pkt MNiSW – 100

LISTA B:

 1. Frant M, Pięt M, Zając A, Chojnacki M (2014). Właściwości prozdrowotne wybranych gatunków grzybów z rodzaju pleurotus ze szczególnym uwzględnieniem właściwości przeciwnowotworowych. Nauki Przyrodnicze 2(4): 46-55. pkt MNiSW – 5
 2. Chojnacki M, Zając A, Pięt M (2017). Udział metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
  w rozwoju i progresji chorób nowotworowych. Postępy Biochemii 63(4): 277-286. pkt MNiSW – 20

Łączny IF =  21.151, pkt MNiSW = 575

 

Pozycje opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora:

 1. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Langner E, SkalickaWoźniak K, Maciejczyk A, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J (2020). Antiglioma Potential of coumarins combined with sorafenib. Molecules 25(21): 5192 Lista A, IF = 3.267, pkt MNiSW – 140
 2. Leszczuk A, Zając A, Kurzyna-Szkalrek M, Cybulska J, Zdunek A (2020). Structure of arabinogalactan proteins (AGPs) in apple (Malus x domestica) fruits. Scientific Reports 10: 20621 Lista A, IF = 4.379, pkt MNiSW – 140
 3. Pięt M, Zając A, Paduch R, Jaszek M, Frant M, Stefaniuk D, Matuszewska A, Grzywnowicz K (2021). Chemopreventive activity of bioactive fungal fractions isolated from milk-supplemented
  cultures of Cerrena unicolor and Pycnoporus sanguineus on colon cancer cells.
  3 Biotech:11: 5 Lista A, IF = 2.893, pkt MNiSW – 70
 4. Zając A, Sumorek-Wiadro J, Langner E, Wertel I, Maciejczyk A, Pawlikowska-Pawlęga B, Pawelec J, Wasiak M, Hułas-Stasiak M, Bądziul D, Rzeski W, Reichert M, Jakubowicz-Gil J (2021). Involvement of PI3K Pathway in Glioma Cell Resistance to Temozolomide Treatment. International Journal of Molecular Sciences 22(10): 5155 Lista A, IF = 6.208, pkt MNiSW - 140
 5. Maciejczyk A, Kapral-Piotrowska J, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Grela E, Luchowski R, Gruszecki W, Lemieszek M, Wertel I, Pecio Ł, Żuchowski J, Skalicka-Woźniak K, Pawlikowska-Pawlęga B, Hułas-Stasiak M, Rzeski W, Rola R, Jakubowicz-Gil J (2021). Lensoside Aβ as an Adjuvant to the Anti-Glioma Potential of Sorafenib. Cancers 13(11): 2637, Lista A, IF = 6.575, pkt MNiSW - 140
 6. Zając A, Sumorek-WiadroJ, Maciejczyk A, Langner E, Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J (2021). LY294002 and sorafenib as inhibitors of intracellular survival pathways in the elimination of human glioma cells by programmed cell death. Cell and Tissue Research 8, Lista A, IF = 4.051, pkt MNiSW - 70
 7. Zając A, Pięt M, Stefaniuk D, Chojnacki M, Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Matuszewska A, Jaszek M (2021). Pro-Health and Anti-Cancer Activity of Fungal Fractions Isolated from Milk-Supplemented Cultures of Lentinus (Pleurotus) Sajor-caju. Biomolecules 11(8): 1089 Lista A, IF = 6.064, pkt MNiSW - 100
 8. Stefaniuk D, Misztal T, Pięt M, Zając A, Kopycińska M, Matuszewska A, Ruminowicz-Stefaniuk M, Matuszewski Ł, Marcińczyk N, Belcarz A, Żuchowski J, Skrabalak I, Grąz M, Ciołek B, Paduch R, Jaszek M (2021). Thromboelastometric Analysis of Anticancer Cerrena unicolor Subfractions Reveal Their Potential as Fibrin Glue Drug Carrier Enhancers. Biomolecules 11(9): 1263 Lista A, IF = 6.064, pkt MNiSW - 100
 9. Leszczuk A, Zając A, Cybulska J, Stefaniuk D, Zdunek A (2022). Working towards arabinogalactan proteins (AGPs) from fruit: carbohydrate composition and impact on fungal growth. BMC Plant Biology 22(1): 600 Lista A, IF = 5.260, pkt MNiSW 140
 10. Kutyrieva-Nowak N, Leszczuk A, Zając A, Kalaitzis P, Zdunek A (2023). Arabinogalactan protein is a molecular and cytological marker of particular stages of the tomato fruit ripening process. Scientia Horticulturae 310: 111718 Lista A, IF = 4.342, pkt MNiSW 140
 11. Sugier D, Sugier P, Jakubowicz-Gil J, Gawlik-Dziki U, Zając A, Król B, Chmiel S, Kończak M, Pięt M, Paduch R (2023). Nitrogen Fertilization and Solvents as Factors Modifying the Antioxidant and Anticancer Potential of Arnica montana L. Flower Head Extracts. Plants 12(1): 142 Lista A IF = 4.658, pkt MNiSW 70

Łączny IF =  54.121, pkt MNiSW = 1250

Sumaryczne dane publikacyjne:

Łączny IF =  75.272, pkt MNiSW = 1825; Liczba cytowani: 140; indeks Hirscha = 7