Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Halina Kucharczyk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Telefon
81 537 50 19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 12-13, MS Teams, kod 486g6sc


czwartek 10-11.30 stacjonarne, pokój 177, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Adres

Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Tematyka badawcza:Taksonomia integratywna w badaniach Thysanoptera (morfologia, biologia, ekologia, mikrobiomy, markery molekularne jako narzędzia w taksonomii stadiów preimaginalnych i imago wciornastków). Stworzyłam oraz opiekuję się największą w Polsce kolekcją Thysanoptera.

 
Projects:

Morphological characteristics and biology of fungus-feeding thrips

Insight into microbial communities associated with the fungivorous insect species

Integrative taxonomy in the research of Thysanoptera


Działalność naukowa

Prowadzę badania interdyscyplinarne dotyczące wciornastków grzybożernych, szkodników roślin oraz gatunków inwazyjnych. Współpracuję z naukowcami z Rosji, Słowacji, Wegier, Niderlandów, Niemiec, a także z kilku uniwersyteckich ośrodków w Polsce. 

 Research profile and list of publications:

https://www.researchgate.net/profile/Halina-Kucharczyk