Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Fiołka

dr hab. Marta Fiołka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Telefon
81 537 50 50
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek, czwartek - 11.00-13.00


 

O sobie

Kontakt:

marta.fiolka@poczta.umcs.lublin.pl

 


Działalność naukowa

 

   Aktualna tematyka badawcza:

 1. Otrzymywanie i charakterystyka związków o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybowym z bakterii oraz płynu jamy ciała dżdżownic.
 2. Otrzymywanie i charakterystyka związków z dżdżownic, wykazujących działanie cytotoksyczne skierowane na komórki raka płuca, raka jelita grubego, raka jajnika i raka piersi.
 3. Badania in vivo otrzymanej z płynu celomatycznego frakcji białkowo-polisacharydowej o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwgrzybowym.
 4. Analiza aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej ekstraktów roślinnych oraz ich charakterystyka.

    Wynalazki opatentowane:

 1. NR 212077, Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Data udzielenia patentu: 21.05.2012.
 2. NR 218745, Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Data udzielenia patentu: 15.10.2014.
 3. NR 223435, Kompleks TRIS-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej. Data wydania dokumentu patentowego: 2.11.2016.
 4. NR 225867, Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. Data wydania dokumentu patentowego:19.05 2017.
 5. NR 227923,  Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc. Data wydania dokumentu patentowego 30.01.2018.
 6. Nr 231698, Ekstrakt z nasion ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez grzyba Candida albicans.  Data wydania dokumentu patentowego 2.04.2019.

     Zgłoszenia patentowe:

 1. P. 423697. Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania grzybic spowodowanych drożdżakiem Candida albicans.
 2. P.425431. Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka jelita grubego.
 3. P.429033. Frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w immunoterapii nieswoistej.
 4. P.429805.Frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuca.

          

     Najważniejsze publikacje związane z prowadzonymi badaniami:

 1. Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Buchwald T., Kutkowska J., Paduch R., Kaczyński Z., Wydrych J., Urbanik-Sypniewska T. (2019). Anti-Candida albicans effect of the coelomic fluid fraction obtained from the earthworm Dendrobaena veneta PLOS ONE 14(3):e0212869.
 2. Lewtak K., Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Kaczyński Z., Szczuka E., Rzymowska J. (2019). Sida hermaphrodita seeds as a source of anti - Candida albicans activity. Scientific Reports 9 (1):12233. doi: 10.1038/s41598-019-48712-1.
 3. Fiołka M.J., Rzymowska J., Bilska S., Lewtak K., Dmoszyńska Graniczka M., Grzywnowicz. K., Kaźmierski W., Urbanik-Sypniewska T. (2019). Antitumor activity and apoptotic action of coelomic fluid from the earthwormDendrobaena veneta against A549 human lung cancer cells. APMIS doi.10.1111/apm.12941.
 4. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Mendyk E., Zagaja M., Szewczyk R., Rawski M., Keller R., Rzymowska J., Wydrych J. (2015). Antimycobacterial action of a new glycolipid-peptide complex obtained from extracellular metabolites of Raoultella ornithinolytica. APMIS 123, 1069-1080.
 5. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Rzymowska J., Lewtak K., Szewczyk R., Mendyk E. Keller R. (2015). Antitumour and apoptotic effects of a novel Tris-peptide complex obtained after isolation of Raoultella ornithinolytica extracellular metabolites. J. Appl. Microbiol., 118, 1357-1369.
 6. Lewtak K. Fiołka M.J., Szczuka E., Ptaszyńska A., Kotowicz N., Kołodziej P., Rzymowska J. (2014). Analysis of antifungal and anticancer effects of the extract from Pelargonium zonale. Micron, 66, 69-79.
 7. Fiołka M.J, Lewtak K., Rzymowska J., Grzywnowicz K., Hułas-Stasiak M., Sofińska-Chmiel W., Skrzypiec K. (2013). Antifungal and anticancer effects of a polysaccharide-protein complex from the gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from the earthworm Dendrobaena veneta. Pathogens and Disease, 69 49-61.
 8. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Chlebiej K., Szczuka E., Mendyk E., Keller R., Rzymowska J. (2012). Anti-Candida albicans action of the glyco-protein complex purified from metabolites of gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from earthworms Dendrobaena veneta. J. Appl. Microbiol., 113, 1106-1119.
 9. Fiołka M.J., Zagaja M.P., Hułas–Stasiak M., Wielbo J. (2012). Activity and immunodetection of lysozyme in earthworm Dendrobaena veneta (Annelida). J. Invertebr. Pathol., 109, 83-90.
 10. Fiołka M.J. (2012). Immunotoxic action of cyclosporin A on the humoral immune response of Galleria mellonella pupae. ISJ (Invertebrate Survival Journal) 9, 82-88.
 11. Fiołka M.J., Zagaja M.P., Piersiak T.D., Wróbel M., Pawelec J. (2010). Gut bacterium of Dendrobaena veneta (Annelida: Oligochaeta) possesses antimycobacterial activity. J. Invertebr. Pathol., 105, 63-73.
 12. Fiołka M.J. (2008). Immunosuppressive effect of cyclosporin A on insect humoral immune response. J. Invertebr. Pathol., 98, 287-292.
 13. Fiołka M.,Ptaszyńska A., Czarniawski W. (2005). Antibacterial and antifungal lysozyme-type activity in Cameraria ohridella pupae. J. Ivertebr. Pathol., 90, 1-9.
 14. Fiołka M., Witkowski A. (2004). Lysozyme-like activity in eggs and in some tissues of land snails Helix aspersa maxima and Achatina achatina. Folia Biol., (Kraków), 52, 233-237.