Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Dukowski

mgr Piotr Dukowski
Stanowisko
specjalista
Jednostki
ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Telefon
(81) 537 59 52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek-piątek 9-14

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Funkcje pełnione na Uczelni:

1. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Likwidacji Mienia i Aparatury Naukowej.

2. Przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych w Radzie Wydziału BiB.

3. Przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych w Radzie IMiB.

4. Przewodniczący Prezydium Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność UMCS.

 


Ogłoszenia

W sprawach formalnych dotyczących likwidacji mienia i aparatury naukowej UMCS proszę uprzejmie o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie  http://www.umcs.pl/pl/likwidacja-mienia-i-aparatury,5997.htm