Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzanna Paździoch-Czochra

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
81 537 57 39
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Katedra Biochemii i Biotechnologii    Poniedziałek 11.30 - 12.30                        Czwartek 11.00 - 12.00

Adres

Department of Biochemistry and Biotechnology, Institute of Biological Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19 20-033 Lublin, POLAND
20-033 Lublin

O sobie

Prowadzone zajęcia:

Mechanizmy ewolucji: III rok, I° biologia, sp.: bioanalityka, biochemia, biologia medyczna, mikrobiologia WY, KW

Mechanisms of evolution: III year, I° biology,: medical biology WY, KW

Biochemia II: I rok, II° biologia, sp.: biochemia, WY

Advanced biochemistry: I rok, II° molecular biology, WY

Biochemia skóry i tkanek współzależnych: II rok, I° ChŚBiK, WY, LB

Biochemia: II rok, I° biotechnologia, LB

Biochemia kliniczna: I rok, II° biologia, LB

Biochemia kliniczna z elementami endokrynologii: I rok, II° biologia, LB

Biochemia tkanek i narządów zwierzęcych z elementami biochemii klinicznej: II rok, I° biotechnologia, LB

Seminarium licencjackie

 

Enzymologia: II rok, I° biotechnologia, LB


Działalność naukowa

Malarczyk E., Kochmańska-Rdest J.,  Paździoch-Czochra M. (2004) Effect of low and very low doses of simple phenolics on plant peroxidase activity. Nonlinearity Biol. Toxicol. Med. 2(2),129-141.

Paździoch-Czochra M, Malarczyk E., Sielewiesiuk J. (2003) Relationship of demethylation processes to veratric acid concentration and cell density in cultures of Rhodococcus erythropolis. Cell Biol. Intern 27:325-336.

Malarczyk E., Kochmańska-Rdest J.,  Paździoch-Czochra M. (2003) Effect of low and very low doses of simple phenolics on plant peroxidase activity. Proc. Intern. Conf. Non-Linear Dose-response Relationship in Biology, Toxicology and Medicine, (ed. Samueli Institute) Amherst, MA. 130-142.

Paździoch-Czochra M., Wideńska A. (2002) Spectrofluorimetric determination of hydrogen peroxide scavenging activity. Anal. Chim. Acta 452:177-184

Paździoch-Czochra M., Malarczyk E. (2002) Free radical mechanism of veratrate demethylation in the cultures of Rhodococcus erythropolis in the presence of arginine. Proceedings of  XI Biennial Meeting of International Society for Free Radical Research International, July 16-20, Paris, France, Monduzi Editore, 21-26.

 Malarczyk E., Paździoch-Czochra M., Kandefer-Szerszeń M., Szuster–Ciesielska A., Choma A., Jarosz-Wilkołazka A., Grąz M., Leonowicz A. (2002) Low molecular antioxidants in Basidiomycota cultures. Proceedings of  XI Biennial Meeting of International Society for Free Radical Research International, July 16-20, Paris, France, Monduzi Editore, 616-621.

Malarczyk E., Paździoch-Czochra M. (2000) Multiple respiratory bursts as a response to veratrate stress in Rhodococcus erythropolis cells. Cell Biol. Intern 24(8):515-527.

Sielewiesiuk J., Malarczyk E., Czubla A., Paździoch M. (1999) Kinetic model for oscillations in a cycle of enzymatic reactions related to methoxyphenols transformations in Rhodococcus erythropolis culture. Cell. Mol. Biol. Lett. 4 (1), 131-146.

Paździoch-Czochra M., Malarczyk E. (1998) Relations between demethylase activity, formaldehyde and oxygen during incubation of Rhodococcus erythropolis with veratrate. Acta Biol. Hung. 49 (2-4),405-412.

 

 


Ogłoszenia