Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 537 59 28
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zdalnie: poniedziałek, godz. 9:30-10:30 (MS Teams, kod dostępu: pxdvxpy)


Stacjonarnie: poniedziałek, godz. 10:30-11:30, pokój 135B, Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Adres

ul. Akademicka 19, pokój 135B
20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

Wpływ związków pochodzenia naturalnego (flawonoidy, kumaryny) na indukcję zaprogramowanej śmierci w ludzkich komórkach nowotworowych. Analiza molekularnych mechanizmów prowadzących do eliminowania transformowanych komórek na drodze apoptozy lub autofagii.

Umiejętności zawodowe:

Badania w zakresie biologii komórki: rozróżnianie typów zaprogramowanej śmierci, migracja komórek, immunocytochemia, commet assay, hodowle komórkowe, mikroskopia świetlna i fluorescencyjna, cytometria przepływowa

Badania w zakresie biologii molekularnej: elektroforeza białek i kwasów nukleinowych (warunki zdenaturowane i natywne), immunoblotting, wyciszanie ekspresji genów z wykorzystaniem oligonukleotydów oraz siRNA, PCR, immunoprecypitacja

Prowadzone zajęcia:

Anatomia człowieka, Histologia z elementami anatomii człowieka, Embriologia i histologia zwierząt, Podstawy biologii, Molekularne mechanizmy działania wybranych grup leków, Neurofizjologia, Podstawy genetyki i patologii rozwoju, Human Anatomy, Animal Histology and Embryology, Elements of Pathophysiology

Wybrane publikacje:

Sumorek-Wiadro J, Zając A, Maciejczyk A, Jakubowicz-Gil J. Furanocoumarins in anticancer therapy - For and against. Fitoterapia. 2020, 142:104492. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104492.

Sumorek-Wiadro J, Zając A, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J. Antiglioma Potential of Coumarins Combined with Sorafenib. Molecules. 2020, 25(21):5192. doi: 10.3390/molecules25215192.

Sumorek-Wiadro J, Zając A, Bądziul D, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A, Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J. Coumarins modulate the anti-glioma properties of temozolomide. Eur J Pharmacol. 2020, 881:173207. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173207.

Sugier P, Jakubowicz-Gil J, Sugier D, Kowalski R, Gawlik-Dziki U, Kołodziej B, Dziki D.  Chemical Characteristics and Anticancer Activity of Essential Oil from Arnica Montana L. Rhizomes and Roots. Molecules. 2020, 25(6):1284. doi: 10.3390/molecules25061284. 

 Bądziul D, Jakubczyk P, Chotorlishvili L, Toklikishvilie Z, Traciak J, Jakubowicz-Gil J, Chmiel-Szajner S. Mathematical Prostate Cancer Evolution: Effect of Immunotherapy Based on Controlled Vaccination Strategy. Comput Math Methods Med. 2020, 2020:7970265. doi: 10.1155/2020/7970265.

Hułas-Stasiak M, Jakubowicz-Gil J, Dobrowolski P, Grzesiak M, Muszyński S, Świątkiewicz M, Tomaszewska E. Regulation of folliculogenesis by growth factors in piglet ovary exposed prenatally to β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB). Ann Anim Sci. 2020, 20(3):899–917. DOI: 10.2478/aoas-2020-0026.

Sugier D, Sugier P, Jakubowicz-Gil J, Winiarczyk K, Kowalski R. Essential Oil from Arnica Montana L. Achenes: Chemical Characteristics and Anticancer Activity. Molecules. 2019, 24(22):4158. doi: 10.3390/molecules24224158.

Hułas-Stasiak M, Jakubowicz-Gil J, Dobrowolski P, Tomaszewska E, Muszyński S. Maternal β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) supplementation during pregnancy affects early folliculogenesis in the ovary of newborn piglets.Theriogenology. 2019, 128:91-100. doi: 10.1016/j.theriogenology.2019.02.003.

Kozioł E, Luca SV, Marcourt L, Nour M, Hnawia E, Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Mroczek T, Wolfender J-L, Skalicka-Woźniak K. Efficient extraction and isolation of skimmianine from New Caledonian Plant Medicosmaleratii and evaluation of its effects on apoptosis, necrosis, and autophagy. Phytochem Lett. 2019, 30:224-230

Jakubowicz-Gil J, Bądziul D, Langner E, Wertel I, Zając A, Rzeski W. Temozolomide and sorafenib as programmed cell death inducers of human glioma cells. Pharmacol Rep. 2017, 69(4):779-787. doi: 10.1016/j.pharep.2017.03.008.

Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Skalicka-Woźniak K, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Gawron A. Hsps responsible for apoptosis induction failure in cervical cancer cells upon osthole and tamoxifen treatment. Post Hig Med Dośw. 2019, 73:563-571.