Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Pięt

dr Mateusz Pięt
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA WIRUSOLOGII I IMMUNOLOGII
Telefon
+81 537 59 36
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-3073-2512
https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Piet
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194694773
Konsultacje

(semestr letni 2020/2021)
Katedra Wirusologii i Immunologii, pok. 317A
wtorek 11.30-11.30 (stacjonarnie)
czwartek 11.30-11.30 (stacjonarnie)

O sobie

Prowadzone zajęcia / Courses


Praktikum z hodowli komórek i tkanek
Inżynieria tkankowa w medycynie
Immunologia
Immunologia z elementami wirusologii
Wirusologia
Human immunology with elements of virology


Działalność naukowa

Problematyka badawcza / Research issues


Mechanizmy regulacji przerzutu nowotworowego
Mechanisms underlying cancer metastasis

Kwasy ursolowy i oleanolowy w terapii skojarzonej z irinotekanem w hamowaniu migracji i inwazji komórek raka jelita grubego
Ursolic and oleanolic acids in combination therapy with irinotecan in limiting migration and invasion of colorectal cancer cells

Wpływ związków pochodzenia naturalnego na ograniczenie wzrostu komórek raka jelita grubego
Natural-origin agents in limiting growth of colorectal cancer cells

 

Publikacje / Recent papers


Chojnacki M, Zając A, Pięt M. Udział metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju i progresji chorób nowotworowych. Postępy Biochemii. 2017; 63(4): 277-286.

Grudziński W., Pięt M., Luchowski R., Reszczyńska E., Welc R., Paduch R., Gruszecki W.I. Different molecular organization of two carotenoids, lutein and zeaxanthin, in human colon epithelial cells and colon adenocarcinoma cells. Spectrochim. Acta A. 2018; 188: 57-63. IF = 2,665.

Trytek M., Paduch R., Pięt M., Kozieł A., Kandefer-Szerszeń M., Szajnecki Ł., Gromada A. Biological activity of oxygenated pinene derivatives on human colon normal and carcinoma cells. FlavourFragr. J. 2018; 33(6): 428-437. IF = 1,970.

Grela E., Pięt M., Luchowski R., Grudziński W., Paduch R., Gruszecki W.I. Imaging of human cells exposed to an antifungal antibiotic amphotericin B reveals the mechanisms associated with the drug toxicity and cell defence. Sci. Rep. 2018; 8: 14067 (2019). IF = 4,525.

Pięt M., Paduch R. Ursolic and oleanolicacids as potential anticancer agents acting in the gastrointestinal tract. Mini Rev. Org. Chem. 2019; 16(1). IF = 1,394.

Matuszewska A., Stefaniuk D., Jaszek M., Pięt M., Zając A., Matuszewski Ł., Cios I., Grąz M., Paduch R., Bancerz R. Antitumor potential of new low molecular weight antioxidative preparations from the white rot fungus Cerrena unicolor against human colon cancer cells. Sci. Rep. 2019; 9: 1975 (2019). IF = 4,525.

Wiater A., Paduch R., Trojnar S., Choma A., Pleszczyńska M., Adamczyk P., Pięt M., Próchniak K., Szczodrak J., Strawa J., Tomczyk M. The effect of Water-Soluble Palysaccharide from Jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) on Human Colon Carcinoma Cells Cultured In Vitro. Plants. 2020; 9(1): 103. IF = 2,762.

Pięt M., Zając A., Paduch R., Jaszek M., Frant M., Stefaniuk D., Matuszewska A., Grzywnowicz K. Chemopreventive activity of bioactive fungal fractions isolated from milk-supplemented cultures of Cerrena unicolor and Pycnoporus sanguineus on colon cancer cells. 3 Biotech. 2021; 11: 5 (2021). IF = 2,389.

 

Nagrody i wyróżnienia / Awards


Uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2014/2015)
Award of Minister of Science and Higher Education (2014/2015)

Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł w kwartalniku „Postępy Biochemii” (za rok 2017)
Bolesław Skarżyński award for the best paper in „Postępy Biochemii” (2017)