DZIEKANAT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Adres

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt

tel: (81) 537 52 16
fax: (81) 537 54 14
e-mail: biologia@umcs.pl


Jolanta Golas
biotechnologia I i II stopień, studia doktoranckie
e-mail: jola.golas@umcs.pl
(81) 537 52 14 


pok. 57Bmgr Aleksandra Brzozowska
biologia I i II stopień, studia doktoranckie pomoc materialna, stypendia
e-mail: aleksandra.brzozowska@umcs.pl
(81) 537 52 15


pok. 57Bmgr  Iwona Stańko
stanowisko ds. wsparcia procesu dydaktycznego
praktyki studenckie, przygotowywanie semestralnych rozkładów zajęć
e-mail: iwona.stanko@umcs.lublin.pl
(81) 537 59 11


pok. 247 B
mgr Renata Kozłowska
Asystent Dziekana
e-mail: renata.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl


(81) 537 59 11


pok. 247 B

Strona WWW

www.biologia.umcs.pl

Godziny dyżurów

Poniedziałek - Czwartek

Godzina 10:00-14:00

Opis

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji Wydziału Biologii i Biotechnologii, właściwą w zakresie  koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, studenckiego ruchu naukowego, spraw dotyczących stypendiów i praktyk studentów Wydziału.


Pracownicy Dziekanatu są odpowiedzialni za codzienną obsługę studentów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji przebiegu ich studiów. W znaczącej mierze są Oni najważniejszym ogniwem kontaktowym między Dziekanem, Prodziekanem a studentami.

Ponadto pracownicy Dziekanatu obsługują posiedzenia Kolegium Dziekańskiego, oraz prowadzą sprawy kadrowe pracowników podległych Dziekanowi. Dziekanat.obsługuje administracyjnie współpracę ze szkołami i innymi jednostkami/podmiotami w zakresie patronatów nad konkursami, organizowania warsztatów dla uczniów i innych form aktywizacji uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy

Władze

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Godziny dyżurów

Poniedziałek: 9:00-10:00
Wtorek: 8:00-9:00
Środa: 9:00-10:00
Czwartek: 11:00-12:00
Piątek: 9:00-10:00


tel. 81 537 59 46
e-mail: joanna.czarnecka@umcs.pl


Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Godziny dyżurów

Poniedziałek: 11:00-13:00
Czwartek: 10:00-11:00

tel. 81 537 50 64
e-mail: mwojcik@umcs.pl