SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK BIOLOGICZNYCH

Adres

Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych Wydział Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 59 01

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl

Godziny dyżurów

Poniedziałek - piątek

8:00 - 13:00

Opis

Sekretariat Instytutut Nauk Biologicznych prowadzi obsługę sekretarską i kancelaryjną Instytututu, obsługę kadrową pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu, prowadzi dokumentację związaną z przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi. Ponadto sekretariat Instytutu prowadzi monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika oraz wspiera Dyrektora Instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach dyscypliny nauki biologiczne. Sekretariat Instytutu koordynuje przygotowanie administracyjno-techniczne wniosków i sprawozdań finansowych dla MNiSW.

Pracownicy

Władze

Dyrektor

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

telefon: 81 537 59 01

e-mail: anna.jarosz-wilkolazka@mail.umcs.pl

 

Godziny dyżurów:

Poniedziałek - Czwartek: 9:00-11:00

 

Zastępca Dyrektora

prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

telefon: 81 537 59 43

e-mail: agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl

 

Godziny dyżurów:

Czwartek: 8:00-9:00

 

Zastępca Dyrektora

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

telefon: 81 537 50 89

e-mail: malgorzata.cytrynska@mail.umcs.pl

 

Godziny dyżurów:

Piątek: 12:00-13:00