Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Eliza Molestak

Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
Telefon
(81) 537 59 07
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Akademicka 19/17A
20-033 Lublin

O sobie

Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Nauk Biologicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza funkcjonalna rybosomalnych białek-P na modelu Saccharomyces cerevisiae"

 

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

  1. Mołoń M., MolestaK E., Kula-Maximienko M.,Grela P., Tchórzewski M., "Ribosomal Protein uL11 as a Regulator of Metabolic Circuits Related to Aging and Cell Cycle" Cells, 2020 Jul 21;9(7):1745. doi: 10.3390/cells9071745.
  2. Szajwaj M., Wawiórka L., Molestak E., Michalec-Wawiórka B., Mołoń M., Wojda I., Tchórzewski M., "The influence of ricin-mediated rRNA depurination on the translational machinery in vivo - New insight into ricin toxicity" Biochim Biophys Acta Mol Cell Res., 2019 Dec;1866(12):118554. doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.118554. Epub 2019 Sep 10.
  3. Borkiewicz L., Moloń M., Molestak E., Grela P., Horbowicz-Drożdżal P., Wawiórka L., Tchórzewski M., "Functional Analysis of the Ribosomal uL6 Protein of Saccharomyces cerevisiae" Cells, 2019 Jul 13;8(7):718. doi: 10.3390/cells8070718.
  4. Molon M, Panek A, Molestak E, Skoneczny M, Tchorzewski M, Wnuk M., "Daughters of the budding yeast from old mothers have shorter replicative lifespans but not total lifespans. Are DNA damage and rDNA instability the factors that determine longevity?" Cell Cycle, 2018, Online ISSN 1551-4005, 17, 10, 1173-1187, DOI:10.1080/15384101.2018.1464846
  5. Wawiórka L., Molestak E., Szajwaj M., Michalec-Wawiórka B., Mołoń M., Borkiewicz L., Grela P., Boguszewska A., Tchórzewski M.,"The multiplication of ribosomal P-stalk proteins contributes to the fidelity of translation", Molecular and Cellular Biology, 2017, DOI: 10.1128/MCB.00060-17
  6. Wawiórka L., Molestak E., Szajwaj M., Michalec-Wawiórka B., Boguszewska A., Borkiewicz L., Liudkovska V., Kufel J., Tchórzewski M., Functional analysis of the uL11 protein impact on translational machinery, Cell Cycle DOI:10.1080/15384101.2016.1154245
  7. Michalec-Wawiórka B., Wawiórka L., Deryło K., Krokowski D., Boguszewska A., Molestak E., Szajwaj M., Tchórzewski M., "Molecular behavior of human Mrt4 protein, MRTO4, in stress conditions is regulated by its C-terminal region", The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2015, 69, 233-240.
  8. Wolska-Mitaszko B., Molestak E., Małek W., 2005, “Properties of trehalase from different organs of alfalfa, Medicago sativa”, Acta Physiologiae Plantarum, 27, 1, 53-60.
  9. Wolska-Mitaszko B., Molestak E., 2002, „Mg-ATP w regulacji aktywności trehalazy z Medicago sativa”, Journal of Elementology, 7, 4, 294-299.
  10. Molestak E. Wolska-Mitaszko B., 2002, „Właściwości inwertazy z Medicago sativa”, Journal of Elemetntology, 7, 4,288-293.