Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzanna Paździoch-Czochra

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537 57 39
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Katedra Biochemii i Biotechnologii Poniedziałek 10.30 -11.30 stacjonarnie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną


Poniedziałek 11.30 -12.30 zdalnie na platformie MS Teams


 

Adres

Department of Biochemistry and Biotechnology, Institute of Biological Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19 20-033 Lublin, POLAND
20-033 Lublin

O sobie

Prowadzone zajęcia:

Mechanizmy ewolucji: III rok, I° biologia, sp.: bioanalityka, biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia WY, KW

Mechanisms of evolution: III year, I° biology,: medical biology WY, KW

Biochemia II: I rok, II° biologia, sp.: biochemia, WY

Biochemia: II rok, I° biotechnologia, LB

Enzymologia: II rok, I° biotechnologia, LB

Biochemia skóry i tkanek współzależnych: II rok, I° ChŚBiK, WY, LB

Seminarium licencjackie


Ogłoszenia