Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Palusińska-Szysz

dr hab. Marta Palusińska-Szysz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
815375058
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

stacjonarnie, czwartek 10-12

Działalność naukowa

zajęcia dydaktyczne:

mikrobiologia, molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych, protozoologia, biotechnologia w medycynie.

classes:

microbiology, molecular basis of genetic diseases diagnosis, protozoology, biotechnology in medicine.

 

zainteresowania naukowe:

Badania struktury składników lipidowych bakterii Legionella oraz ich znaczenia w oddziaływaniach z komórkami gospodarza.

scientific interests:

Studies of the structure of the lipid components of Legionella bacteria and their significance in interactions with the host cells.