Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Ozimek

Telefon
81 537 59 39
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4609-9133
Konsultacje

Konsultacje:


 


Stacjonarnie Pokój 119B, wtorek 10:00-12:00


Zdalnie Wirtualny Kampus hasło: StudentKon@jtk

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

       1. Badanie różnych metabolitów pierwotnych i wtórnych mikroorganizmów i roślin oraz ich wpływ na                   mikroorganizmy i fizjologię roślin.

       2. Badanie różnych mechanizmów promowania wzrostu roślin przez mikroorganizmy glebowe w różnych           warunkach.

       3. Badanie wpływu abiotycznych i biotycznych czynników na skuteczność mikroorganizmów glebowych               selekcjonowanych do biopreparatów.

      Research topics:

       1.Examination of the content of primary and secondary microbial and plant metabolites and their      impact on microorganisms and plant physiology. 

       2. Study of microbial plant growth promoting various mechanisms under different conditions.

       3. Investigation of the influence of abiotic and biotic factors on the efficiency of selected soil     microorganisms potential biofertilizers.

 

Publikacje / Publications

 1. Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Jaroszuk- Ściseł J.2022.Trichoderma: The current status of its application in agriculture for the biocontrol of fungal phytopathogens and stimulation of plant growth. , International Journal of Molecular Sciences 23, 2329.

 2. Hanaka A., Nowak A., Ozimek E., Dresler S., Plak A., Sujak, A., Reszczńska E., Strzemski M. 2022. Effect of copper stress on Phaseolus coccineus in the presence of exogenous methyl jasmonate and/or Serratia plymuthica from the Spitsbergen soil. Journal of Hazardous Materials 436, 129232

 3. Hanaka A., Ozimek E., Reszczyńska E., Jaroszuk-Sciseł J. and Stolarz M. 2021. Plant Tolerance to Drought Stress in the Presence of Supporting Bacteria and Fungi: An Efficient Strategy in Horticulture. Horticulturae 7, 390.
 4. Ozimek, E., Hanaka, A. 2021. Mortierella species as the plant growth-promoting fungi present in the agricultural soils. Agriculture 11, 7.
 5. Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Tyśkiewicz K., Pawlik A., Janusz G. 2019. Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTkZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences 20, 4923.
 6. Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Wójciak-Kosior M., Sowa I. 2019. Bacterial isolate inhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences 20, 1909.
 7. Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth-promoting bacteria. International Journal of Molecular Sciences 20, 1207.
 8. Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil 436: 49-69.
 9. Jaroszuk-Ściseł, J.; Tyśkiewicz, R.; Nowak, A.; Ozimek, E.; Majewska, M.; Hanaka, A.; Tyśkiewicz, K.; Pawlik, A.; Janusz, G. Phytohormones (Auxin, Gibberellin) and ACC Deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTkZ3A0 Strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in sheat seedlings inoculated with this strain conidia. Int. J. Mol. Sci. 201920: 4923.
 10. Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J, Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. 2018. Synthesis of indoleacetic acid, gibberellic acid and ACC-deaminase by Mortierella strains promote winter wheat seedlings growth under different conditions. International Journal of Molecular Sciences 19: 3218.
 11. Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł  J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. 2015, Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. World Journal of Microbiology and Biotechnology  31(12): 1823-1844.