Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Sumorek-Wiadro

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA ANATOMII FUNKCJONALNEJ I CYTOBIOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

stacjonarne: pokój 123B


Środa: 10:00 – 11:00


Czwartek: 11:00 – 12:00

Adres

ul. Akademicka 19, pokój 123B 20-033 Lublin

Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

1. Wpływ budowy strukturalnej związków pochodzenia naturalnego na indukcję zaprogramowanej śmierci w ludzkich komórkach nowotworowych.

2. Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej związków pochodzenia naturalnego.

 

Umiejętności zawodowe:

- prowadzenie hodowli komórkowych,

- badanie ekspresji genów oraz jakościowa i ilościowa analiza białek przy użyciu metod spektrofotometrycznych, elektroforezy i immunoblotingu, wykrywanie obecności kompleksów białek za pomocą immunoprecypitacji, blokowanie ekspresji genów przy użyciu specyficznego siRNA

- zastosowanie mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej w analizie cytotoksyczności związków pochodzenia naturalnego

- badanie potencjału migracyjnego,

- znajomość techniki spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz umiejętność analizy widm spektroskopowych.

 

Publikacje naukowe w czasopismach  z listy Journal Citation Reports (JCR):

  1. Zając A, Sumorek-Wiadro J, Maciejczyk A, Langner E, Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J, 2021, LY294002 and sorafenib as inhibitors of intracellular survival pathways in the elimination of human glioma cells by programmed cell death, Cell and Tissue Research 386(1):17-28; DOI: 10.1007/s00441-021-03481-0 (IF = 5.249, PktMNiSW =70)
  2. Zając A, Sumorek-Wiadro J, Langner E, Wertel I, Maciejczyk A, Pawlikowska-Pawlęga B, Pawelec J, Wasiak M, Hułas-Stasiak M, Bądziul D, Rzeski W, Reichert M, Jakubowicz-Gil J, 2021, Involvement of PI3K Pathway in Glioma Cell Resistance to Temozolomide Treatment, International Journal of Molecular Sciences 22(10): 5155; DOI: 10.3390/ijms22105155 (IF = 4,556, PktMNiSW=140)
  3. Maciejczyk A, Kapral-Piotrowska J, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Grela E, Luchowski R, Gruszecki W, Lemieszek M, Wertel I, Pecio Ł, Żuchowski J, Skalicka-Woźniak K, Pawlikowska-Pawlęga B, Hułas-Stasiak M, Rzeski W, Rola R, Jakubowicz-Gil J, 2021, Lensoside Aβ as an Adjuvant to the Anti-Glioma Potential of Sorafenib, Cancers 13(11): 2637; DOI: 10.3390/cancers13112637 (IF = 6,126, PktMNiSW =140)
  4. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Langner E, SkalickaWoźniak K, Maciejczyk A, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J, 2020, Antiglioma Potential of coumarins combined with sorafenib, Molecules 25(21): 5192  (IF = 3,267, PktMNiSW= 100)
  5. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Bądziul D, Langner E, Skalicka-Woźniak K, Maciejczyk A,  Wertel I, Rzeski W, Jakubowicz-Gil J, 2020, Coumarins modulate the anti-glioma properties of temozolomide. European Journal of Pharmacology 881: 173207; DOI: 10.1016/j.ejphar.2020.173207 (IF=3,17, PktMNiSW=100)
  6. Sumorek-Wiadro J, Zając A, Maciejczyk A., Jakubowicz-Gil J, 2020, Furanocoumarins in anticancer therapy - For and against, Fitoterapia 142: 104492; DOI: 10.1016/j.fitote.2020.104492 (IF=2,431,  PktMNiSW=100)
  7. Jakubowicz-Gil J, Paduch R, Skalicka-Woźniak K, Sumorek-Wiadro J, Zając A, Gawron A, 2019, Hsps responsible for apoptosis induction failure in cervical cancer cells upon osthole and tamoxifen treatment, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 73:563 – 571; DOI: 10.5604/01.3001.0013.5447 (IF=1,106, PktMNiSW=40)