DZIEKANAT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Adres

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

tel: (81) 537 52 16
fax: (81) 537 54 14
e-mail: biolbiot@umcs.pl


Kierownik Dziekanatu:
mgr Konrad Koperwas pok. 59 B
e-mail: konrad.koperwas@umcs.pl
(81) 537 52 16


 Jolanta Golas
biotechnologia I i II stopień
e-mail: jola.golas@umcs.pl
(81) 537 52 14 mgr Aleksandra Brzozowska
biologia I i II stopień, pomoc materialna, stypendia
e-mail: aleksandra.brzozowska@umcs.pl
(81) 537 52 14inż. Elżbieta Ścibior
biologia i biotechnologia III stopień
praktyki studenckie
e-mail: ellas@umcs.pl
(81) 537 52 15
dr Robert Zubel
przygotowywanie Wydziałowych wniosków o finansowanie badań naukowych i ich rozliczanie
przygotowywanie raportów do oceny parametrycznej Wydziału
e-mail: robert.zubel@umcs.pl
(81) 537 50 21 

Strona WWW

www.biolbiot.umcs.pl

Godziny dyżurów

Poniedziałek - Czwartek

Godzina 10:00-14:00

Opis

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji Wydziału Biologii i Biotechnologii, właściwą w zakresie  koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, studenckiego ruchu naukowego, spraw dotyczących stypendiów i praktyk studentów Wydziału. Dziekanat mieści się na parterze w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Dziekanat realizuje swoje zadania na podstawie: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń MNiSW, Uchwał Senatu UMCS, Uchwał Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii, Regulaminu Studiów na UMCS. Dziekanat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Wydziału Biologii i Biotechnologii uczestniczącymi w realizacji procesu dydaktycznego.

W Dziekanacie prowadzona jest dokumentacja posiedzeń Rady Wydziału oraz dotycząca spraw: dydaktycznych, rozwoju kadr naukowych w zakresie nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego.

Pracownicy Dziekanatu są odpowiedzialni za codzienną obsługę studentów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji przebiegu ich studiów. W znaczącej mierze są Oni najważniejszym ogniwem kontaktowym między Dziekanem i Prodziekanami a studentami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy

Władze

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
godziny przyjęć: wtorek 11.00-12.00, czwartek 9.00-10.00 ; pok. 61 B
tel. 81 537 52 16 (w godzinach przyjęć)
e-mail: kazimierz.trebacz@umcs.pl


Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS
godziny przyjęć: czwartek 11.00 - 13.00; pok. 154 B
tel. 81 537 59 46
e-mail: joanna.czarnecka@umcs.pl


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Magdalena Staszczak prof. UMCS
godziny przyjęć: wtorek 11.00 - 13.00, czwartek 11.00 - 12.00; pok. 38 B
tel. 81 537 50 75 (w godzinach przyjęć)
tel. 81 537 52 14
e-mail: magdalena.staszczak@umcs.pl