Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Wiącek

dr hab. Jarosław Wiącek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Telefon
5375971
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 9-11 pok.154

O sobie

Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim ornitologia i szeroko rozumiana ochrona przyrody nie tylko w kontekście ochrony ptaków. Wpływ czynników cywilizacyjnych na faunę (płazy, gady, ptaki  i ssaki) w procesach inwestycyjnych i związana z tym czynna ochrona przyrody leży również w zakresie moich zainteresowań naukowych wraz z praktycznymi zastosowaniami. Jednak badania ptaków oraz ochrona ich siedlisk to główne tematy moich działań naukowych. Szczegółowe zainteresowania to badania ptaków drapieżnych oraz sów (ale nie tylko). Ważnym tematem moich dociekań jest również wpływ czynników antropogenicznych na awifaunę. Oddziaływanie ruchu komunikacyjnego, kolizje z pojazdami, zanieczyszczenia środowiska, wpływ metali ciężkich i hałasu na ptaki różnych siedlisk (lasów, pól i łąk). Oprócz biologii interesuję się historią, sportem i turystyką.


Działalność naukowa

 • Wiącek J. 2006. Food transfer in Montagu’s Harrier Circus pygargus during the courtship. Acta Ornithologica, Vol.41: 88-91.
  Wiącek J. 2006. The fluctuation in the number of Montagu’s Harrier Circus pygargus in the context of the changes in the protection status and utilization methods on the territory of Chełm’s Calcareous Peat Bogs. Polish Journal of Environmental Studies 5d: 737-741.
  Wiącek J. 2006. Aggressive behaviour in the Montagu’s Harrier Circus pygargus during courtship period. Biologia, Bratislava 61/5: 593-595.
  Wiącek J. 2008. Benefits and costs of semi-colonial breeding in Montagu’s Harrier Circus pygargus. Belgian Journal of Zoology 138(1): 36-40.
  Wiącek J., Polak M. 2008. The bird community breeding in apple orchards in central Poland. Polish Journal of Environmental Studies 6:951-956.
  Wiącek J. 2009. Nest site selection of Montagu’s Harriers Circus pygargus breeding in natural habitats in eastern Poland. Ardea 97 (1): 117-119.
  Wiącek J. 2010. Mixed roosts in the Montagu’s harrier Circus pygargus during courtship. Biologia 65, 2: 338-343.
  Wiącek J., Polak M., Grzywaczewski G. 2010.  The role of forest age, habitat quality, food resources and weather conditions for the Tawny owl Strix aluco population. Case study from Eastern Poland. Polish Journal of Environmental Study 19, 5: 1039-1043.
  Polak M., Wiącek J., Kucharczyk M., Orzechowski R. 2013. The effect of road traffic on a breeding community of woodland birds. Eur J Forest Res. 132: 931-941. DOI 10.1007/s10342-013-0732-z.
  Wiącek J., Kucharczyk M., Polak M., Kucharczyk H. 2014. The influence of road traffic on woodland birds, an experiment with using of nestboxes. Wpływ hałasu drogowego na ptaki leśne, eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych. SYLWAN, 158 (8): 630-640.
  Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Bohatkiewicz J. 2015. The influence of road traffic on birds during autumn period: implications for planning and management of road network. Landscape and Urban Planning, 134 : 76-82.
  Wiącek J. 2015. Long-term changes of breeding success in Montagu’s Harrier Circus pygargus. Belgian Journal of Zoology 145(2): 103-114.
  Wiącek J., Polak M., Filipiuk M., Kucharczyk M., Bohatkiewicz J. 2015. Do birds avoid railroads as has been found for roads? Environmental Management. DOI 10.1007/s00267-015-0528-7.
  Wiacek J., Polak M. 2015. Does traffic noise affect the distribution and abundance of wintering  birds in a managed woodland? Acta orn. Vol.50 (2):233-245 DOI 10.3161/00016454AO2015.50.2.011 
  Grzywaczewski G., Bochniak A., Wiącek J., Łapiński P., Morelli F. 2017. Water on the fen mire as a problem in the protection of globally threatned species: long term changes in Aquatic Warbler numbers. Pol.J.Environ.Stud. 26(2): 1-6.
  Wiącek J., Polak M., Filipiuk M., Kucharczyk M. 2019. Does railway noise affect forest birds during the winter? European Journal of Forest Research. (https://doi.org/10.1007/s10342-019-01212-3)
  Wiącek J., Polak M., Filipiuk M., Kucharczyk M. Dawidowicz Ł.2020. Do railway lines affect the distribution of woodland birds during autumn? PlosOne
 • Wiącek J., Zembrzycki M. 2021. Cases of kleptoparasitism and mutual roosting in Marsh Harrier during the post-fledging period in eastern Poland. NWJZ 17(1): 126-128.
 • Skarżyńska M., Zając M., Bomba A., Bocian Ł., Kozdruń W., Polak M., Wiącek J., Wasyl D. 2021. Antimicrobial resistance glides in the sky - free-living birds as a reservoir of resistant Escherichia coli with zoonotic potential. Frontiers in Microbiology doi: 10.3389/fmicb.2021.656223
 • Wiącek J., Polak M., Filipiuk M. 2022. The effects of railway modernization and noise pollutiion on forest birds.SYLWAN 166. https://doi.org/10.26202/sylwan.2022053.
 • Wiącek J. 2023. How farmland birds react to traffic noise?. Belgian Journal of Zoology 153: 35-46. https://doi.org/10.26496/bjz.2023.108.