Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Wójcik

dr Magdalena Wójcik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
(81)537 50 52
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Wojcik4
https://orcid.org/0000-0002-6260-485X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102149518
Konsultacje

Katedra Genetyki i Mikrobiologii, ul. Akademicka 19, Lublin, pokój 209a/203a


W semestrze letnim 2021/2022 konsultacje odbywają się stacjonarnie w poniedziałki w godzinach 13-14 oraz w środy 14-15. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Adres

Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Projekty badawcze:

2020–2021 – Analiza funkcji genów regionu Pss-II w biosyntezie polisacharydów powierzchniowych Rhizobium leguminosarum i adaptacji bakterii do zmiennych warunków środowiska – Grant zespołowy dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii na lata 2020/2021.

2019–2020 – Konstrukcja mutanta delecyjnego w genie pssV kodującym hipotetyczny element szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii - Grant zespołowy dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii na lata 2019/2020.

2017–2018 - Izolacja i wstępna charakterystyka lekoopornych szczepów E. coli pozyskanych od zwierząt wolnożyjących - Grant indywidualny dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego na lata 2017/2018.

2018–2021 – Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu NCN 2017/27/B/NZ9/01849 – wykonawca

2012–2015 – Pozycja taksonomiczna i filogeneza mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos oparta na charakterystyce fenotypowej, analizie sekwencji genów rdzeniowych i adaptacji bakterii NCN 2011/03/B/NZ8/02142 – wykonawca

Publikacje naukowe:

1. Trościańczyk A.; Nowakiewicz A.; Gnat S.; Wójcik M.; Wdowiak-Wróbel S.; Kalita M. 2020 Contamination of the urban environment with excrements of companion animals as an underestimated source of Staphylococcus species posing a threat to public health Acta Veterinaria Hungarica

2. Marczak M., Żebracki K., Koper P., Turska-Szewczuk A., Mazur A., Wydrych J., Wójcik M., Skorupska A., Mgl2 is a hypothetical methyltransferase involved in exopolysaccharide production, biofilm formation, and motility in Rhizobium leguminosarum bv. trifoli, Mol Plant Microbe Interact., (2019), Jul;32(7):899-911.

3. Wójcik M., Kalita M., Małek W., Numerical analysis of phenotypic properties, genomic fingerprinting, and multilocus sequence analysis of Bradyrhizobium strains isolated from root nodules of Lembotropis nigricans of the tribe Genisteae, Annals of Microbiology, (2019),  69:1123-1134.

4. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Karaś M., Wójcik M., Małek W., Diversity and plant growth promoting properties of rhizobia isolated from root nodules of Ononis arvensis, Antonie van Leeuwenhoek, (2017), 1-17

5. Pawlik A., Wójcik M., Rułka K., Motyl-Gorzel K., Osińska-Jaroszuk M., Wielbo J., Marek-Kozaczuk M., Skorupska A., Rogalski J., Janusz G., Purification and characterization of laccase from Sinorhizobium meliloti and analysis of the lacc gene. Int J Biol Macromol., (2016), 92:138-147.

6. Gnat S, Małek W, Oleńska E, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Rogalski J, Wójcik M., Multilocus sequence analysis supports the taxonomic position of Astragalus glycyphyllos symbionts based on DNA-DNA hybridization. Int J Syst Evol Microbiol., (2016), Apr;66(4):1906-12.

7. Gnat S., Małek W., Oleńska E., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Łotocka B., Wójcik M., Phylogeny of symbiotic genes and the symbiotic properties of rhizobia specific to Astragalus glycyphyllos L. PLoS One, (2015), Oct 23;10(10):e0141504.

8. Gnat S., Małek W., Oleńska E., Trościańczyk A., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Wójcik M., Insight into the genomic diversity and relationship of Astragalus glycyphyllos symbionts by RAPD, ERIC-PCR, and AFLP fingerprinting., J Appl Genet., (2015), Nov;56(4):551-4.

9. Gnat S., Wójcik M., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Ptaszyńska A., Małek W., Phenotypic characterization of Astragalus glycyphyllos symbionts and their phylogeny based on the 16S rDNA sequences and RFLP of 16S rRNA gene, Ant van Leeuwen., (2014), Jun;105(6):1033-48.

Komunikaty zjazdowe:

1. Marczak M., Żebracki K., Wójcik M., Koper P., Chmiel P., Mazur A., Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna galaktozylotransferazy PssJ zaangażowanej w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, Metagenomy różnych środowisk, Lublin, 2019

2. Żebracki K., Marczak M., Wójcik M., Mazur A., Konstrukcja mutanta w genie pssV kodującym hipotetyczny element szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii, Metagenomy różnych środowisk, Lublin, 2019

3. Wójcik M.,Marczak M., Żebracki K., Nurzyńska A., Mazur A.,Różnorodność fenotypowa mutantów delecyjnych w genach glikozylotransferaz odpowiedzialnych za biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1, Metagenomy różnych środowisk, Lublin, 2019

4. Wójcik M., Trościańczk A., Oleksiejuk A., Nowakiewicz A., Gnat S., „Problematyka współczesnej klasyfikacji szczepów Escherichia coli pochodzących od zwierząt wolnożyjących”, 13-14.09.2018 r., Lublin;

5. Wójcik M., Kalita M., Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Małek W., Gnat S., Phylogenetic analysis of 16S rDNA of Lembotropis nigricans symbionts supports bacteria classification by numerical analysis of phenotypic properties, 7th International Weigl Conference, September 26-29, 2017, Lwów, Ukraina;

6. Kalita M., Małek W., Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Wójcik M., Filogenetyczny dowód transferu genów symbiotycznych między bakteriami glebowymi rodzaju Bradyrhizobium i Rhizobium, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 2017;

7. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Wójcik M., Małek W., Gnat S., Charakterystyka właściości promujących wzrost roślin u mikrosymbiontów Astragalus cicer L. (traganek pęcherzykowaty) i Astragalus glycyphyllos L. (traganek szerokolistny), Puławy, 2017;

8. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Wójcik M., Gnat S., Małek W., Symbionty Ononis arvensis - ich zróżnicowanie genomowe, pozycja rodzajowa i zdolność promowania wzrostu roślin. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Bydgoszcz, 2016;

9. Kalita M., Małek W., Jurkiewicz R., Wdowiak-Wróbel S., Wójcik M., Phylogeny of symbiotic genes of root nodule bacteria infecting Genista germanica Polski kongres genetyki, Łódź, 2016;

10. Wójcik M., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Marek-Kozaczuk M., Gnat S., Małek W. Polimorfizm genomowy symbiontów Lembotropis nigricans metodami BOX-PCR, ERIC-PCR i AFLP. Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs, Dwikozy k. Sandomierza, 2016;

11. Małek W., Oleńska E., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Wójcik M., Seta I. The common evolutionary history of nodAC genes of Astragalus glycyphyllos symbionts and the genus Mesorhizobium species symbiovar biserrulae. The 6th International Weigl Conference on Microbiology, Gdańsk, 2015;

12. Pawlik A., Wójcik M., Rogalski J. Molecular cloning and characterization of Sinorhizobium meliloti laccase encoding gene. Oxizymes 2014 book of abstracts, 1-4 VII, Wiedeń, Austria, 2014;

13. Wdowiak-Wróbel S., Małek W., Palusińska-Szysz M., Gnat S., Kalita M., Wójcik M. Tolerance of symbionts Astragalus cicer to low temperature stress. The 11th European Nitrogen Fixation Conference, Tenerife, Spain, 2014;

14. Gnat S., Małek W., Wójcik M., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M. Multilocus sequence analysis for assessment of the phylogeny and taxonomy of rhizobia nodulating Astragalus glycyphyllos. The 11th European Nitrogen Fixation Conference, Tenerife, Spain, 2014;

15. Kalita M., Wdowiak-Wróbel S., Wójcik M., Gnat S., Małek W. The ftsA gene as a marker for taxonomic and phylogenetic studies of the genus Bradyrhizobium. The 11th European Nitrogen Fixation Conference, Tenerife, Spain, 2014;

16. Gnat S., Ziółkowska G., Wójcik M., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Małek W. Genomotyping of Astragalus glycyphyllos symbionts by combined analysis of RAPD, ERIC-PCR, and AFLP DNA fingerprints. Proceeding of XIV Conference DIAGMOL ,,Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology”, Warszawa, 2013.

Wyróżnienia i nagrody:

Indywidualna Nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS w Lublinie w 2017 r.;

I nagroda zespołowa na Konferencji „Metagenomy różnych środowisk” Lublin, 2017 r.;

Nagroda Zespołowa II stopnia J.M. Rektora UMCS w 2017 r.;

Nagroda Zespołowa II stopnia im. Prof. Edmudna Mikulaszka, za cykl prac eksperymentalnych wykonanych w latach 2014-2015.