Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Karaś

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
(81) 537-50-58
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-8428-9929
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Karas
Konsultacje

stacjonarnie poniedziałek 10.00-12.00


TEAMs piątek 10.00-11.00 kod: 908ahb2

Adres

ul. Akademicka 19, pokój 241B
20-033 Lublin

O sobie

Prowadzone zajęcia:

Mikrobiologia, Mikrobiologia lekarska dla CHŚBiK, Protozoologia, Intellectual Property Protection dla Medical Biology

 

Classes: 

Microbiology, Medical microbiology for CHŚBiK, Protozoology, Intellectual Property Protection for Medical Biology


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

Czynniki wirulencji amfizoicznych ameb z rodzaju Acanthamoeba

Badanie efektywności nowych środków terapeutycznych skutecznych w eliminacji pełzaków z rodzaju Acanthamoeba

Mikroorganizmy zasocjowane z roślinami jako efektywne narzędzie w bioremediacji

 

Scientific intrest:

Virulence factors of amphizoic amoeba from the genus Acanthamoeba

The effectiveness of new therapeutic agents against amoeba Acanthamoeba spp.

Plant-associated microorganisms  as an effective tool in bioremediation

 

Ostatnie publikacje/Recent publications:

1. Dworaczek K, Kurzylewska M, Karaś MA, Janczarek M,Pękala-Safińska A, Turska-Szewczuk A. A unique sugar l-perosamine (4-Amino-4,6-dideoxy-l-mannose) is a compound building two O-chain polysaccharides in the lipopolysaccharide of Aeromonas hydrophila strain JCM 3968, serogroup O6. Marine Drugs 2019; 17. 254. DOI:10.3390/md17050254

2. Karaś MA*, Turska-Szewczuk A, Janczarek M, Szuster-Ciesielska A. Glycoconjugates of Gram-negative bacteria and parasitic protozoa - are they similar in orchestrating the innate immune response? Innate Immunity 2019; 25(1). 73-96.DOI 10.1177/1753425918821168

3. Karaś MA*, Turska-Szewczuk A, Marczak M, Jaszek M, Janczarek M, Dworaczek K, Stefaniuk D, Wydrych J. A mutation inthe Mesorhizobium loti oatB gene alters the physicochemical properties of the bacterial cell wall and reduces survival inside Acanthamoeba castellanii. International Journal of Molecular Sciences 2018 19(11), 3510. DOI:10.3390/ijms19113510 

4. Janczarek M*, Vinardell J-M, Lipa P, Karaś M. Hanks-type serine/threonine protein kinases and phosphatases in bacteria: roles in signaling and adaptation to various environments. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19(10). pii: E2872. DOI: 10.3390/ijms19102872 

5. Wdowiak-Wróbel S*, Marek-Kozaczuk M, Kalita M, Karaś M, Wójcik M, Małek W. Diversity and plant growth promoting properties of rhizobia isolated from root nodules of Ononis arvensis. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology 110(8) (2017): 1087-1103. DOI 10.1007/s10482-017-0882-x 

6. Pakiet K, Turska-Szewczuk A*, Karaś MA, Pękala A, Pietras H. Structure of the O-specific polysaccharide from lipopolysaccharide of Aeromonas strain K691 containing 4-acetamido-4,6-dideoxy-D-glucose. Carbohydrate Research 439 (2017): 23-29. DOI: 10.1016/j.carres.2016.12.006

7. Rachwał K, Boguszewska A, Kopcińska J, Karaś M, Tchórzewski M, Janczarek M*. A regulatory protein encoded by rosR affects Rhizobium leguminosarum bv. trifolii protein profiles, cell surface properties and symbiosis with Trifolium pretense. Frontiers in Microbiology (2016) 7:1302. DOI:http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.01302

8. Turska-Szewczuk A*, Russa R, Karaś MA, Danikiewicz W, Spólnik G. Structural elucidation of the outer core tetrasaccharide isolated from the LPS of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strain 24. Carbohydrate Research 409 (2015): 1-8 

9. Karaś MA*, Turska-Szewczuk A, Trapska D, Urbanik-Sypniewska T. Growth and survival of Mesorhizobium loti inside Acanthamoeba enhanced its ability to develop more nodules on Lotus corniculatus. Microbial Ecology 70(2) (2015): 566-575. DOI: 10.1007/s00248-015-0587-6 

10. Karaś MA*, Russa R. Ether-type moieties in the lipid part of glycoinositolphospholipids of Acanthamoeba rhysodes. LIPIDS. 49(4) (2014): 369-383. DOI: 10.1007/s11745-014-3884-9 

11. Karaś MA*, Russa R. New long chain bases in lipophosphonoglycan of Acanthamoeba castellanii. LIPIDS. 48(6) (2013): 639-650. DOI: 10.1007/s11745-013-3794-2