Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Turska-Szewczuk

dr hab. Anna Turska-Szewczuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
81 537 50 18; pokój 237 B, email: anna.turska-szewczuk@mail.umcs.pl; (aturska@hektor.umcs.lublin.pl)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://aeromonasendotoxin.wixsite.com/mojawitryna
Konsultacje

poniedziałki godz. 11.45-12.45 MS Teams (k87bjxc), wtorki 14.00-15.00 dyżur stacjonarny pokój 237 B 


Adres  ul. Akademicka 19, pokój 237 B, 20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: badania immunochemiczne antygenów powierzchniowych bakterii Aeromonas sp., patogennych dla ryb, pod kątem zaproponowania składu antygenowego poliwalentnej szczepionki do immunoprofilaktyki zakażeń MAI/MAS ryb karpiowych i pstrągowych, dedykowanej dla akwakultur w Polsce.

Research interests: immunochemical studies of surface antigens of Aeromonas sp. bacteria pathogenic to fish, in terms of proposing the antigenic composition of a polyvalent vaccine for immunoprophylaxis of MAI/MAS diseases in carp and trout fish, dedicated to aquaculture in Poland.

Specialist in microbiology, immunochemistry of bacterial cell surface components and antigens, experienced in classical and molecular biology methods including molecular separation techniques, DNA isolation, PAGE, Western blotting, as well as in interpretation of mass spectrometry (ESI-MS, MALDI-TOF-MS, EI-MS) data and nuclear magnetic resonance (NMR) spectra of glycoconjugates. Moreover, experiences in isolation and identification of different pathogens and bacteriophages (with lytic activities against symbiotic and pathogenic bacteria e.g. Rhizobia, Aeromonas).

For details please visit the webpage: https://aeromonasendotoxin.wixsite.com/mojawitryna

Supervision over three PhD students:

dr Katarzyna Dworaczek
mgr Maria Kurzylewska (Doktorantka IV r.)

Proposed research topics for future PhD students:

  • Phenotypic and genetic markers of pathogenicity (virulence factors, drug resistance and surface antigen profile) of Aeromonas spp. bacteria isolated from fish.
  • Characterization of the antigen component of vaccines for immunoprophylaxis of fish diseases in carp and trout aquacultures caused by Aeromonas spp. bacteria.
  • Bacteriophages as a tool for therapy of fish diseases caused by Aeromonas spp. bacteria.

Działalność naukowa

Prowadzone zajęcia:

1. Podstawy mikrobiologia - Kurs Podstawowy, wykład dla studentów II roku Bioanalityki
2. Ćwiczenia dla studentów I roku Medical Biology
3. Techniki Laboratoryjne, ćwiczenia dla II roku Biotechnologii oraz dla III roku specjalizacji Mikrobiologia
4. Chemia kwasów nukleinowych dla II roku II stopnia Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków
5. Pracownia specjalizacyjna i magisterska dla studentów  I i II roku II stopnia Biotechnologii ogólnej i Biotechnologii medycznej
6. Seminarium magisterskie dla  studentów  I i II roku II stopnia Biotechnologii ogólnej i Biotechnologii medycznej

Realizowane projekty badawcze:

Structural heterogeneity of the lipopolysaccharide within the genus Aeromonas - correlation between the LPS structure, strain virulence and the ability to survive inside amoeba, a natural reservoir for bacteria in the water environment. National Science Centre DEC-2011/03/B/NZ/01203. Project completed in 2016. 

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach RPOWL/1.2. Badania celowe., we współpracy z BioMaxima SA Lublin, w okresie: 20.01.2017 r. -31.12.2018 r. pt.: „Opracowanie koncepcji technologicznej dla przygotowania prototypów testów MIC do oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla dwóch grup związków przeciwdrobnoustrojowych”

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach RPOWL/1.2. Badania celowe. we współpracy z BioMaxima SA Lublin, w okresie: 17.06.2020 r.-31.12.2021 r. pt.: „Prace badawczo - rozwojowe w zakresie opracowania grupy 30 prototypów testów do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w tym: z pojedynczym gradientem leku, z antybiotykiem zawierającym dodatek inhibitora enzymów oraz z gradientem antybiotyku i EDTA.”