Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Joanna Sumorek-Wiadro

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

stacjonarne: środa 10:30-11:30, pokój 134B


MS Teams: czwartek 12:00-13:00, kod dostępu: meprw9y


 

Adres

ul. Akademicka 19, pokój 134B 20-033 Lublin

Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

1. Wpływ budowy strukturalnej związków pochodzenia naturalnego na indukcję zaprogramowanej śmierci w ludzkich komórkach nowotworowych.

2. Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej związków pochodzenia naturalnego.

 

Umiejętności zawodowe:

- prowadzenie hodowli komórkowych,

- badanie ekspresji genów oraz jakościowa i ilościowa analiza białek przy użyciu metod spektrofotometrycznych, elektroforezy i immunoblotingu, wykrywanie obecności kompleksów białek za pomocą immunoprecypitacji, blokowanie ekspresji genów przy użyciu specyficznego siRNA

- zastosowanie mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej oraz cytometrii przepływowej w analizie cytotoksyczności związków pochodzenia naturalnego

- badanie potencjału migracyjnego,

- znajomość techniki spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz umiejętność analizy widm spektroskopowych.

 

Publikacje naukowe w czasopismach  z listy Journal Citation Reports (JCR):

1.Sumorek-Wiadro J, Zając A, Maciejczyk A, Jakubowicz-Gil J. Furanocoumarins in anticancer therapy - For and against. Fitoterapia. 2020, 142:104492. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104492.

2.Sumorek-Wiadro J, Zając A, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J. Antiglioma Potential of Coumarins Combined with Sorafenib. Molecules. 2020, 25(21):5192. doi: 10.3390/molecules25215192.

3.Sumorek-Wiadro J, Zając A, Bądziul D, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A, Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J. Coumarins modulate the anti-glioma properties of temozolomide. Eur J Pharmacol. 2020, 881:173207. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173207.

4.Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Skalicka-Woźniak K, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Gawron A. Hsps responsible for apoptosis induction failure in cervical cancer cells upon osthole and tamoxifen treatment. Post Hig Med Dośw. 2019, 73:563-571.