Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Sugier

dr hab. Piotr Sugier
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
81 537 50 16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Stacjonarne (276B):


poniedziałek, 10.00-12.00


piątek, 10.00-12.00

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

Różnorodność i uwarunkowania abiotyczne roślinności wodnej i torfowiskowej. Rola podwodnego banku diaspor w zachowaniu oraz regeneracji makrofitów. Uwarunkowania siedliskowe i czynniki modyfikujące właściwości chemiczne oraz aktywność biologiczną metabolitów wtórnych wybranych gatunków roślin leczniczych. Funkcje roślinności spontanicznie zasiedlającej zwałowiska.

 

Wybrane publikacje naukowe:

Sugier P., Sęczyk Ł., Sugier D. 2022. Variation in population and solvents as factors determining the chemical composition and antioxidant potential of Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. leaf extracts. Molecules, 27, 2247. doi.org/10.3390/ molecules27072247

Sugier P., Sęczyk Ł., Sugier D., Krawczyk R., Wójcik M., Czarnecka J., Okoń S., Plak A. 2021. Chemical characteristics and antioxidant activity of Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng. at the southern border of the geographical range of the species in Europe. Molecules, 26, 7692. doi.org/10.3390/ molecules26247692

Sugier P., Jakubowicz-Gil J., Sugier D., Kowalski R., Gawlik-Dziki U., Kołodziej B., Dziki D. 2020. Chemical characteristics and anticancer activity of essential oil from Arnica montana L. rhizomes and roots. Molecules, 25, 1284. doi:10.3390/molecules25061284

Gawlik-Dziki U., Sugier P., Dziki G., Sugier D., Pecio Ł. 2020. Water soldier Stratiotes aloides L. – forgotten famine plant with unique composition and antioxidant properties. Molecules, 25, 5065. doi:10.3390/molecules25215065

Siebielec S., Siebielec G., Sugier P., Woźniak M., Grządziel J., Gałązka A., Stuczyński T. 2020. Activity and diversity of microorganisms in root zone of plant species spontaneously inhabiting smelter waste piles. Molecules, 25, 5638. doi:10.3390/molecules25235638

Sugier P., Lorens B. 2020. Resources of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. in mid-eastern Poland as a potential source of herbal raw material. Agronomy Science, 75(3), 103-116. doi.org/10.24326/as.2020.3.8

Lorens B., Sugier P. 2020. Charakterystyka zbiorowisk wodnych i szuwarowych. Polesie – Środowisko, Melioracje. [W:] Międzynarodowa Monografia Naukowa, J. A. Mażajski, A. N. Rokoczyński,  A. A. Wołczek, O. P. Mieszyk, J. Jeznach (red.). Tom. 3. D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach (red.). Polesie Polskie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 347-390.

Sugier D., Sugier P., Jakubowicz-Gil J., Winiarczyk K., Kowalski R. 2019. Essential oil from Arnica montana L. achenes: chemical characteristics and anticancer activity. Molecules, 24, 4158. doi:10.3390/molecules24224158

Sugier D., Olesińska K., Sugier P., Wójcik M. 2019. Chemical composition of essential oil from flower heads of Arnica chamissonis Less. under a nitrogen impact. Molecules, 24, 4454. doi:10.3390/molecules24244454

Sugier P., Sugier D., Sozinov O., Kołos A., Wołkowycki D., Plak A., Budnyk O. 2019. Characteristics of plant communities, population features, and edaphic conditions of Arnica montana L. populations in pine forests of mid-eastern Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88(4), 3640. doi.org/10.5586/asbp.3640

Sugier P., Kołos A., Wołkowycki D., Sugier D., Plak A., Sozinov O. 2018. Evaluation of species inter-relations and soil conditions in Arnica montana L. habitats: A step towards active protection of endangered and high-valued medicinal plant species in NE Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(3), 3592. doi.org/10.5586/asbp.3592

Sugier P., Sugier D. 2018. Impact of road transport on soil characteristics and heavy metal concentration in the bark of purple willow Salix purpurea L. Acta Agrobotanica 71(4), 1753. doi:10.5586/aa.17537

Siebielec S., Siebielec G., Stuczyński T., Sugier P., Grzęda E., Grządziel J. 2018. Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime. Science of the Total Environment 636, 1048-1057. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.372

Sugier D., Sugier P., Kowalski R., Kołodziej B., Olesińska K. 2017. Foliar boron fertilization as factor affecting the essential oil content and yield of oil components from flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Industrial Crops and Products 109, 587-597. doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.09.014

Kornijów R., Kowalewski G., Sugier P., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Woszczyk M. 2016. Towards more precisely defined macrophyte-dominated regime: the recent history of a shallow lake in Eastern Poland. Hydrobiologia 772, 45-62. doi.org/10.1007/s10750-015-2624-3

Budnyk O., Sugier P. 2016. Stopień dojrzałości i wiek oospor Chara intermedia A. Braun (Characeae) a zdolność i dynamika kiełkowania. [W:] Kropiwiec K., Szala M. (red.), Monografia Pokonferencyjna Tygiel 2016: Rośliny – przegląd wybranych zagadnień, 67-78.

Sugier P., Urban D., Szczurowska A., Sender J., Buczek A., Różycki A. 2016. Ekosystemy wodne i torfowiskowe Polesia Zachodniego – różnorodność i problemy ochrony. [W:] Czarnecka B. (red.), Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 113-125.

Sugier P., Buczek A., Urban D., Szczurowska A., Sender J., Kulik M. 2016. Torfowiska węglanowe Polesia: stan, zagrożenia i ochrona. [W:] Czarnecka B. (red.), Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 127-141.

Kowalski R., Sugier D., Sugier P., Kołodziej B. 2015. Evaluation of the chemical composition of essential oils with respect to the maturity of flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Industrial Crops and Products 76, 857-865. doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.07.029

Wójcik M., Dresler S., Sugier P., Stanisławski G., Hanaka A., Krupa Z., Tukiendorf A. 2015. Roślinność spontanicznie zasiedlająca składowiska odpadów cynkowo-ołowiowych – różnorodność gatunkowa oraz mechanizmy adaptacji. [W:] Bajguz A., Ciereszko I. (red.). Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, 51-62.

Sugier P. 2014. Ecological Processes and Properties of Excavated Peatlands of Eastern Poland. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, pp. 170.

Gawlik-Dziki U., Sugier D., Dziki D., Sugier P. 2014. Bioaccessibility in vitro of nutraceuticals from bark of selected Salix species. The Scientific World Journal. Article ID 782763, 10 pages. doi:10.1155/2014/782763

Wójcik M., Sugier P., Siebielec G. 2014. Metal accumulation strategies in plants spontaneously inhabiting Zn-Pb waste deposits. Science of the Total Environment 487, 313-322. doi:10.1016/j.scitotenv.2014.04.024

Czarnecka J., Kitowski I., Sugier P., Mirski P., Krupiński D. Pitucha G. 2013. Seed dispersal in urban green space – Does the rook Corvus frugilegus L. contribute to urban flora homogenization? Urban Forestry & Urban Greening 12, 359-366. doi.org/10.1016/j.ufug.2013.03.007

Sugier D., Sugier P., Banaś A., Szewczuk C. 2013. The content of phenolic glycosides and macroelements (K, Ca, Mg) in the bark of herbal willows. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 12(4), 31-41.

Sugier D., Sugier P., Gawlik-Dziki U. 2013. Propagation and introduction of Arnica montana L. into cultivation: a step to reduce the pressure on endangered and high-valued medicinal plant species. The Scientific World Journal. Article ID 414363, 11 pages. doi.org/10.1155/2013/414363

Sugier P., Czarnecka B. 2012. Factors affecting the diversity of vegetation of chosen lakeland and riverine peatlands of SE Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio C, 67(1), 57-67. doi.10.2478/v10067-012-0013-0

Urbaniak J., Sugier P., Gąbka M. 2011. Charophytes of the Lubelszczyzna Region (Eastern Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(2), 159-168. doi.org/10.5586/asbp/2011.026

Sugier D., Sugier P., Pawełek M., Gawlik-Dziki U. 2011. Salix myrsinifolia Salisb. as a source of phenolic glycosides: distribution and habitat conditions in the mid-eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 10(3), 75-88.

Sugier P., Lorens B., Chmiel S., Turczyński M. 2010. The influence of Ceratophyllum demersum L. and Stratiotes aloides L. on richness and diversity of aquatic vegetation in the lakes of mid-eastern Poland. Hydrobiologia 656, 43-53. doi.org/10.1007/s10750-010-0433-2

Sugier P., Czarnecka B. 2010. Vascular plants versus mosses in lakeland and riverine mires in two regions of eastern Poland. Polish Journal of Ecology 58(4), 637-646.

Sugier D., Sugier P. 2010. Characteristics of abiotic conditions and heavy metals concentration in bark of the pharmaceutical willow Salix purpurea L. in the Łęczna-Włodawa Lakeland. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 7, 400-409.

Sugier P., Różycki A., Dobrowolski R. 2010. Charakterystyka przyrodnicza wybranych torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Obidziński A. (red.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne – Zarząd Główny, Warszawa, 147-159.

Sugier P., Różycki A. 2010. Walory przyrodnicze i przemiany kompleksów jeziorno-torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Obidziński A. (red.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne – Zarząd Główny, Warszawa, 160-170.

Sugier P., Różycki A. 2010. Charakterystyka geobotaniczna Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Obidziński A. (red.), Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne – Zarząd Główny, Warszawa, 131-146.

Lorens B., Sugier P. 2010. Changes in the spatial structure of submerged macrophytes in Lake Rotcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Oceanological and Hydrobiological Studies 39(4), 65-73. doi.org/10.2478/v10009-010-0049-x

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range – new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4), 333-350. doi.org/10.5586/asbp.2010.041