Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwia Stączek

dr Sylwia Stączek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA IMMUNOBIOLOGII
Telefon
081-5375050
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w poniedziałki, w godzinach 9-11 (bądż w innym, ustalonym uprzednio mailowo, terminie) w programie MS TEAMS:


nazwa zespołu: Konsultacje_SS


kod dostępu: g4dlu2l

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Mechanizmy odporności wrodzonej bezkręgowców z wykorzystaniem owadów jako organizmu modelowego. Mechanizmy działania białek i peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

Realizowane projekty badawcze:

2014 – 2017 r. α-1,3-glukan, składnik ściany komórkowej grzybów, jako induktor wrodzonej odpowiedzi immunologicznej owadów, projekt badawczy NCN, konkurs PRELUDIUM nr 2013/09/N/NZ6/00838, kierownik

2013 – 2016 r.  Analiza oddziaływań anionowych i kationowych peptydów Galleria mellonella należących do czterech różnych rodzin peptydów odpornościowych na komórki bakterii i grzybów, projekt badawczy NCN nr 2012/05/B/NZ1/00033, wykonawca

2010 – 2012 r.  Apolipoforyna III Galleria mellonella – białko o wielu funkcjach, projekt badawczy MNiSW, nr N N303 58 02 39, wykonawca

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Januszanis B., Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Bądziul D., Jakubowicz-Gil J., Langner E., Rzeski W., Cytryńska M. (2012) The effect of Galleria mellonella hemolymph polypeptides on human brain glioblastoma multiforme cell line – a preliminary study. Annales UMCS Sectio C (Biologia), LXVII(2): 53-62. Versita 10.2478/V10067-012-0020-1 (5 pkt. MNiSW; IF brak)
  Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Mak P., Piersiak T., Skrzypiec K., Cytryńska M. (2012) The effect of Galleria mellonella apolipophorin III on yeast and filamentous fungi. Journal of Insect Physiology, 58: 164-177. (35 pkt. MNiSW; IF2012 2,236)
 2. Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Mak P., Skrzypiec K., Mendyk E., Cytryńska M. (2013) Synergistic action of Galleria mellonella apolipophorin III and lysozyme against Gram-negative bacteria. Biochimica et Biophysics Acta - Biomembranes 1828, 1449-1456. (35 pkt. MNiSW; IF2013 3,990)
 3. Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Wydrych J., Mak P., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2014) Studies on the role of insect hemolymph polypeptides: Galleria mellonella anionic peptide 2 and lysozyme. Peptides 53, 194-201.  (25 pkt. MNiSW; IF2014 2,618)
 4. Zdybicka-Barabas A., Sowa-Jasiłek A., Stączek S., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2015) Different forms of apolipophorin III in Galleria mellonella larvae challenged with bacteria and fungi. Peptides 68: 105-112.
 5. Wiater A., Paduch R., Choma A., Stączek S., Pleszczynska M., Tomczyk M., Locatelli M., Szczodrak J. (2015) (1→3)-α-D-Glucans from Aspergillus spp.: Structural Characterization and Biological Study on their Carboxymethylated Derivatives. Current Drug Targets16:13, 1488-194.
 6. Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Wydrych J., Skrzypiec K., Mak P., Deryło K., Tchórzewski M., Cytryńska M. (2016) Galleria mellonella lysozyme induces apoptotic changes in Candida albicans cells. Microbiological Research 193:121-131.
 7. Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Cytryńska M. (2017) Różnorodność peptydów przeciwdrobnoustrojowych bezkręgowców. Kosmos 66 (4), 563-574.
 8. Stączek S, Grygorczuk K, Zdybicka-Barabas A, Siemińska-Kuczer A, Vertyporokh L, Andrejko M, Wojda I, Cytryńska M. (2017) Different faces of phenoloxidase in animals. Postepy Biochemii 63: 315-325.
 9. Siemińska-Kuczer A, Vertyporokh L, Andrejko M, Wojda I, Stączek S., Zdybicka-Barabas A, Grygorczuk K, Cytryńska M. (2017) Metalloproteases and their inhibitors: role in pathogenesis of selected examples. Postępy Biochemii 63: 269-276.
 10. Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Mak P., Sowa-Jasiłek A., Kedracka-Krok S., Jankowska U., Suder P., Wydrych J., Grygorczuk K., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2018) Studies on localization and protein ligands of Galleria mellonella apolipophorin III during immune response against different pathogens. Journal of Insect Physiology  105: 18-27.
 11. Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Pawlikowska-Pawlęga B., Mak P., Luchowski R., Skrzypiec K., Mendyk E., Wydrych J., Gruszecki W.I., Cytryńska M. (2019) Studies on the interactions of neutral Galleria mellonella cecropin D with living bacterial cells. Amino Acids. 51:175-191.
 12. Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Pleszczyńska M., Wiater A., Cytyńska M. (2020) Aspergillus niger α-1,3-glucan acts as a virulence factor by inhibiting the insect phenoloxidase system. Journal of Invertebrate Pathology. 171:107341.
 13. Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Pawlikowska-Pawlęga B., Grygorczuk-Płaneta K., Skrzypiec K., Gruszecki W.I., Mak P., Cytryńska M. (2020) Antifungal activity of anionic defense peptides: insight into the action of Galleria mellonella anionic peptide 2. International Journal of Molecular Sciences 21: 1912.
 14. Stączek S, Zdybicka-Barabas A, Wiater A, Pleszczyńska M, Cytryńska M. (2020) Activation of cellular immune response in insect model host Galleria mellonella by fungal α-1,3-glucan. Pathogens and Disease, doi: 10.1093/femspd/ftaa062.