Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Ozimek

Telefon
81 537 59 39
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4609-9133
Konsultacje

Konsultacje:


Poniedziałek 9:00 – 10:00


Piątek 9:00 – 10:00


Pokój 119B, aktualnie Wirtualny Kampus hasło: StudentKon@20/21

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

 1. Badanie różnych mechanizmów promowania wzrostu roślin przez mikroorganizmy glebowe w różnych warunkach.
 2. Badanie wpływu abiotycznych i biotycznych czynników na skuteczność mikroorganizmów glebowych selekcjonowanych do biopreparatów
 3. Badanie różnych metabolitów pierwotnych i wtórnych roślin oraz ich rola w fizjologii roślin.

Research topics:

 1. Study of microbial plant growth promoting various mechanisms under different conditions.
 2. Investigation of the influence of abiotic and biotic factors on the efficiency of selected soil microorganisms potential biofertilizers
 3. Examination of the content of primary and secondary plant metabolites and their role in plants physiology. 

 

Publikacje / Publications

 1. Ozimek, E., Hanaka, A. 2021. Mortierella species as the plant growth-promoting fungi present in the agricultural soils. Agriculture 11, 7.
 2. Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Tyśkiewicz K., Pawlik A., Janusz G. 2019. Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTkZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences 20, 4923.
 3. Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Wójciak-Kosior M., Sowa I. 2019. Bacterial isolateinhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences 20, 1909.
 4. Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth-promoting bacteria. International Journal of Molecular Sciences 20, 1207.
 5. Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil 436: 49-69.
 6. Jaroszuk-Ściseł, J.; Tyśkiewicz, R.; Nowak, A.; Ozimek, E.; Majewska, M.; Hanaka, A.; Tyśkiewicz, K.; Pawlik, A.; Janusz, G. Phytohormones (Auxin, Gibberellin) and ACC Deaminase In Vitro Synthesized by the Mycoparasitic Trichoderma DEMTkZ3A0 Strain and Changes in the Level of Auxin and Plant Resistance Markers in Wheat Seedlings Inoculated with this Strain Conidia. Int. J. Mol. Sci. 201920: 4923.
 7. Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J, Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. 2018. Synthesis of indoleacetic acid, gibberellic acid and ACC-deaminase by Mortierella strains promote winter wheat seedlings growth under different conditions. International Journal of Molecular Sciences 19: 3218.
 8. Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł  J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. 2015, Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. World Journal of Microbiology and Biotechnology  31(12): 1823-1844.