Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Iwona Wojda

dr hab. Iwona Wojda
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Telefon
48 81 537 50 50
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w TEAMS, w trybie synchronicznym, na kanale IW- konsultacje w piąrki od 9 do 11  Kod dostępu: 0occuef

Adres

Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych UMCS, Akademicka 19, pokój 0247B
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Prowadzone badania dotyczą interakcji gospodarz - patogen po zakażeniu barciaka większego Galleria mellonella naturalnymi patogenami: Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana i Pseudomonas entomophila. W kontekcie tych interakcji w zespole badane są mechanizmy tzw. piętnowania immunologicznego owadów, czyli zdolności owadów do "zapamiętywania" infekcji, w celu zwiększenia odporności w przypadku powtórnego zakażenia. Jest to szczególnie ważne w uwago na fakt, że owada, jak wszystkie bezkręgowce dysponują jedynie mechanizmami odporności wrodzonej.

Wybrane publikacje z lat 2017-2020:

Vertyporokh L., Wojda I. 2017. Expression of the insect metalloproteinase inhibitor IMPI in the fat body of Galleria mellonella exposed to infection with Beauveria bassiana. Acta Biochimica Polonica. 64, 273-278. 

Wojda I. 2017. Immunity of the greater wax moth Galleria mellonella. Insect Science,  24, 342-357. 

Wojda I*. 2017. Temperature stress and insect immunity. Journal of Thermal Biology 68, 96-103.

Taszłow P, Vertyporokh L, Wojda I*. 2017. Humoral immune response of Galleria mellonella after repeated infection with Bacillus thuringiensis. Journal of Invertebrate Pathology, 149, 87-96.

Rachwał K., Lipa P., Wojda I, Vinardell J.M., Janczarek M. 2017. Regulatory elements located on the upstream region of the Rhizobium leguminosarum rosR global regulator are essential for its transcription and mRNA stability. Genes, praca przyjęta do druku.

Sułek M., Vertyporokh L., Waleczko P., Wojda I. 2019. Immune priming of Galleria mellonella larvae with Bacillus thuringiensis affects coagulation and phenoloxidase activity upon subsequent infection. Invertebrate Survival Journal 16, 66-71

Vertyporokh L., Kordaczuk J., Mak P., Hułas-Stasiak M., Wojda I. 2019. Host-pathogen interactions upon the first and subsequent infection of Galleria mellonella with Candida albicans. Journal of InsectPhysiology, 117:103903; doi: 10.1016/j.jinsphys.2019.103903

Vertyporokh L., Hułas-Stasiak M., Wojda I. 2019.  Host-pathogen interaction after infection of Galleria mellonella with the filamentous fungus Beauveria bassiana. Insect Science doi: 10.1111/1744-7917.12706.

Szajwaj M, Wawiórka L, Molestak E, Michalec-Wawiórka B, Mołoń M, Wojda I, Tchórzewski M. 2019. The influence of ricin-mediated rRNA depurination on the translational machinery in vivo - New insight into ricin toxicity. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2019 Sep 10:118554. doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.118554

Vertyporokh L., Wojda I. 2020. Immune response of Galleria mellonella after injection with non-lethal and lethal dosages of Candida albicans. J Invertebr Pathol. 2020 Jan 13;170:107327. doi: 10.1016/j.jip.2020.107327

Wojda I., Vertyporokh, L. 2017. Układ odpornościowy owadów w obronie integralności organizmu. Kosmos, 66, 541-551.

Siemińska Kuczer A., Vertyporokh L., Andrejko M., Wojda I., Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Grygorczuk K., Cytryńska M. Metaloproteazy i ich inhibitory - rola w patogenezie na wybranych przykładach. 63(4):269-276

Stączek S., Grygorczuk K., Zdybicka-Barabas A., Siemińska Kuczer A., Vertyporokh L., Andrejko M., Wojda I., Cytryńska M. 2017. Różne oblicza oksydazy fenolowej u zwierząt. Postępy Biochemii, Postepy Biochem. ;63(4):315-325

Wojda, I., Cytryńska, M., Zdybicka-Barabas, A., Kordaczuk, J. 2020. Insect Defense Proteins and Peptides. Subcellular Biochemistry 94, pp. 81-121

Kordaczuk, J., Sułek, M., Wojda, I. 2020. General overview on the role of Peptidoglycan Recognition Proteins in insect immunity. Acta Biochimica Polonica 67(3), pp. 319-326