Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Próchniak

mgr Katarzyna Próchniak
Stanowisko
starszy specjalista inżynieryjno-tech.
Jednostki
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 5375958
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

pokój 105 A

O sobie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie i Marketing na Politechnice Lubelskiej;

Realizacja procesu dydaktycznego oraz wsparcie procesu badawczego i czynności administracyjnych;

Problematyka badawcza dotyczy:

- otrzymywania, charakterystyki mutanaz grzybowych i bakteryjnych, efektywnych w profilaktyce próchnicy zębów

- otrzymywania skutecznych induktorów mutanaz

- izolacji i charakterystyki strukturalnejpolisacharydów z owocników grzybów wielkoowocnikowych

- oceny aktywności biologicznej (przeciwnowotworowej,przeciwpróchniczej,prebiotycznej) polisacharydów grzybowych