Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Waśko

dr Piotr Waśko
Stanowisko
samodzielny referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
Telefon
81 537 59 55
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Stacjonarne: pon. - pt. w godzinach 7:30-14:30

Adres

Instytut Nauk Biologicznych UMCS, Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, pok. 0135B

O sobie

Biofizyk z zapałem do motoryzacji i sportu, fan siatkówki, żużla. Człowiek od wszystkiego, zawsze uśmiechnięty i serdeczny.


Działalność naukowa

Praca naukowa skupia się wokół elektrofizjologii roślin i biofizyki, spektroskopii, ale także prowadzeniu hodowli organizmów GMO. Wykonawca w projekcie NCN DAINA 1, oraz czynnie współpracujący z Tokyo University of Life Sciences.

1. Mateusz Koselski, Piotr Wasko, Kamil Derylo, Marek Tchorzewski, Kazimierz Trebacz, Glutamate-Induced Electrical and Calcium Signals in the Moss Physcomitrella patensPlant and Cell Physiology, Volume 61, Issue 10, October 2020, Pages 1807–1817, https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa109


2. Koselski, M., Wasko, P., Kupisz, K. and Trebacz, K. (2019), Cold‐ and menthol‐evoked membrane potential changes in the moss Physcomitrella patens: influence of ion channel inhibitors and phytohormones. Physiol Plantarum, 167: 433-446. doi:10.1111/ppl.12918

3. Krzysztof Tutaj, Radoslaw Szlazak, Joanna Starzyk, Piotr Wasko, Wojciech Grudzinski, Wieslaw I. Gruszecki, Rafal Luchowski, The orientation of the transition dipole moments of a polyene antibiotic Amphotericin B under UV–VIS studies, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Volume 151, 2015, Pages 83-88, ISSN 1011-1344, doi:10.1016/j.jphotobiol.2015.07.011.

4. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Ptaszyńska A. A., Kowalski R., Waśko P., Gruszecki W. I. Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FTRaman spectroscopy, Journal of raman spectroscopy, 2015, Volume: 46 Issue: 3 Pages: 309-316

5. Starzyk J.; Gruszecki M.; Tutaj K.; Luchowski R.; Szlazak R.; Wasko P.; Grudzinski W.; Czub J.; and Gruszecki W. I. Self-Association of Amphotericin B: Spontaneous Formation of Molecular Structures Responsible for the Toxic Side Effects of the Antibiotic, J. Phys. Chem. B, 2014, 118 (48), pp 13821–13832

6. Waśko P.; Luchowski R.; Tutaj K.; Grudziński W.; Adamkiewicz P.; Gruszecki W. I., Towards understanding of toxic side effects of a polyene antibiotic amphotericin B: Fluorescence spectroscopy reveals widespread formation of the specific supramolecular structures of the drug, Mol. Pharmaceutics, 2012, 9, 1511-1520