Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Dukowski

mgr Piotr Dukowski
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
(81) 537 59 52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek-piątek 9-14

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 

Funkcje pełnione na Uczelni:

1. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Likwidacji Mienia i Aparatury Naukowej UMCS.

2. Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UMCS.

3. Członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4. Społeczny Inspektor Pracy powołany przez NSZZ Solidarność UMCS.

5. Przewodniczący Prezydium Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność UMCS.

 

 

 


Ogłoszenia

W sprawach formalnych dotyczących likwidacji mienia i aparatury naukowej UMCS proszę uprzejmie o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie  http://www.umcs.pl/pl/likwidacja-mienia-i-aparatury,5997.htm 

Alternatywny e-mail do kontaktu: Piotr.Dukowski@Live.umcs.lublin.pl; microb@hektor.umcs.lublin.pl