Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Fiołka

dr hab. Marta Fiołka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Telefon
81 537 50 50
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek, czwartek - 11.00-13.00


 

O sobie

Kontakt:

marta.fiolka@mail.umcs.pl

 


Działalność naukowa

 

 Tematyka badawcza:

 1. Otrzymywanie i charakterystyka związków o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybowym z metabolitów bakterii symbiotycznych oraz płynu jamy ciała dżdżownic.
 2. Otrzymywanie i charakterystyka związków z dżdżownic, wykazujących działanie cytotoksyczne skierowane na komórki raka płuca, raka jelita grubego, raka jajnika i raka piersi.
 3. Badania in vivo otrzymanej z płynu celomatycznego frakcji białkowo-polisacharydowej o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwgrzybowym skierowanym na komórki Candida albicans.
 4. Analiza aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej ekstraktów roślinnych oraz ich charakterystyka.

    Wynalazki opatentowane:

 1. NR 212077, Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Data udzielenia patentu: 21.05.2012.
 2. NR 218745, Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta. Data udzielenia patentu: 15.10.2014.
 3. NR 223435, Kompleks TRIS-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej. Data wydania dokumentu patentowego: 2.11.2016.
 4. NR 225867, Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium. Data wydania dokumentu patentowego: 19.05 2017.
 5. NR 227923,  Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc. Data wydania dokumentu patentowego: 30.01.2018.
 6. Nr 231698, Ekstrakt z nasion ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez grzyba Candida albicans.  Data wydania dokumentu patentowego: 2.04.2019.
 7. Nr 2348801, Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania grzybic spowodowanych drożdżakiem Candida albicans. Data wydania dokumentu patentowego: 30.06.2020.
 8. Nr 236228, Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka jelita grubego. Data wydania dokumentu patentowego: 13.01.2021.
 9. P.429805, Frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuca. Data wydania decyzji: 19.01.2021.
 10. P.429033, Frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w immunoterapii nieswoistej. Data wydania decyzji: 25.05.2021.

          

     Najważniejsze publikacje związane z prowadzonymi badaniami:

 1. Fiołka M.J., Czaplewska P. Wójcik‑Mieszawska S. Lewandowska A.,  Sofińska‑Chmiel W. Buchwald T. (2021). Metabolic, structural, and proteomic changes in Candida albicans cells induced by the protein-carbohydrate fraction of Dendrobaena veneta coelomic fluid, Scientific Reports 11(1) doi:10.1038/s41598-021-96093-1.
 2. Fiołka M.J., Takeuchi N., Sofińska-Chmiel W., Mieszawska S. Treska I. (2020). Morphological and physicochemical diversity of snow algae from Alaska. Scientific Reports, 10, 19167, doi:10.1038/s41598-020-76215-x.
 3. Fiołka M.J., Mieszawska S., Czaplewska P., Szymańska A., Stępnik K., Sofińska-Chmiel W., BuchwaldT., Lewtak K. (2020). Candida albicans cell wall as a target of action for the protein-carbohydrate fraction from coelomic fluid of Dendrobaena veneta. Scientific Reports, 10 16352, doi: 10.1038/s41598-020-73044-w.
 4. Czerwonka A.M., Fiołka M.J., Jędrzejewska K., Jankowska E. Zając A. Rzeski W. (2020). Pro-apoptotic action of protein-carbohydrate fraction isolated from coelomic fluid of the earthworm Dendrobaena veneta against human colon adenocarcinoma cells. Biomedicine & Pharmacotherapy, 126, 110035.
 5. Fiołka M.J.,Czaplewska P., Macur K., Buchwald T., Kutkowska J., Paduch R., Kaczyński Z., Wydrych J., Urbanik-Sypniewska T. (2019). Anti-Candida albicans effect of the coelomic fluid fraction obtained from the earthworm Dendrobaena veneta PLOS ONE 14(3):e0212869.
 6. Lewtak K., Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Kaczyński Z., Szczuka E., Rzymowska J. (2019). Sida hermaphrodita seeds as a source of anti - Candida albicans activity. Scientific Reports 9 (1):12233. doi: 10.1038/s41598-019-48712-1.
 7. Fiołka M.J., Rzymowska J., Bilska S., Lewtak K., Dmoszyńska Graniczka M., Grzywnowicz. K., Kaźmierski W., Urbanik-Sypniewska T. (2019). Antitumor activity and apoptotic action of coelomic fluid from the earthwormDendrobaena veneta against A549 human lung cancer cells. APMIS doi.10.1111/apm.12941.
 8. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Mendyk E., Zagaja M., Szewczyk R., Rawski M., Keller R., Rzymowska J., Wydrych J. (2015). Antimycobacterial action of a new glycolipid-peptide complex obtained from extracellular metabolites of Raoultella ornithinolytica. APMIS 123, 1069-1080.
 9. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Rzymowska J., Lewtak K., Szewczyk R., Mendyk E. Keller R. (2015). Antitumour and apoptotic effects of a novel Tris-peptide complex obtained after isolation of Raoultella ornithinolytica extracellular metabolites. J. Appl. Microbiol., 118, 1357-1369.
 10. Lewtak K. Fiołka M.J., Szczuka E., Ptaszyńska A., Kotowicz N., Kołodziej P., Rzymowska J. (2014). Analysis of antifungal and anticancer effects of the extract from Pelargonium zonale. Micron, 66, 69-79.
 11. Fiołka M.J, Lewtak K., Rzymowska J., Grzywnowicz K., Hułas-Stasiak M., Sofińska-Chmiel W., Skrzypiec K. (2013). Antifungal and anticancer effects of a polysaccharide-protein complex from the gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from the earthworm Dendrobaena veneta. Pathogens and Disease, 69 49-61.
 12. Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Chlebiej K., Szczuka E., Mendyk E., Keller R., Rzymowska J. (2012). Anti-Candida albicans action of the glyco-protein complex purified from metabolites of gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from earthworms Dendrobaena veneta. J. Appl. Microbiol., 113, 1106-1119.
 13. Fiołka M.J., Zagaja M.P., Hułas–Stasiak M., Wielbo J. (2012). Activity and immunodetection of lysozyme in earthworm Dendrobaena veneta (Annelida). J. Invertebr. Pathol., 109, 83-90.
 14. Fiołka M.J. (2012). Immunotoxic action of cyclosporin A on the humoral immune response of Galleria mellonella pupae. ISJ (Invertebrate Survival Journal) 9, 82-88.
 15. Fiołka M.J., Zagaja M.P., Piersiak T.D., Wróbel M., Pawelec J. (2010). Gut bacterium of Dendrobaena veneta (Annelida: Oligochaeta) possesses antimycobacterial activity. J. Invertebr. Pathol., 105, 63-73.
 16. Fiołka M.J. (2008). Immunosuppressive effect of cyclosporin A on insect humoral immune response. J. Invertebr. Pathol., 98, 287-292.
 17. Fiołka M.,Ptaszyńska A., Czarniawski W. (2005). Antibacterial and antifungal lysozyme-type activity in Cameraria ohridella pupae. J. Ivertebr. Pathol., 90, 1-9.
 18. Fiołka M., Witkowski A. (2004). Lysozyme-like activity in eggs and in some tissues of land snails Helix aspersa maxima and Achatina achatina. Folia Biol., (Kraków), 52, 233-237.